Natječaji i oglasi

20. ožujka, 2024

JAVNI POZIV za dodjelu kompostera za kompostiranje i/ili kanti za odvojeno sakupljanje otpada

Na temelju Odluke, KLASA: 363-07/23-01/003, URBROJ: 2181-18-02-23/001 od 08. studenog 2023. godine, načelnica Općina Bol objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu kompostera za kompostiranje i/ili kanti za odvojeno sakupljanje otpada • Predmet Javnog...
12. ožujka, 2024

Javni natječaj za Pomorsko dobro 2024-2028

Javni natječaj za pomorsko dobro 2024-2028 Pojašnjenje teksta javnog natječaja Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2024-2028 Bol Suglasnost Lučke Kapetanije Odluka o naknadama za korištenje općinske imovine PONUDBENI – OBRAZAC IZJAVA –...
Općina Bol Placeholder Slika
8. veljače, 2024

JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u 2024. godini

JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u 2024. godini. ZONA a, ZONA b ZAŠTITE grafika Izjava – sufinanciranje izrade glavnog projekta Prijavni obrazac – sufinanciranje izrade glavnog projekta  
Općina Bol Placeholder Slika
30. siječnja, 2024

NATJEČAJ za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto: – REFERENT – KOMUNALNO-POMORSKI REDAR

NATJEČAJ-KOMUNALNO POMORSKI REDAR KOMUNALNI REDAR – LITERATURA TEST Izjava o suglasnosti o korištenju osobnih podataka
29. siječnja, 2024

NATJEČAJ za dodjelu novčane pomoći učenicima i studentima s područja Općine Bol

NATJEČAJ za dodjelu novčane pomoći učenicima i studentima s područja Općine Bol
Općina Bol Placeholder Slika
12. siječnja, 2024

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bol za razdoblje od pet godina odnosno od 2024. do 2028. godine

Poštovani građani, pozivamo Vas da sudjelujete u javnom savjetovanju u donošenju Prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bol za razdoblje od pet godina odnosno od 2024. do 2028. godine. Savjetovanje...
Općina Bol Placeholder Slika
7. prosinca, 2023

NATJEČAJ za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto: – REFERENT – KOMUNALNO-POMORSKI REDAR

NATJEČAJ za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto: – REFERENT – KOMUNALNO-POMORSKI REDAR
Općina Bol Placeholder Slika
20. studenoga, 2023

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje PROČELNIKA / PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE BOL

Temeljem odredbe članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 98/18 i 112/19), u nastavku teksta: Zakon),...
Općina Bol Placeholder Slika
23. svibnja, 2023

Natječaj za prodaju pokretnina

DIGITALNI KINO PROJEKTOR-NATJEČAJ PRODAJA PONUDA ZA KUPNJU POKRETNINA
Općina Bol Placeholder Slika
30. ožujka, 2023

OGLAS ZA ZAPRIMANJE MOLBI ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2023. GODINU

JAVNA POVRŠINA 2023 – OGLAS I Z J A V A-JAVNA POVRŠINA 2023 I I Z J A V A-JAVNA POVRŠINA 2023 II  
Općina Bol Placeholder Slika
20. rujna, 2022

Natječaj za Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, protupožarnoj zaštiti, predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu

Natječaj za Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, protupožarnoj zaštiti, predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu Obrazac-1 Obrazac-2
Općina Bol Placeholder Slika
16. rujna, 2022

JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u 2022. godini

JAVNI POZIV SUFINANCIRANJE – SUNČANE ELEKTRANE Prijavni-obrazac-sufinanciranje-izrade-glavnog-projekta Izjava-PRIJAVITELJA-sufinanciranje-izrade-glavnog-projekta  
Općina Bol Placeholder Slika
1. srpnja, 2022

Javni natječaj za izbor direktora Turističke zajednice općine Bol na mandatno razdoblje od 4 godine

Javni natječaj za izbor direktora Turističke zajednice općine Bol na mandatno razdoblje od 4 godine
Skip to content