Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata
30. studenoga, 2014. u 18:19:31

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJEMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BOL

Naziv radnog mjesta:

REFERENT ZA TEHNIČKE POSLOVE I KOMUNALNE DJELATNOSTI – vježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, pola radnog vremena, vježbenički staž traje 12 mjeseci.

alt
REPUBLIKA    HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu

Klasa: 363-01/14-01/272

Urbroj: 2104/02-14-02/02

Bol, 21. studenog 2014. godine

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJEMA
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BOL

Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Naziv radnog mjesta:

REFERENT ZA TEHNIČKE POSLOVE I KOMUNALNE DJELATNOSTI vježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, pola radnog vremena, vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Oglas objavljen:

Na stranicama Narodnih novina, oglasnoj ploči Općine Bol i na web stranicama Općine Bol dana 5. studenog 2014. godine.

Na temelju članka 19. stavka 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 86/08) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima-referent za tehničke poslove i komunalne djelatnosti vježbenik održati dana  1. prosinca 2014. (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Bol, Bol, Uz pjacu 2 (Općinska vijećnica).

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjava, a time ujedno ostvaruje i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidat:

1. Alenka Kojdić, Murvica

Kandidati koji pristupaju testiranju obavještavaju se da će provjera znanja rada na osobnom računalu održati istog dana u prostorijama Općine Bol.

Intervju (razgovor) s kandidatima za radno mjesto referent za tehničke poslove i komunalne djelatnosti vježbenik koji uspješno polože test, bit će obavljen neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti kandidatima dana 1. prosinca 2014. u 10,30 sati.


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJE
ČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

Skip to content