Obavijest o određivanju granica pomorskog dobra

26. listopada, 2017. u 20:31:57

U svrhu boljeg upravljanja pomorskim dobrom, Općina Bol je pokrenula proceduru određivanja granica pomorskim dobrom od plaže Zlatni rat do granice sa općinom Nerežišća…

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-01/49

Ur.broj: 2104/17-02/02

Bol, 23. listopada 2017. godine

Predmet: OBAVIJEST

U svrhu boljeg upravljanja pomorskim dobrom, Općina Bol je pokrenula proceduru određivanja granica pomorskim dobrom od plaže Zlatni rat prema zapadu sve do granice sa općinom Nerežišća, tj. za područje Paklina – Drasin – Golubinja spilja – Vranina.

U tu svrhu je Splitsko-dalmatinska županija odobrila sufinanciranje izrade geodetsko elaborata za utvrđivanje prijedloga i za evidentiranje granica pomorskog dobra u iznosu od 20.000,00 kn.

Načelnik
Tihomir Marinković

alt

Original pogledajte OVDJE

Skip to content