Poziv na 1. sjednicu vijeća Općine Bol u 2023.

Poziv na 1. sjednicu vijeća Općine Bol u 2023.
23. ožujka, 2023. u 12:37:40

Poziv 1. sjed. 2023. vijeća općine
Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2022
1) Rasprava i donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut dječjeg vrtića Mali princ.
Prijedlog Statuta dječjeg vrtića
2) Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Mali princ.
Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
3) Rasprava i donošenje odluke o Pravilniku o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u dječjem vrtiću Mali princ Bol.ž
4) Rasprava i donošenje zaključka o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Bol za 2023.godinu.
Izvješće o radu povjerenstva za obnovu zemljišne knjige.
5) Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na području općine Bol.
– Vijeće za koncescije – imenovanje i razrješenje
6) Rasprava i donošenje Plana djelovanja općine Bol u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023.
7) Rasprava i donošenje Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za razdoblje 2023-2029 godina.
Prijedlog strategije upravljanja imovinom za 2023. do 2029.
8) Rasprava i donošenje odluke o prestanku trgovačkog društva Brač 500 +.
9) Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice u Murvici.
Mišljenje i grafički prikaz ulice Put picokara
10) Rasprava i donošenje odluke o odobravanju postavljana spomenika poginulim Boljanima u Drugom svjetskom ratu.
11) Rasprava i donošenje odluke o neprihvaćanju ponude Lidije Bagarić za korištenje prava prvokupa.
12) Rasprava i donošenje zaključka o molbi Glazbene škole – dislocirani odjel Bol za postavljanje uspornika i ucrtavanje natpisa škola ispred ulaza na adresi Uz pjacu 2.
13) Rasprava i donošenje zaključka na temelju dopisa stanara naselja Blato.

Odgovor na pitanje vijećnika Marinkovića, kredit

Skip to content