Javna rasprava o planu uređenja R3 zone

15. prosinca, 2015. u 20:13:30

Na temelju članka 96. 98. i 99. Zakona o prostornom uređenju (153/2013) općina Bol  objavljuje javnu raspravu o prijedlogu urbanističkog plana uređenja R 3 Zone, prva faza…

Na temelju članka 96. 98. i 99. Zakona o prostornom uređenju (153/2013) općina Bol

Objavljuje

javnu raspravu o prijedlogu urbanističkog plana uređenja R 3 Zone, prva faza.

Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Ministarstva i na mrežnim stanicama općine Bol.

Javna rasprava će se održati u dvorani Doma kulture, Ante Radića 16, Bol.

Javna rasprava će se održati od 21. prosinca 2015. do 21. siječnja 2016. godine.

Javni uvid je moguć svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 sati.

Javno izlaganje će se održati u petak, 15. siječnja 2016. u dvorani Doma kulture, sa početkom u 11.00 sati.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe se dostavljaju na adresu : Općina Bol, Uz pjacu 2, 21 420 Bol, napomena: R 3 zona, u roku od 21. prosinca 2015. do 21. siječnja 2016.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a R3 Zone, prva faza.

Klasa: 350-01/15-01/34

Ur.broj: 2104/15-02/18

Bol, 9. prosinca 2015. godine

Pročelnik

Stipe Karmelić

Skip to content