Etički kodeks na tržnici Joze Bodlovića

20. srpnja, 2018. u 15:16:22

Zbog čestih primjedbi građana, a naročito radi neisticanja cijena na prodajnim artiklima, načelnik općine Bol je donio Etički kodeks za rad na tržnici Joze Bodlovića…

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 022-01/18-01/11

Ur.broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 11. srpnja 2018. godine

KORISNICIMA JAVNE POVRŠINE NA TRŽNICI

-SVIMA-


PREDMET: ETIČKI KODEKS NA TRŽNICI JOZE BODLOVIĆA


Poradi čestih primjedbi građana, a naročito radi neisticanja cijena na prodajnim artiklima, donosim Etički kodeks za rad na tržnici Joze Bodlovića:


Prodavači su se dužni ponašati na tržnici tako da ne remete mir i red, a naročito:

– pridržavati se Komunalnog reda i drugih propisa kojima se uređuje promet robe, javni red i mir, ponašanje na javnim mjestima

– dopremiti robu ako se radi o većim količinama do početka dnevnog radnog vremena tržnice

– prije početka prodaje robu sortirati po grupama i izložiti za prodaju

– na svakoj vrsti izložene robe istaknuti čitko ispisanu cijenu i druge podatke o robi sukladno propisima

– za prodanu robu izdati račun u skladu sa važećim propisima

– prodajno mjesto održavati čistim tijekom rada te održavati čistoću i urednost ostalih tržnih prostora koje koriste

– poljoprivredno – prehrambene proizvode koje prodaju držati čistim

– izgledati uredno i čisto, biti primjereno odjeveni, te ne smiju biti preglasni, agresivni ili se nedostojno ponašati

– ne smiju niti verbalno niti pokretom ruku dozivati (vabiti) kupce

– stajati pored svoga prodajnog mjesta najdalje 1 metar od tezge i ne ometati promet vozilima i ljudima

– tijekom rada uljudno se ponašati prema potrošačima i drugim sudionicima u prodaji te svojim ponašanjem ne narušavati red na tržnici.

Nadalje, upozoravamo Vas da robu ne držite na podu, a osobito ne po javno-prometnim površinama izvan gabarita pojedine tezge.

Molimo Vas da u roku od tri dana od primitka ovog dopisa vaše korištenje javne površine na tržnici na Pjaci Joze Bodlovića uskladite sa gore navedenim odredbama.

Komunalni redar Općine Bol će vršiti pojačani nadzor  nad poštivanjem ovog Etičkog kodeksa, a prekršiteljima će biti onemogućeno korištenje javne površine u idućoj godini.NAČELNIK :

Tihomir Marinković

Skip to content