Javni poziv – Suci porotnici

alt
28. kolovoza, 2017. u 12:32:50

altNačelnik Općine Bol dana 24. kolovoza 2017. godine upućuje javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca – porotnika Općinskog suda u Splitu…

alt

Na temelju članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15 i 82/16) i članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 5/09, 11/14 i 1/15) načelnik Općine Bol dana 24. kolovoza 2017. godine upućuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu

I.

Splitsko-dalmatinska županija uputila je poziv Općini Bol  za podnošenje prijava za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu.

Suci porotnici imenuju se na vrijeme od četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

Sudac porotnik ostvaruje pravo na naknadu putnih troškova i na dnevnicu.

Sudac porotnik koji je stalno zaposlen ima pravo na nagradu za neostvarenu plaću, a sudac porotnik koji je obrtnik odnosno samostalno obavlja drugu djelatnost ima pravo na naknadu za neostvarenu zaradu za vrijeme odsustva s rada zbog odaziva pozivu suda.

Sudac porotnik ima pravo na nagradu za obnašanje dužnosti suca porotnika.

Visina nagrade obračunava se prema vremenu provedenom na raspravi i to:

– sudac porotnik općinskog suda 20,00 kuna bruto po satu.

II.

Kandidat za suce porotnike moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

– mora biti punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika.

– ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću.

III.

Sve osobe koje imaju prebivalište na području Općine Bol, koje su zainteresirane za obavljanje dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Splitu i koji ispunjavaju uvjete uvjete iz točke II. ovog Javnog poziva mogu dostaviti svoje prijave u kojoj će se očitovati o svojoj zainteresiranosti za obavljanje dužnosti suca porotnika i kojoj je potrebno priložiti:

– kratki životopis u kojem se obavezno navodi stečena školska sprema i zanimanje

– vlastoručno potpisana izjava o nepripadanju niti jednoj političkoj stranci i nesudjelovanju u stranačkim aktivnostima

– preslika osobne iskaznice

– broj telefona/ mobitela.

IV.

Prijave se dostavljaju na: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol, s naznakom „za suce porotnike“ najkasnije u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva.

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Bol, www.opcinabol.hr i oglasnoj ploči Općine Bol.

V.

Prijedlog kandidata za suce porotnike utvrđuje Općinsko vijeće Općine Bol, a imenuje ih Županijska skupština Splitsko dalmatinske županije.

Prilog: Izjava za suce-porotnike

Načelnik:

Tihomir Marinković

Skip to content