Načelnica Općine Bol

Načelnik Općine Bol

Katarina Marčić mag.oec.

Rođena 23.05.1983. u Supetru. Udana, majka troje djece. Završila je Fakultet za hotelski menadžment Sveučilišta u Rijeci i stekla naziv magistra ekonomije. Još u toku studiranja zaposlena u privatnom turističkom poduzeću Karmelić&Waller d.o.o.,a nakon završetka fakulteta zapošljava se u obiteljskom poduzeću na poziciji managera malog hotela.

  • Članica Školskog odbora OŠ Bol
  • Članica Vijeća roditelja OŠ Bol
  • Vijeće Općine Bol mandat 2017.-2021.

20. svibnja 2021. stupila je na dužnost načelnice Općine Bol.

Skip to content