Obavijest o testiranju kandidata za posao

Obavijest o testiranju kandidata za posao
13. travnja, 2016. u 8:57:32

Kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju,  obavještavaju se da će se testiranje za obavljanje poslova na radnom mjestu REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO održati dana  18. travnja 2016. (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Bol, Bol, Uz pjacu 2 (Općinska vijećnica).

alt

REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu

Klasa: 363-01/16-01/60

Urbroj: 2104/02-16-02/03

Bol, 12. travanj 2016. godine

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BOL

 

Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol

 

Naziv radnog mjesta:

REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO –  vježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme – vježbenički staž traje 12 mjeseci, za puno radno vrijeme.

Natječaj objavljen:

Narodne novine – dana 23. ožujka 2016. godine.

Na temelju članka 19. stavka 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 86/08) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

 

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima održati dana  18. travnja 2016. (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Bol, Bol, Uz pjacu 2 (Općinska vijećnica).

 

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjava, a time ujedno ostvaruje i pravo pristupa testiranju slijedeća prijavljena kandidatkinja

  1. Katarina Martinić, Pujanke 67, 21000 Split

 

Kandidat koji pristupa testiranju obavještava se da će provjera znanja rada na osobnom računalu održati istog dana, a o mjestu i vremenu provjere bit će obaviješteni na dan testiranja.

 

Intervju (razgovor) s kandidatkinjom za radno mjesto vježbenika koji uspješno položi test, bit će obavljen neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti kandidatkinji dana 20. travnja 2016. u 10,00 sati.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

PREDSJEDNIK:

MATE PETRIĆ

Skip to content