Poziv na drugu ponovnu javnu raspravu 2

Poziv na drugu ponovnu javnu raspravu 2
16. siječnja, 2013. u 19:09:49

Na temelju članka 85., 86. i 95. Stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) Općina Bol objavljuje

DRUGU PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE BOL

Drugi ponovni javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bol će se održati u zgradi Domu kulture, Frane Radića 18, Bol, u vremenu od 29. siječnja 2013.godine do 06. veljače 2013. godine.

Prijedlog izmjena i dopuna plana  je dostupan svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 sati.

 

Drugo ponovno javno izlaganje o prijedlogu prostornog plana će se održati u srijedu 30. siječnja 2013. godine u zgradi Doma culture, Frane Radića 18 Bol, sa početkom u 11.00 sati.

 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna PPU-a općine Bol se mogu dostaviti do 06. veljače 2013. godine putem pošte, na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21 420 Bol. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Klasa: 350-05/13-01/1

Ur.broj:2104/02-12-02/01

Bol, 16. siječnja 2013.godine

 

Pročelnik

Stipe Karmelić

Skip to content