Odluka o izradi UPU Borak-Potočine

21. prosinca, 2017. u 11:49:40

Općina Bol obavještava javnost o zajedničkoj odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL,

Uz pjacu 2, 21420 Bol

Klasa:350-01/17-01/66

Ur.broj:2104/17-02/21

Bol, 19. prosinca 2017. godine

Predmet : obavijest javnosti


Na temelju članka 88. Stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/2013) nositelj izrade obavještava javnost o zajedničkoj odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bol.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku općine Bol broj 13/2017.

Ova obavijest je objavljena na mrežnoj stranici Općine Bol i kroz informacijski sustav putem Zavoda za prostorni razvoj.

Prilozi:

Zajednička odluka

Grafički prikaz

Prijedlog Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš

Nositelj izrade

Stipe Karmelić, pročelnik JUO

Skip to content