Plan gospodarenja otpadom – Poziv

Plan gospodarenja otpadom – Poziv
30. travnja, 2018. u 7:53:49

Općina Bol objavljuje Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Bol

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21 420 Bol

tel./fax: (021) 635-114; 635-044

KLASA:363-0318-01/86

URBROJ: 2104-18/05

U Bolu,27. travnja 2018.

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o prvu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Općina Bol, objavljuje

P O Z I V

zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja

na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Bol


Općina Bol objavljuje Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Bol  te poziva zainteresiranu javnost da se uključi u izradu općeg akta. Savjetovanje s javnošću provest će se u trajanju od 30 dana u razdoblju od 01. svibnja 2018 do 01. lipnja 2018.. godine.

Za dostavu prijedloga i mišljenja koristi se isključivo priloženi obrazac. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na e-mail adresu: sandra.katic@opcinabol.hr ili putem pošte na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Bol: http://www.opcinabol.hr

Na temelju predloženog teksta Plana i pristiglih prijedloga i mišljenja, formulirat će se konačni tekst Plana gospodarenja otpadom Općine Bol.

Prilog obavijesti čine:

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Bol,

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta,

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja.

Pročelnik:

Stipe Karmelić

Skip to content