Poziv na ponovnu javnu raspravu

12. lipnja, 2012. u 0:22:08REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa:350-05/12-01/67

Ur.broj: 2104/02-12-02/02

Bol, 04. lipnja  2012. godine

Na temelju članaka 85., 86., 87., 88., 89. 90. i članka 95. Stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i  90/11) Općina Bol poziva nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela susjednih jedinica lokalne samouprave i građane na

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu prostornih planova

  1. Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Općine Bol,
  2. Urbanističkog plana uređenja naselja Bol,
  3. Urbanističkog plana uređenja groblja Sv. Lucija

Ponovni javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bol će se održati u zgradi Domu kulture, Frane Radića 18, Bol, u vremenu od 21. lipnja 2012.godine do 06. srpnja 2012. godine.

Prijedlog izmjena i dopuna plana  je dostupan svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 sati.

 

Ponovni javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Bol i Urbanističkog plana uređenja groblja Sv. Lucija  će se održati u zgradi Domu kulture, Frane Radića 18, Bol, u vremenu od 21. lipnja 2012.godine do 21. srpnja 2012. godine.

Prijedlog prostornih planova je dostupan svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 sati.

 

Ponovno javno izlaganje o prijedlogu prostornih planova će se održati dana 30. lipnja 2012. godine u zgradi Doma culture, Frane Radića 18 Bol, sa početkom u 11.00 sati.

 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna PPU-a općine Bol se mogu dostaviti do 21. lipnja 2012. godine, a pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU-a naselja Bol i UPU-a groblja Sv.Lucija se mogu dostaviti do 21. srpnja 2012. godine putem pošte, na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21 420 Bol. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik:

Stipe Karmelić

Skip to content