Obavijest o testiranju za komunalnog redara

13. lipnja, 2012. u 11:04:25REPUBLIKA    HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu

KLASA: 363-01/12-01/78
URBROJ: 2104/02-12-12/04
Bol,  13. lipnja 2012. godine

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJAMA

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BOL

Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol

Naziv radnog mjesta:

REFERENT – KOMUNALNI REDARvježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, vježbenički staž traje 12 mjeseci.

– osposobljavanje za obavljanje poslova radnog mjesta referent-komunalni redar.

Natječaj objavljen:

”Narodne novine” broj  od  23. svibnja 2012. godine

Na temelju članka 19. stavka 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 86/08) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

 

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se pisano testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima vježbenik održati dana 26. lipnja 2012. godine (utorak) u prostorijama Osnovne-Srednje škole Bol na adresi Rudina 1, s početkom u 10,00 sati.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja, povukao prijavu na natječaj.

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati:

  1. Zdravko Bartulović, Splitska 2, Bol
  2. Ivona Plančić, David cesta 51, Bol
  3. Franka Marinković, Uz Poljanu 2, Bol
  4. Ivan Žaper, Rudina 46, Bol
  5. Mate Keškić, Hrvatskog preporoda 10, Bol

Rezultati testiranja će biti objavljeni dana 2. srpnja 2012. godine u 10.00 sati u uredu Općine Bol na adresi Uz pjacu 2, te će biti javno objavljeni.

Intervju (razgovor) s kandidatima za radno mjesto vježbenika koji uspješno polože Test (sa onima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testa) i provjera znanja rada na osobnom računalu, će se obaviti neposredno nakon objave rezultata testiranja odnosno dana  2. srpnja 2012. godine s početkom u 10,30 sati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

Skip to content