Oglas: Javna raprava – luka Bol

20. veljače, 2017. u 2:37:52

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša oglašava javnu raspravu o Studiji o utjecaju na okoliš dogradnje luke Bol, otok Brač…

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu
i zaštitu okoliša

OGLAŠAVA   JAVNU   RASPRAVU

 o Studiji o utjecaju na okoliš  dogradnje luke Bol, otok Brač

Na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa: UP/I-351-03/16-02/104; Urbroj: 517-06-2-1-1-17-13 od 06.02.2017., te članka 17. stavak 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („NN“ 64/08), stavlja se na javnu raspravu predmetna Studija.

  1. Javna rasprava trajat će 30 dana u vremenu od 27.02.2017. godine do 29.03.2017. godine.
  2. Javni uvid u Studiju može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 – 11 sati u prostorijama Doma kulture, Frane Radića 16, Bol.
  3. Javno izlaganje održat će se dana 17. 03. 2017. godine s početkom u  11, 00 sati u prostorijama  Doma kulture, Frane Radića 16,  Bol.
  4. Sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljen javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša  i energetike.
  5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u knjige primjedbi na mjestima javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split, u tijeku roka predviđenog za javni uvid, a zaključno sa danom 29.03. 2017. Pisane primjedbe koje ne budu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća s javne rasprave.
  6. Ovaj oglas objavit će se u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija”, oglasnim pločama Splitsko – dalmatinske županije i Općine Bol, te na internetskoj stranici Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr. i internetskoj stranici Općine Bol.

Skip to content