Prijava za lokalne izbore

26. travnja, 2017. u 13:12:09

Općinsko izborno povjerenstvo općine Bol donosi Odluku o podnošenju prijava Povjerenstvu za područje općine Bol…

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINA BOL
Bol,  26. travnja 2017. godine

 Na temelju odredbe članka 18. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» broj 144/12 i 121/16), Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 13. travnja 2017. godine («Narodne novine» broj 38/17) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike od 13. travnja 2017. godine  («Narodne novine» broj 38/17)  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bol donosi

O  D  L  U  K  U

Prijedlozi lista kandidata za izbor članova Općinskog vijeća Općine Bol i očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature, te prijedlozi kandidatura i očitovanja kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Bol, sa potvrdama o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa, podnose se Općinskom izbornom  povjerenstvu Općine Bol u prostorijama Općine Bol, na adresi Uz pjacu 2 i to:

UTORAK, 2. svibnja 2017. godine od 8.00 do 15.00 h

SRIJEDA,  3. svibnja 2017. godine od 8.00 do 15.00 h

ČETVRTAK, 4. svibnja 2017. godine od 8.00 do 14.00 h

Na očitovanju o prihvaćanju kandidature za člana predstavničkog  tijela navodi se i izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja.

Na očitovanju o prihvaćanju kandidature za općinskog načelnika te njegovog zamjenika navodi se i izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja te izjava o činjenici potrebnog trajanja prebivališta kandidata na području jedinice lokalne samouprave. (čl. 17. Zakona o lokalnim izborima NN br. 144/12 i 121/16).

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE BOL

Predsjednica:

Morana Petranić

Skip to content