Etički kodeks na tržnici

29. srpnja, 2014. u 13:40:57

Donosimo Etički kodeks kojeg se moraju pridržavati prodavači na tržnici Joze Bodlovića…

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 022-01/14-01/19
Ur.broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 29. srpnja 2014. godine

 

KORISNICIMA JAVNE POVRŠINE NA TRŽNICI

-SVIMA-

PREDMET: ETIČKI KODEKS NA TRŽNICI JOZE BODLOVIĆA

 

Prodavači su se dužni ponašati na tržnici tako da ne remete mir i red, a naročito:

– pridržavati se Komunalnog reda i drugih propisa kojima se uređuje promet robe, javni red i mir, ponašanje na javnim mjestima

– dopremiti robu ako se radi o većim količinama do početka dnevnog radnog vremena tržnice

– prije početka prodaje robu sortirati po grupama i izložiti za prodaju

– na svakoj vrsti izložene robe istaknuti čitko ispisanu cijenu i druge podatke o robi sukladno propisima

– za prodanu robu izdati račun u skladu sa važećim propisima

– prodajno mjesto održavati čistim tijekom rada te održavati čistoću i urednost ostalih tržnih prostora koje koriste

– poljoprivredno – prehrambene proizvode koje prodaju držati čistim

– izgledati uredno i čisto, biti primjereno odjeveni, te ne smiju biti preglasni, agresivni ili se nedostojno ponašati

– ne smiju niti verbalno niti pokretom ruku dozivati (vabiti) kupce

– stajati pored svoga prodajnog mjesta najdalje 1 metar od tezge i ne ometati promet vozilima i ljudima

– tijekom rada uljudno se ponašati prema potrošačima i drugim sudionicima u prodaji te svojim ponašanjem ne narušavati red na tržnici.

 

Molimo Vas da u roku od tri dana od primitka ovog dopisa vaše korištenje javne površine na tržnici na Pjaci Joze Bodlovića uskladite sa gore navedenim odredbama, u suprotnom Vam nećemo dozvoliti daljnje korištenje javne površine.

 

NAČELNIK :

Tihomir Marinković

 

Skip to content