Odluke

Oglas za zaprimanje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra na području Općine Bol za 2022. godinu
Poziv – FLAG Brač
Dan općine Bol – Bolska Fjera 2020
Oglas – Turističke manifestacije 2020
Oglas – Korištenje pomorskog dobra 2020
Predloženo ukidanje epidemioloških mjera
Obavijest – Nove epidemiološke mjere
Oglas – Korištenje javnih površina 2020.
Upute za e-propusnice i suglasnosti
Obavijest – Zaključci Stožera CZ
Obavijest – Propusnice
Obavijest – Odluke i upute Stožera CZ
Obavijest – Testiranje za komunalne redare
Javna objava – Grabov rat
Prijave za rad u biračkim odborima
Obavijest – Dodjela sredstava
Tribina o gospodarenju otpadom
Obavijest: Porez na kuće za odmor
Javni poziv – Nerazvrstane ceste – Obala
Javni poziv – Nerazvrstane ceste
Oglas – Prijem u službu
Oglas – Korištenje javnih površina 2019.
Grabov rat – Izvješće PPI za 2018.
Oglas – Turističke manifestacije 2019
Oglas – Odbor za hortikulturu
Izvješće o javnoj raspravi – Podbarje
Obavijest o izradi prostornih planova 09-2018
Javna rasprava o prijedlogu UPU Podbarje
Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije – Zlatni rat
Izvjepće o Javnoj raspravi UPU Borak-Potočine
Etički kodeks na tržnici Joze Bodlovića
Oglas: Korištenje javnih površina
Procjena rizika od velikih nesreća za općinu Bol
Strategija upravljanja imovinom općine Bol
Oglas – Zahtjevi za korištenje pomorskog dobra
Plan gospodarenja otpadom – Poziv
Turističko-kulturne manifestacije 2018.
Javni poziv: Potpora starijim osobama
Redovno poslovno izvješće – Grabov rat
Novčana pomoć za novorođenu djecu
Odluka o izradi UPU Borak-Potočine
Obavijest o izradi idejnog rješenja plaža
Plan upravljanja imovinom općine Bol
Javni poziv: Program javnih radova
Obavijest o određivanju granica pomorskog dobra
Obavijest društva “Prijatelji životinja”
Obavijest i javni poziv-Porez na nekretnine
Javni poziv – Suci porotnici
Javni poziv: Nerazvrstane ceste Put Zlatnog rata
Obavijest o izradi prostornih planova
Rješenje o imenovanju biračkog odbora
Kandidacijske liste za lokalne izbore
Oglas: Korištenje javnih površina 2017.
Oglas: Zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje
Prijava za lokalne izbore
Oglas – pomorsko dobro – zaprimanje zahtjeva
Oglas: Javna raprava – luka Bol
Oglas – korištenje pomorskog dobra za 2016. – Zahtjevi
Oglas: Zaprimanje molbi za javne površine
Strategija turističkog razvoja
Obavijest o testiranju kandidata za posao
Oglas: Turističko-kulturne manifestacije
Oglas za posao: Računovodstveni referent
Ponovna javna rasprava R3 zona
Obavijest o testiranju kandidata
Javna rasprava o planu uređenja R3 zone
Oglas za posao: Prometni redar
Oglas za posao: Računovodstveni referent
Rješenje o određivanju biračkih mjesta
Obavijest o testiranju kandidata
Oglas za posao: Računovodstveni referent
Obavijest o testiranju kandidata
Oglas: Turističko-kulturne manifestacije
Oglas: Zahtjevi za korištenje pomorskog dobra
Obavijest o testiranju kandidata
Etički kodeks na tržnici
Oglas za zaposlenje: Pisano testiranje-poredak
Oglas za zaposlenje: Pristigle prijave za natječaj
Oglas za zaposlenje: Referent za financije i računovodstvo
Oglas: Korištenje javnih površina
Rješenje o imenovanju biračkih odbora
Poziv za iskaz interesa građana
Oglas za zaposlenje: Viši referent za financije i računovodstvo
Oglas za zaprimanje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra 2014.
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom 2014.
Obavijest o testiranju za prijem u JUO Bol
Tablica sklopljenih ugovora
Oglas za zaposlenje: Komunalni redar
Lista sklopljenih ugovora
Popis korisnika sponzorstva i donacija
Oglas za korištenje javnih površina
Osmi javni poziv za legalizaciju
Oglas – korištenje pomorskog dobra
Poziv na drugu ponovnu javnu raspravu 2
Poziv na drugu ponovnu javnu raspravu
Peti javni poziv za legalizaciju
Treći javni poziv za legalizaciju
Drugi javni poziv za legalizaciju
Javni poziv za legalizaciju
Javna rasprava UPU-a Murvica
Obavijest o izradi UPU-a naselja Murvica
Ispravak tiskarske pogreske
Obavijest o testiranju za komunalnog redara
Poziv na ponovnu javnu raspravu
Plan korištenja javnih površina
Oglas za zaprimanje molbi za korištenje javnih površina
Plan Javne nabave za 2012.
Oglas – korištenje pomorskog dobra
Treći javni poziv za legalizaciju
Izrada prostornog plana
Prvi javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
Skip to content