Javni poziv – Nerazvrstane ceste – Obala

12. srpnja, 2019. u 11:24:50

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena cesta – ogranak ulice Obala, u naselju Bol u k.o. BOL, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21420 Bol

Klasa: 363-03/19-01/164

Ur.broj: 2104/19-02/01

Bol, 01. srpnja 2019.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV


Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena cesta – ogranak ulice Obala, u naselju Bol u k.o. BOL, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu OPĆINA BOL.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradila je tvrtka GEOmar d.o.o. Augusta Cesarca 1, 21000 Split.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta obavljeno je 21. lipnja 2019. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 18. srpnja 2019. godine u vremenu od 10:00 do 11:00 sati u prostorijama Doma kulture , Frane Radića 18, 21 420 Bol.

Načelnik:

Tihomir Marinković

Skip to content