Obavijest – Testiranje za komunalne redare

6. ožujka, 2020. u 10:33:22

Obavještavaju se zainteresirani da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima vježbenik održati dana 13. ožujka 2020. (petak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Bol, Bol, Uz pjacu 2 (Općinska vijećnica)…

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijam u službu


Klasa: 363-01/20-01/21

Urbroj: 2104/02-20-02/02

Bol, 06. ožujka 2020. godine

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BOL


Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol

Naziv radnog mjesta:

REFERENT – KOMUNALNI REDAR – vježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, vježbenički staž traje 12 mjeseci.

– osposobljavanje za obavljanje poslova radnog mjesta referent-komunalni redar.

Natječaj objavljen:

”Narodne novine” broj 18/2020. dana 19. veljače 2020. godine

Na temelju članka 19. stavka 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

obavještavaju se


da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima vježbenik održati dana 13. ožujka 2020. (petak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Bol, Bol, Uz pjacu 2 (Općinska vijećnica).

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a

time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati:

1. KATJA TOMIČIĆ, Blato 24, Bol

2. TATJANA IVULIĆ ČOVIĆ, Podan Glavice 1, Bol

3. ELVIS HRGIĆ, 18. rujna 41 a, Supetar

Rezultati pisanog testiranja javno će se objaviti dana 16. ožujka 2020. godine (ponedjeljak).

Intervju (razgovor) s kandidatima za radno mjesto vježbenika koji uspješno polože test će se održati dana 17. ožujka 2020. godine (utorak) u 09,00 sati.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

PREDSJEDNIK:

Tihomir Marinković

Skip to content