Zapisnik sa 9.sjednice vijeća 2010.

18. rujna, 2010. u 16:04:57


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/10-01/238
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 03. kolovoza 2010. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  izvanredne 9/2010 sjednice općinskog Vijeća održane dana 03. kolovoza 2010. godine, sa početkom u 11.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

Izočni: Jakša Marinković Tomić – opravdano

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je kazao da je sukladno članu 70. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 05/09) sazvana izvanredna sjednica Općinskog vijeća budući je zbog Dana Općine Bol potrebno hitno donijeti Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Bol za 2010. godinu.

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B)    Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić  je predložio slijedeći Dnevni red:
1.    Rasprava i donošenje odluke o javnim priznanjima općine Bol za 2010. godinu.
2.    Rasprava i donošenje odluke o odobravanju dodatnih sredstava za rad Dječjeg vrtića u 2010.
3.    Rasprava i donošenje zaključka o osnivanju komisije za školstvo.
4.    Rasprava i donošenje odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Bol te donošenje odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih.

Boris Škrbić je predložio nadopunu Dnevnog reda, odnosno uvrštavanje na prošloj sjednici predviđene točke:
Rasprava i donošenje zaključka o provođenju komunalnog reda, javnog reda i mira te odluke o zaštiti od buke na području općine Bol.
To je obrazložio potrebom da se o tom problemu raspravlja u ljetnom periodu dok je problem još aktualan. Podsjetio je vijećnike na pismo potpisano od 18 građana upućenu Općinskom vijeću koji traže zaštitu od buke koja dolazi iz caffe bara Varadero.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je kazao da općina ima odluke o komunalnom redu, o javnom redu i miru itd., ali da nije u nadležnosti vijeća izvršavanje navedenih odluka.
Srečko Karmelić je podržao Borisa Škrbića, te je kazao da vijeće još ima nadležnosti u provođenju javnog reda i mira kao što je određivanje drugačijeg radnog vremena ili prenamjenu javne površine onim osobama koji ne poštuju općinske odluke.
Nakon iznesenih prijedloga, pristupilo se glasovanju o Dnevnom redu.
ZA prijedlog Borisa Škrbića glasovalo je 4 vijećnika, 4 vijećnika je bilo PROTIV, dok su 2 vijećnika bila SUZDRŽANA, te njegov prijedlog nadopune Dnevnog reda nije usvojen.

Prijedlog predsjednika vijeća je prihvaćen sa  glasova 6 ZA, dok je 4 vijećnika glasovalo PROTIV.

DNEVNI RED:

POD 1)
Pročelnik Stipe Karmelić upoznao je vijećnike sa prijedlogom Odluke o dodijeli javnih priznanja Općine Bol za 2010. godinu.
Komisija za dodjelu javnih priznanja u sastavu: Jakša Marinković Šimić, Jakša Marinković Tomić, Zvonko Marić, Ana Marija Botteri Peruzović i Tihomir Marinković je  predložila slijedeće osobe za dobitnike javnih priznanja Općine Bol:

1. Jako Andabak -pojedinačno javno priznanje Godišnja nagrada općine Bol za 2010.godinu kao znak priznanja za iznimna dostignuća i doprinos razvitku i ugledu općini Bol iz područja gospodarstva.
Gospodin Jako Andabak je prošle godine sa Poljoprivrednom zadrugom Bol sklopio ugovor o zakupu Vinarskog podruma.
Do danas je u uređenje i kupnju nove opreme uložio oko 10.000.000,00 kn.
Sa organizacijom otkupa i plaćanjem prošlogodišnje berbe svi zadrugari su izuzetno zadovoljni.
Iako su zadrugari na području općine Bol u zadnjih nekoliko godina posadili više od 300.000 sadnica vinove loze, gospodin Jako Andabak je ove godine na području Grabica usadio 42.000 sadnica vinove loze, a priprema zemljište za sadnju još 300.000 sadnica.
Sjeverno od Murvice je otkupio zemljište i priprema teren za sadnju još 80.000 sadnica plavca malog.
Komisija za dodjelu javnih priznanja smatra da u godini recesije i restrikcije ovaj poduzetnički pothvat svakako treba nagraditi.

