Proračun

Proračun za 2024. godinu
 1. Upute za izradu proračuna Općine Bol za razdoblje 2024.-2026.
 2. Dopis proračunskim korisnicima za izradu financijskog plana za razdoblje 2024.-2026.
 3. Tablice za proračunske korisnike (proračun 2024.-2026.)
 4. Natječaj za program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, protupožarnoj zaštiti, predškolskom odgoju i obrazovanju za 2024. godinu
 5. Natječaj za program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, protupožarnoj zaštiti, predškolskom odgoju i obrazovanju za 2024. godinu (Obrazac 1)
 6. Natječaj za program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, protupožarnoj zaštiti, predškolskom odgoju i obrazovanju za 2024. godinu (Obrazac 2)
 7. Proračun za građane za 2024. godinu
 8. Prijedlog proračuna Općine Bol za 2024. godinu i projekcije za 2025.-2026. godinu
 9. Odluka za proračun Općine Bol za 2024. godinu i projekcije za 2025.-2026. godinu
 10. Proračun Općine Bol za 2024. godinu i projekcije za 2025.-2026. godinu
 11. Obrazloženje proračuna za 2024. godinu
 12. Višegodišnji plan uravnoteženja proračuna Općine Bol za razdoblje od 2024. do 2026. godine
 13. Odluka o izvršavanju proračuna za 2024. godinu
Proračun za 2023. godinu
 1. Upute za izradu proračuna Općine Bol za razdoblje 2023.-2025.
 2. Dopis proračunskim korisnicima za izradu financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.
 3. Tablice za proračunske korisnike (proračun 2023.-2025.)
 4. Natječaj za program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, protupožarnoj zaštiti, predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu
 5. Natječaj za program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, protupožarnoj zaštiti, predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu (Obrazac 1)
 6. Natječaj za program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, protupožarnoj zaštiti, predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu (Obrazac 2)
 7. Proračun za građane za 2023. godinu
 8. Prijedlog proračuna Općine Bol za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu
 9. Odluka za proračun Općine Bol za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu
 10. Proračun Općine Bol za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu
 11. Obrazloženje proračuna za 2023. godinu
 12. Višegodišnji plan uravnoteženja proračuna Općine Bol za razdoblje od 2023. do 2025. godine
 13. Odluka o izvršavanju proračuna za 2023. godinu
 14. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Bol za 2023. godinu
 15. Izmjene i dopune proračuna Općine Bol za 2023. godinu
 16. Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Općine Bol za 2023. godinu
 17. Plan mjera za raspodjelu viška poslovanja poslovanja
 18. Odluka za polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2023. godinu
 19. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2023. godinu
 20. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bol za 2023. godinu
 21. Odluka o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Bol za 2023. godinu
 22. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Bol za 2023. godinu
 23. Obrazloženje II. izmjena i dopuna proračuna Općine Bol za 2023. godinu
Proračun za 2022. godinu
 1. Upute za izradu proračuna Općine Bol za razdoblje 2022.-2024.
 2. Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna 2022.-2024.
 3. Tablice za proračunske korisnike (proračun 2022.-2024.)
 4. Natječaj za program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, protupožarnoj zaštiti, predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu
 5. Natječaj za program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, protupožarnoj zaštiti, predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu (Obrazac 1)
 6. Natječaj za program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, protupožarnoj zaštiti, predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu (Obrazac 2)
 7. Proračun za građane za 2022. godinu
 8. Prijedlog proračuna Općine Bol za 2022. godinu i projekcije za 2023.-2024. godinu
 9. Odluka za proračun Općine Bol za 2022. godinu i projekcije za 2023.-2024. godinu
 10. Proračun Općine Bol za 2022. godinu i projekcije za 2023.-2024. godinu
 11. Investicije Općine Bol za 2022. godinu i projekcije za 2023.-2024. godinu
 12. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Bol za 2022. godinu
 13. Izmjene i dopune proračuna Općine Bol za 2022. godinu
 14. Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Općine Bol za 2022. godinu
 15. Odluka za polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2022. godinu
 16. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2022. godinu
 17. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bol za 2022. godinu
 18. Odluka za godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2022. godinu
 19. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2022. godinu
 20. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bol za 2022. godinu
 21. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
 22. Obrazloženje raspodjele rezultata poslovanja za 2022. godinu
 23. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 24. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Proračun za 2021. godinu
 1. Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna 2021.-2023.
 2. Tablice za proračunske korisnike (proračun 2021.-2023.)
 3. Proračun za građane za 2021. godinu
 4. Prijedlog proračuna Općine Bol za 2021. godinu i projekcije za 2022-2023 godinu
 5. Odluka za proračun Općine Bol za 2021. godinu i projekcije za 2022-2023 godinu
 6. Proračun Općine Bol za 2021. godinu i projekcije za 2022-2023 godinu
 7. Investicije Općine Bol za 2021. godinu i projekcije za 2022-2023 godinu
 8. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Bol za 2021. godinu
 9. Izmjene i dopune proračuna Općine Bol za 2021. godinu
 10. Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Općine Bol za 2021. godinu
 11. Odluka za polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2021. godinu
 12. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2021. godinu
 13. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bol za 2021. godinu
 14. Odluka za godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2021. godinu
 15. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2021. godinu
 16. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bol za 2021. godinu
 17. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu
 18. Obrazloženje raspodjele rezultata poslovanja za 2021. godinu
 19. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 20. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Proračun za 2020. godinu
 1. Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna 2020.-2022.
 2. Tablice za proračunske korisnike (proračun 2020.-2022.)
 3. Proračun za građane za 2020. godinu
 4. Prijedlog proračuna Općine Bol za 2020. godinu i projekcije za 2021-2022 godinu
 5. Odluka za proračun Općine Bol za 2020. godinu i projekcije za 2021-2022 godinu
 6. Proračun Općine Bol za 2020. godinu i projekcije za 2021-2022 godinu
 7. Investicije Općine Bol za 2020. godinu i projekcije za 2021-2022 godinu
 8. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Bol za 2020. godinu
 9. Izmjene i dopune proračuna Općine Bol za 2020. godinu
 10. Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Općine Bol za 2020. godinu
 11. Odluka za polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2020. godinu
 12. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2020. godinu
 13. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bol za 2020. godinu
 14. Odluka za godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2020. godinu
 15. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2020. godinu
 16. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bol za 2020. godinu
 17. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu

 

Pratite Proračun u malom te sudjelujte u proračunu Općine Bol putem portala proracun.hr na poveznici u nastavku...
Skip to content