Ispravak tiskarske pogreske

Ispravak tiskarske pogreske
19. lipnja, 2012. u 10:00:25

Nakon uvida u objavljeni oglas o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu prostornih planova, Pročelnik Općine Bol objavljuje

ISPRAVAK TISKARSKE GREŠKE

Utvrđeno je da je u pozivu Općine Bol, klasa: 350-05/12-01/67, ur.broj: 2104/02-12-02/02 od 04. lipnja 2012. godine objavljenom na službenim web stranicama Općine Bol, oglasnoj ploči Općine Bol i dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ došlo do tiskarske greške, odnosno da je omaškom napisano da se „pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna PPU-a općine Bol mogu dostaviti do 21. lipnja 2012. godine“.

Umjesto toga treba pisati „Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedloga izmjena i dopuna PPU-a općine Bol mogu se dostaviti do 06. srpnja 2012. godine..“.

Klasa: 350-05/12-01/67

Ur. broj: 2104/02-12-02/03

Bol, 19. lipnja 2012. godine

 

PROČELNIK:
Stipe Karmelić

Skip to content