Obavijest o izradi prostornih planova 09-2018

16. listopada, 2018. u 9:02:01

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) nositelj izrade donosi obavijest o izradi zajedničke odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol…

alt

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) nositelj izrade donosi obavijest o izradi zajedničke odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi

II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4.

O zajedničkoj odluci o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 obaviještavaju se javnost i susjedne općine i gradovi.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku općine Bol broj: 8/2018.

Ova obavijest je objavljena i kroz informacijski sustav, putem zavoda za prostorni razvoj.

Klasa:350-01/18-01/92

Ur.broj:2104/18-02/5

Bol, 12. listopada 2018.

Pročelnik JUO, Stipe Karmelić

Skip to content