Izvješće o javnoj raspravi – Podbarje

30. listopada, 2018. u 10:28:22

Na temelju članka 102. stavak 3 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) objavljujemo izvješće o javnoj raspravi za dio Podbarja na mrežnim stranicama općine Bol i u informacijskom sustavu Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj…

alt

Na temelju članka 102. stavak 3 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) objavljujemo izvješće o javnoj raspravi za dio Podbarja na mrežnim stranicama općine Bol i u informacijskom sustavu Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Izvješće o javnoj raspravi – Podbarje

Klasa: 350-01/18-01/8

Ur.broj:2104/18-02/29

Bol, 30. listopada 2018

Pročelnik JUO općine Bol

Stipe Karmelić

Skip to content