Obavijest o testiranju kandidata

15. prosinca, 2015. u 20:18:18

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu objavljuje obavijesti o testiranju za postupak prijma u jedinstveni upravni odjel općine Bol…
alt

REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu

KLASA: 363-01/15-01/404

URBROJ: 2104/02-15-12/03

Bol, 11. prosinca 2015. godine

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BOL

Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol

 

Naziv radnog mjesta:

REFERENT – PROMETNI REDARvježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme-vježbenički staž traje 12 mjeseci, na 0,6 radnog vremena.

Natječaj objavljen:

Narodne novine – dana 25. studenog 2015. godine.

Na temelju članka 19. stavka 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 86/08) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

 

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima održati dana  17. prosinca 2015. (četvrtak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Bol, Bol, Uz pjacu 2 (Općinska vijećnica).

 

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjava, a time ujedno ostvaruje i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidat:

1. Dalibor Pavošević iz Bola

 

Kandidat koji pristupa testiranju obavještava se da će provjera znanja rada na osobnom računalu održati istog dana, a o mjestu i vremenu provjere bit će obaviješteni na dan testiranja.

Intervju (razgovor) s kandidatom za radno mjesto vježbenika koji uspješno položi test, bit će obavljen neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti kandidatima dana 18. prosinca 2015. u 10,00 sati.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

PREDSJEDNIK:

MATE PETRIĆREPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu

KLASA: 363-01/15-01/403

URBROJ: 2104/02-15-12/03

Bol, 11. prosinca 2015. godine

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BOL

Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol

 

Naziv radnog mjesta:

REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO (1 izvršitelj m/ž),  na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme.

Natječaj objavljen:

Narodne novine – dana 25. studenog 2015. godine.

Na temelju članka 19. stavka 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i

područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 86/08) prijavljeni kandidati koji

su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom

natječaju

 

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima održati dana  18. prosinca 2015. (petak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Bol, Bol, Uz pjacu 2 (Općinska vijećnica).

 

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjava, a time ujedno ostvaruje i pravo pristupa testiranju slijedeća prijavljena kandidatkinja

  1. Mihaela Pavišić iz Bola

 

Kandidat koji pristupa testiranju obavještava se da će provjera znanja rada na osobnom računalu održati istog dana, a o mjestu i vremenu provjere bit će obaviješteni na dan testiranja.

 

Intervju (razgovor) s kandidatkinjom za radno mjesto vježbenika koji uspješno položi test, bit će obavljen neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti kandidatkinji dana 21. prosinca 2015. u 10,00 sati.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

PREDSJEDNIK:

MATE PETRIĆ

Skip to content