Poziv na 3. sjednicu vijeća Općine Bol u 2024.

Poziv na 3. sjednicu vijeća Općine Bol u 2024.
16. svibnja, 2024. u 16:29:22

Poziv 3. sjed. 2024 vijeća općine

1. Rasprava o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine Bol za 2023. godinu

– obrazložene Godišnjeg izvještaja za 2023. godinu

2. Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Bol za 2023. godinu

3. Rasprava i donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja općine Bol za 2023. godinu

4. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćenju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

5. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

6. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu općine Bol za 2023. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće CZK za 2023. godinu

7. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2023. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće općinske knjižnice 2023.

8. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali Princ“ Bol za 2023. godinu.

Bilješke uz financijsko izvješće Dječjeg vrtića 2023.

9. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun DVD –a Bol za 2023. godinu.

Bilješke uz financijsko izvješće DVD-a 2023.

10. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat d.o.o. za 2023. godinu.

Izvješće o poslovanju KJP Grabov rat za 2023.

11. Rasprava i donošenje Odluke o postavljanju spomenika – Veli most

12. Rasprava i donošenje Odluke o redu na pomorskom dobru

13. Rasprava i donošenje odluke o zamolbi Melani Kitić za davanje suglasnosti za obavljanje trgovačke djelatnosti

Skip to content