Upute za e-propusnice i suglasnosti

27. travnja, 2020. u 12:17:25

Donosimo Upute Stožera Civilne zaštite vezano za ishođenje e-propusnica i suglasnosti…

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL,Uz pjacu 2, 21420 Bol

Klasa: 810-05/20-01/5

Ur.broj: 2104/20-02/03

Bol, 27. travnja 2020. godine

UPUTE ZA ISHOĐENJE E-PROPUSNICA I SUGLASNOSTI

Stožer civilne zaštite općine Bol, koji je aktivan od 17. ožujka 2020. godine, dana 27. travnja 2020. godine je donio zaključke koje se odnose na borbu protiv novog korona virusa COVID 19, a koji se moraju provoditi od ponedjeljka 27. travnja 2020. godine i traju do opoziva:

 1. Građani Općine Bol koji imaju prebivalište na području Općine Bol se slobodno mogu kretati, bez e-propusnica, na području otoka Brača.
 2. Građani Općine Bol koji imaju prebivalište na području Općine Bol se slobodno mogu kretati, bez e-propusnice, na području Splitsko-dalmatinske županije, ali trebaju prethodno ishoditi SUGLASNOST za odlazak sa otoka Brača i dolazak na otok Brač koji izdaje Stožer civilne zaštite Općine Bol.
 3. Suglasnost Stožera CZ Općine Bol će se izdati na temelju elektronske molbe u kojoj se navodi: ime i prezime, adresa, OIB, razlog napuštanja otoka, vrijeme odlaska i povratka na otok Brač.
 4. Elektronska molba se dostavlja na adresu sandra.katic@opcinabol.hr
 5. Suglasnost će se dostaviti elektronskim putem.
 6. Građani Općine Bol koji imaju prebivalište na području Općine Bol, a trebaju putovati u neku drugu županiju na teritoriju Republike Hrvatske trebaju tražiti e-propusnicu od Stožera civilne zaštite SDŽ, te ishoditi SUGLASNOST za odlazak sa otoka Brača i dolazak na otok Brač koji izdaje Stožer civilne zaštite Općine Bol. U ovom slučaju, za ishođenje Suglasnosti za odlazak-dolazak na otok Brač, uz molbu, treba dostaviti i već ishođenu e-propusnicu od Stožera civilne zaštite SDŽ.
 7. Građani SDŽ koji žele doći na Bol, ne trebaju imati e-propusnicu svoga grada ili općine, ali trebaju ishoditi suglasnost za dolazak na otok Brač i odlazak sa otoka Brača koji izdaje Stožer civilne zaštite Općine Bol ( vidi točke 3., 4. i 5.).
 8. Građani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište izvan SDŽ, a žele doći na Bol, prethodno trebaju ishoditi e-propusnicu od svoga županijskog Stožera civilne zaštite, te trebaju ishoditi suglasnost za dolazak na otok Brač i odlazak sa otoka Brača koji izdaje Stožer civilne zaštite Općine Bol ( vidi točke 3., 4. i 5.). U ovom slučaju, za ishođenje Suglasnosti za dolazak-odlazak na otok Brač, uz molbu, treba dostaviti i već ishođenu e-propusnicu od županijskog Stožera CZ.
 9. Poduzeća i obrti koji obavljaju različite poslove na području Općine Bol, a imaju sjedište u SDŽ trebaju ishoditi SUGLASNOST za dolazak na otok Brač i odlazak sa otoka Brača koji izdaje Stožer civilne zaštite Općine Bol ( vidi točke 3., 4. i 5.).
 10. Poduzeća i obrti koji obavljaju različite poslove na području Općine Bol, a imaju sjedište izvan SDŽ, trebaju prethodno ishoditi e-propusnicu za obavljanje poslova koji se ne mogu obavljati od kuće. Ovu propusnicu poslodavac izdaje za svoje radnike. Nakon toga poslodavac treba ishoditi SUGLASNOST za dolazak na otok Brač i odlazak sa otoka Brača koji izdaje Stožer civilne zaštite Općine Bol. U ovom slučaju, za ishođenje Suglasnosti za dolazak-odlazak na otok Brač, uz molbu, treba dostaviti i već ishođene e-propusnice od poslodavca.
 11. Svi građani i gosti općine Bol moraju i dalje poštivati pravila socijalnog distanciranja: šetnja je moguća u grupama do pet osoba, ali međusobna udaljenost treba biti minimalno dva metra.
 12. Svako veće okupljanje osoba je kažnjivo, mjere sprečavanja okupljanja osoba provode policijski službenici, a u tome im pomažu dva člana postrojbe Civilne zaštite iz Bola sa iskaznicom.

Čuvajmo sebe, ali čuvajmo i osobe koje nam pružaju neophodne usluge za vrijeme ove krize.

Svi građani Republike Hrvatske, koji nemaju prebivalište na području općine Bol, a koji su na Bol došli u svoje kuće ili apartmane, dužni su se prijaviti u sistemu e-vizitor.

S poštovanjem !

Zapovjednik Stožera

Tihomir Marinković

Skip to content