Poziv na 6. sjednicu vijeća Općine Bol u 2022.

Poziv na 6. sjednicu vijeća Općine Bol u 2022.
12. prosinca, 2022. u 16:53:14

poziv 6 sjed. 2022 vijeća općine

Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2022

Rasprava i donošenje odluke o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za 2023.
godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture za
2023. godinu.

Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2023.

Rasprava i donošenje odluke o javnim potreba u protupožarnoj zaštiti za 2023.

Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2023.

Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za
2023. godinu.

Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2023. godinu

Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama Gorske službe spašavanja za 2023.

Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa prigodnih nagrada zaposlenicima za
2023.godinu.

Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2023. godinu.

Razmatranje i usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu i plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2023. do 2025.
na području općine Bol.

Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad članova vijeća općine
Bol za 2023. godinu.

Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o upravljanju imovinom za
2021. godinu

Izvješće o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom općine Bol za 2021.

Rasprava i donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content