Obavijest o testiranju kandidata

12. ožujka, 2015. u 15:31:59

Oobavijest o testiranju za postupak prijema u jedinstveni upravni odjel općine Bol. 

Naziv radnog mjesta:

REFERENT – PROMETNI REDAR (1 izvršitelj m/ž), zbog obavljanja privremenih poslova, na određeno vrijeme od 5 mjeseci, za puno radno vrijeme. Obavještavaju se da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima održati dana  20. ožujka 2015. (petak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Bol, Bol, Uz pjacu 2 (Općinska vijećnica).

alt

REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu

KLASA: 363-01/15-01/50

URBROJ: 2104/02-15-12/03

Bol, 12. ožujka 2015. godine

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJEMA

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BOL


Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol

Naziv radnog mjesta:

REFERENT – PROMETNI REDAR (1 izvršitelj m/ž), zbog obavljanja privremenih poslova, na određeno vrijeme od 5 mjeseci, za puno radno vrijeme.

Natječaj objavljen:

Hrvatski zavod za zapošljavanje – dana 23. veljače 2015. godine.

Na temelju članka 19. stavka 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 86/08) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima održati dana  20. ožujka 2015. (petak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Bol, Bol, Uz pjacu 2 (Općinska vijećnica).

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati:

1. Mate Bodlović iz Bola

2. Duje Ivičević iz Bola

3. Dalibor Pavošević iz Bola

Kandidati koji pristupaju testiranju obavještavaju se da će provjera znanja rada na osobnom računalu održati istog dana, a o mjestu i vremenu provjere bit će obaviješteni na dan testiranja.

Intervju (razgovor) s kandidatima za radno mjesto vježbenika koji uspješno polože test, bit će obavljen neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti kandidatima dana 24. ožujka 2015. u 10,00 sati.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJE
ČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

PREDSJEDNIK:

MATE PETRIĆ

Skip to content