Poziv na 2. sjednicu vijeća Općine Bol u 2022.

Poziv na 2. sjednicu vijeća Općine Bol u 2022.
25. svibnja, 2022. u 0:53:41

Poziv 2 sjed. 2022 vijeća općine Bol

Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2022

Neopoziva ostavka predsjednika vijeća općine Bol

Odluka o razrješenju predsjednika općinskog Vijeća općine Bol

Odluka o izboru predsjednika općinskog Vijeća općine Bol

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine bol za 2021. godinu

Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bol za 2021. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata za 2021.

Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu za 2021. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće Centra za kulturu 2021.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun općinske Knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2021. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće Knjižnice Hrvatska čitaonica za 2021.

Odluku o davanju suglasnosti na Proračun Dječjeg vrtića Mali princ za 2021. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće Dječjeg vrtića Mali princ 2021.

Odluka o davanju suglasnosti na Proračun DVD-a Bol za 2021. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće DVD-a 2021.

Odluku o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat za 2021.

Izvješće o poslovanju Grabov rat 2021.

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Bol

Odluka o kupnji nekretnine – kupnja zemljišta za Postirsku ulicu

Prijedlog predugovor za kupnju Postirske ulice

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa na području Općine Bol

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol

Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada u Općinskoj knjižnici „Hrvatska čitaonica“ Bol

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskoj knjižnici „Hrvatska čitaonica Bol

Suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o plaći Ravnateljice knjižnice „Hrvatske čitaonice“ Bol

Izmjene i dopune Pravilnika o plaći Ravnateljice knjižnice „Hrvatske čitaonice“ Bol

Odluka o imenovanju ravnateljice Općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ Bol

Rasprava i donošenje zaključka po pristiglim molbama: Lidija i Mladen Čakarić
(pomoć za gradnju kuće), braniteljska socijalno radna zadruga Kamarad (za
postavljanje kioska za trgovačku djelatnost)

Skip to content