Prvi javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

31. kolovoza, 2011. u 13:08:58


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

KLASA: 361-01/11-01/27
URBROJ: 2104/02-11-02/01
Bol, 1. rujna 2011. godine

PRVI JAVNI POZIV
ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

U Narodnim novinama – službenom glasilu Republike Hrvatske, broj 90/2011 od 2. kolovoza 2011. godine objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. (dalje: Zakon).

Zakon je stupio na snagu dana 10. kolovoza 2011. godine.

Sukladno odredbi članka 28. stavka 1. Zakona, jedinice lokalne samouprave su dužne najkasnije do 31. prosinca 2011. pripremiti popis svih onih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području, za koje već imaju saznanje na temelju prijava građana, postupanja komunalnih redara i drugih izvora.

Popis zgrada sadrži ime vlasnika/investitora zgrade i podatke o lokaciji (k.č.br., k.o. i/ili adresa).

Na web stranici Općine Bol, www.opcinabol.hr je objavljen obrazac prijave nezakonito izgrađenih zgrada.

Popunjeni obrazac prijave dostavite najkasnije do 19. prosinca 2011. godine na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol, ili neposredno u pisarnicu Općine Bol.

Sukladno odredbi članka 28. stavka 2. Zakona,

pozivamo sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za legalizaciju nezakonito izgrađene zgrade, odnosno za izdavanje rješenja o izvedenom stanju se podnosi Uredu za graditeljstvo u Supetru, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Sadržaj zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju je određen člankom 8. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Zakon je također objavljen na  web stranici Općine Bol, www.opcinabol.hr.

NAČELNIK :
Tihomir Marinković

Skip to content