Treći javni poziv za legalizaciju

8. studenoga, 2012. u 9:50:12

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

KLASA: 361-01/12-01/46
URBROJ: 2104/02-12-02/03
Bol, 2. studenog 2012. godine

Dana 03. kolovoza 2012. stupio je na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama(N.N. 86/12) kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Općina Bol na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12.) objavljuje

TREĆI JAVNI POZIV

ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Pozivaju se

– vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da do 30. lipnja 2013. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

– vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada za koje je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu zakona, da do 31. prosinca 2012. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Rješenje o izvedenom stanju se neće izdati za nezakonito izgrađene zgrade koje su izgrađene poslije 21. lipnja 2011. godine.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju.

Zahtjev se podnosi Uredu za graditeljstvo u Supetru.

Uz zahtjev stranka treba priložiti dokumentaciju u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Uredu za graditeljstvo u Supetru i u Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Bol.

 

Općina Bol

NAČELNIK :

Tihomir Marinković

 

Skip to content