Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018.
1. travnja, 2018. u 14:35:24

altNa temelju članka 47. Statuta Općine Bol članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Tihomir Marinković, načelnik općine Bol, dana 1. ožujka 2018. godine donosi Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Bol za 2018. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Općine Bol («Službeni glasnik općine Bol broj:15/09, 11/14 i 1/15) članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), Tihomir Marinković, načelnik općine Bol, dana 1. ožujka 2018. godine donosi  Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Bol za 2018. godinu.

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Bol kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra.

Upravljanje pomorskim dobrom podrazumijeva održavanje, unaprjeđenje, brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi kao i posebnu upotrebu, odnosno gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

Općina/Grad je u obavezi s Planom izraditi i Pravilnik za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji je suglasan sa Pravilnikom o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 021-04/17-02/163, URBROJ: 2181/1-01-17-1, “Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 110/17).

Javno savjetovanje

Molimo zainteresiranu javnosti da najkasnije do 10. travnja 2018. godine uputi primjedbe, prigovore i prijedloge na prijedlog godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu, na adresu:sandra.katic@opcinabol.hr, ili preporučenom poštom na adresu Općina Bol, Uz pjacu 2, 21 420 Bol.

Plan možete preuzeti OVDJE

Detaljni grafički prikaz pogledajte OVDJE

Skip to content