Poziv za iskaz interesa građana

8. svibnja, 2014. u 23:00:00

Poziv za iskaz interesa građana po Programu povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Bol…

Poziv za iskaz interesa građana po Programu povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Bol

Temeljem raspisanog javnog poziva

Za prikupljanje ponuda JL(P)RS za neposredno sufinanciranje Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, kojeg je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, obavještavamo građane Općine Bol da Općina Bol namjerava podnijeti Prijavu na navedeni natječaj.

Prema Javnom pozivu, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bi trebao u roku 45 dana dostaviti odgovor na predmetnu prijavu, te će, u slučaju pozitivnog odgovora, Općina Bol raspisati Natječaj za dodjelu sredstava fizičkim osobama sukladno raspoloživom dodijeljenom iznosu, te odobrenim uvjetima.

Kako bismo u trenutku stjecanja uvjeta u raspisivanje Natječaja imali polazne informacije o mogućim zahtjevima, pokrećemo ovaj Poziv za iskaz interesa građana po Programu sufinanciranja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Bol.

Uvjeti Javnog poziva dostupni su na sljedećem linku:

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Javni%20poziv%20za%20EnU%20obiteljskih%20kuca.pdf

Obiteljska kuća u smislu ovog Javnog poziva je zgrada:

– na zasebnoj građevinskoj čestici,

– građevinske bruto površine do 400m2,

– koja je u cijelosti namijenjena stanovanju,

– s najviše dvije stambene jedinice.

Fizička osoba koja iskazuje interes mora imati dokaze:

– o prebivalištu na adresi obiteljske kuće u kojoj se Projekt provodi, a koja se nalazi na području Općine Bol,

– da je obiteljska kuća u kojoj se Projekt provodi postojeća u smislu Zakona o gradnji (građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju u smislu Zakona o legalizaciji),

– da je obiteljska kuća u kojoj se Projekt provodi u njenom vlasništvu ili u vlasništvu člana/članova uže obitelj koji je suglasan/i s provođenjem Projekta.

Navedena dokumentacija će biti nužna za prijavu na Natječaj kada bude objavljen i bez koje prijave neće biti valjane. Ukoliko u trenutku prijave interesa prijavitelj nema sve ili dio navedenih dokumenata, potrebno je priložiti dio dokumenata kojima raspolaže, a ostalo treba pribaviti do objave Natječaja kako bi se mogla ostvariti bespovratna sredstva po ovom Programu.

Fizičke osobe moraju ulagati vlastita sredstva u provođenje Projekta, odnosno osigurati provedbu energetskog pregleda i energetskog certificiranja nakon provedbe Projekta u slučaju primjene mjera kojima se smanjuju energetske potrebe obiteljske kuće.

Popunjen obrazac Prijava interesa građana i prethodno navedena dokazna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, s naznakom „EnU obiteljskih kuća“, preporučenom poštom ili osobno u Pisarnicu Općine Bol do 31. svibnja 2014. godine.

Prilog: Obrazac

Skip to content