Obavijest o izradi prostornih planova

alt
29. svibnja, 2017. u 10:25:48

altNa temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), nositelj izrade donosi Obavijest o izradi prostornih planova za općinu Bol…

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), nositelj izrade donosi

OBAVIJEST O IZRADI

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi

II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol,

Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”,

Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 i

Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za žičaru

Obaviještava se javnost i susjedne općine i gradovi da je vijeće općine Bol na 3/2017. sjednici održanoj dana 07. travnja 2017.godine donijelo zajedničku odluku o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za žičaru.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku općine Bol broj 3/2017.

Ova obavijest je objavljena na mrežnoj stranici Općine Bol i kroz informacijski sustav putem Zavoda za prostorni razvoj.

   

Klasa:  350-01/17-01/19

Ur. Broj:2104/17-02/03

U Bolu, 18. svibnja 2017. godine

Nositelj izrade

Stipe Karmelić, pročelnik JUO

Skip to content