Obavijest o testiranju kandidata

alt
14. lipnja, 2015. u 14:54:36

altObavijest o testiranju za postupak prijema u Jedinstveni upravni odjel općine Bol za radno mjesto:
REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO (1 izvršitelj m/ž),  na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme.

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu

Klasa: 363-01/15-01/132

Urbroj: 2104/02-15-02/03

Bol, 11. lipnja 2015. godine

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJEMA

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BOL

Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol

Naziv radnog mjesta:

REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO (1 izvršitelj m/ž),  na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme.

Natječaj objavljen:

„Narodne novine“ – dana 22. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 19. stavka 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 86/08) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima službenik održati dana 18. lipnja 2015. (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Bol, Bol, Uz pjacu 2 (Općinska vijećnica).

Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati:

1. Nives Serventi, Uz poljanu 18, Bol

Kandidati koji pristupaju testiranju obavještavaju se da će provjera znanja rada na osobnom računalu održati istog dana, a o mjestu i vremenu provjere bit će obaviješteni na dan testiranja.

Intervju (razgovor) s kandidatima za radno mjesto računovodstvenog referenta koji uspješno polože test, bit će obavljen neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti kandidatima dana 19. lipnja 2015. u 10,00 sati.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU:

Mate Petrić

Skip to content