Izrada prostornog plana

3. studenoga, 2011. u 19:22:32


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija                        
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/11-01/370
Ur.broj: 2104/02-11-02/02
Bol, 2. studenog  2011. godine

Predmet: OBAVIJEST

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) Općina Bol obaviještava javnost o izradi slijedećih prostornih planova:

– Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Bol, odluka o izradi je objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol br. 7/2010,
– Urbanistički plan uređenja naselja Bol, odluka o izradi je objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol br. 7/2010,
– Urbanistički plan uređenja groblja Sv.Lucija, odluka o izradi je objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol br. 7/2010.

O izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bol pisanim putem se obaviještavaju i susjedni gradovi i općine.

Načelnik:
Tihomir Marinković

Skip to content