Obavijest – Nove epidemiološke mjere

11. svibnja, 2020. u 23:55:06

Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske je dana 09. svibnja 2020.godine donio odluku o uvođenju nužne epidemiološke mjere za otok Brač na području Splitsko-dalmatinske županije.
Mjerom se uvodi zabrana napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području otoka Brača, u trajanju od 14 dana.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL,Uz pjacu 2, 21420 Bol

Stožer civilne zaštite općine Bol

Klasa:810-05/20-01/9

Ur.broj:2104/20-02/01

Bol, 12. svibnja 2020. godine

Ponašanje u vrijeme nužnih mjera za otok Brač u sprječavanju širenja korona virusa (2)


Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske je dana 09. svibnja 2020.godine donio odluku o uvođenju nužne epidemiološke mjere za otok Brač na području Splitsko-dalmatinske županije. Odluka se nalazi u privitku.

Mjerom se uvodi zabrana napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području otoka Brača, u trajanju od 14 dana.

1. Ova zabrana se ne odnosi na:

– Promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,

– Dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za funkcioniranje društva,

– Izvješćivanje javnosti

– Putovanje na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće

– Žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti.

E-propusnice za ulazak i izlazak s područja općine Bol za gore navedene djelatnosti se izdaju putem sustava e-propusnica i daju ih odgovorne osobe u pravnoj osobi (poslodavac).

2. Ova zabrana se ne odnosi na:

– Stanovnike kojima je potrebna hitna medicinska skrb

E-propusnice za ulazak i izlazak s područja općine Bol za medicinsku skrb se izdaju putem sustava e-propusnica i daje ih izabrani liječnik obiteljske medicine.

3. Ova zabrana se ne odnosi na:

– Slučajeve vezane uz vitalne obiteljske razloge, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnja hrane i osnovnih potrepština,

E- propusnice za ulazak i izlazak s područja općine Bol za gore navedene okolnosti se izdaju putem sustava e-propusnica i prihvaća ih Stožer Civilne zaštite općine Bol.

4. Za napuštanje otoka Brača i odlazak u Split ili bilo koje drugo mjesto u Republici Hrvatskoj treba ishoditi e-propusnicu i suglasnost od Kriznog stožera otoka Brača i to ispunjavanjem zahtjeva za izdavanje suglasnosti.

5. Za dolazak na otok Brač iz bilo kojeg mjesta u Republici Hrvatskoj, osim suglasnosti Kriznog stožera otoka Brača (vidi točku 4.), potrebno je ishoditi e-propusnicu (vidi točku 1. 2. i 3.).

Naime, stožer Civilne zaštite općine Bol ne raspolaže sa podacima osoba koje su zaražene od korona virusa niti sa podacima osoba kojima je određena mjera izolacije, te je potrebno za svako napuštanje općine Bol ishoditi e-propusnicu koja najprije prolazi kontrolu Republičkog Stožera Civilne zaštite, te se samo za zdrave osobe proslijedi e-propusnica na adresu općine Bol, gdje Stožer Civilne zaštite općine Bol daje konačnu potvrdu na e-propusnicu.

Zbog zaštite zaposlenika u općinskoj upravi uvodi se nužna epidemiološka mjera komunikacije između građana i uprave isključivo putem elektronske pošte.

S poštovanjem !

Načelnik Stožera CZ općine Bol

Tihomir Marinković

Mjerom se uvodi zabrana napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području otoka Brača, u trajanju od 14 dana.
Skip to content