2. Biserka Romac – pojedinačno javno priznanje Godišnja nagrada općine Bol za 2010. godinu kao znak priznanja za iznimna dostignuća i doprinos razvitku i ugledu općini Bol iz područja kulture.
Gospođa Biserka Romac je u prosincu 2010.godine poklonila općini Bol etnografsku zbirku velike vrijednosti.
Navedena zbirka broji 520 predmeta, koji uglavnom održavaju kulturu stanovanja na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Zbirka je nastala objedinjavanjem predmeta iz obitelji Vusio, obitelji Brešković-Žuljević te obitelji Radić iz Bola, zatim obitelji Bulić-Čečuk iz Solina (neki od predmeta pripadali su don Frani Buliću praujaku Biserke Romac), te obitelji Vlajki iz Orašca kod Dubrovnka.
Zbirka dijelom obuhvaća predmete koji čine naslijeđe obitelji Čečuk, no većim je dijelom plod višegodišnjeg truda i ulaganja gospođe Biserke Romac. Od kupnje kuće u Bolu 1969. godine, gospođa Romac se posvetila prikupljanju i otkupljivanju bolskih starina, smatrajući ih zalogom za jasnije definiranje lokalnog kulturnog identiteta.
Na doniranje ove zbirke Biserku Romac je potaknulo rasipanje nekih drugih vrijednih privatnih zbirki tradicijskih predmeta, te nedostatak sređenih, pravno zaštićenih i stručno prezentiranih kulturno povijesnih zbirki na čitavom otoku. Zbirku vidi kao začetak budućeg zavičajnog muzeja.
Zbirke takvih predmeta imaju velik kulturno-turistički potencijal pa će prezentacija zbirke Robac obogatiti bolsku ponudu kojoj manjka ovakvih sadržaja.
No jednako je bitna i kohezija lokalne zajednice koja se ostvaruje oko kulturno povijesnih zbirki te podizanje svijesti stanovnika  o kulturnim vrijednostima vlastite baštine.
O značaju ove zbirke i u širim okvirima govori podatak da je u postupku njezina pravna zaštita, koju provodi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Konzervatorski odjel u Splitu.
Komisija za dodjelu javnih priznanja smatra da Godišnju nagradu općine Bol gospođa Biserka Romac nije zaslužila samo poklanjanjem etnografske zbirke nego još više nagradu zaslužuje velikodušnost i vizija koju se može ocrtati jednim detaljem: mogućnost da mirovinu srednjoškolske  nastavnice dopuni iznosom koji joj je Muzej čipke i čipkarstva u Lepoglavi ponudio za otkup paške čipke, gospođa Biserka Romac je odbila uz obrazloženje da ju je namijenila Bolu kako bi bolska djeca stekla uvid u bogatu hrvatsku materijalnu baštinu.

3. Ljerka Marinković-pojedinačno javno priznanje općine Bol GRB OPĆINE BOL  kao znak priznanja za dugogodišnji rad na području općine Bol.
Gospođa Ljerka Marinković nama svima bolje poznata kao sestra Lela došla je u naše mjesto prije trideset godina kao medicinska sestra.
Zaposlila se najprije u poduzeću „Zlatni rat“ da bi nakon kraćeg vremena prešla raditi u mjesnu ambulantu gdje vrijedno radi do današnjeg dana.
Izmijenilo se je u našem mjestu od njenog dolaska desetak liječnika i još više medicinskih sestara kojima je sestra Lela bila veza sa pacijentima.
Nema djeteta iz Dječjeg vrtića, Osnovne i Srednje škole do mještana Bola, pa i dalje do naših stalnih gostiju, kojima sestra Lela ne zna ime i tegobe.
U obrazloženju komisije se navodi da je uvijek spremna pomoći, ne samo za vrijeme radnog vremena već u svako doba dana i noći.
Kad god je pozovete, sestra Lela je tu s osmjehom na licu i s velikim znanjem koje je mnogima spasilo život.
Sestra Lela nije učinila odjednom veliko djelo pred kojim stojimo zadivljeni i koje nagrađujemo. Ona je svojim dugogodišnjim radom i znanjem pomogla bezbroj puta našim mještanima i doprinijela bržem ozdravljenju.
Učinila je sestra Lela puno malih djela koja zajedno čine jedno veliko djelo.
Komisija za dodjelu javnih priznanja smatra  da je time zaslužila javno priznanje Grb općine Bol.

Odluka o dodjeli javnog priznanja Godišnja nagrada općine Bol za 2010. godinu Jaki Andabaku donesena je sa 8 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Odluka o dodjeli javnog priznanja Godišnja nagrada općine Bol za 2010. godinu Biserki Romac donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Odluka o dodjeli javnog priznanja Grb općine Bol Ljerki Marinković donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne da se svake godine, zbog korištenja godišnjih odmora stalnih djelatnika, donosi odluka o angažiranju sezonskih djelatnika u Dječjem vrtiću.
Ravnateljica Breza Marinković je u dopisu upućenom Upravnom vijeću je obrazložila da se zbog povećanja od jedne grupe u vrtiću u odnosu na ranije, ove godine ukazala potreba za zapošljavanjem minimalno tri djelatnice.
Dogovorno su unutar kolektiva sveli potreban broj od tri djelatnice na dvije.
To podrazumijeva dvije zamjene za jaslice dok će u vrtiću jedna teta obavljati duplu smjenu dok je druga kolegica na godišnjem odmoru.
Također je predložila da se djelatnicama koje rade duplu smjenu isplati nekakva dodatna novčana naknada. Predložila je iznos od 200,00 kuna po danu.
Sezonskim djelatnicama, budući da nisu sa područja Općine Bol,  je osiguran smještaj.
Sve to povećava ranije predviđene troškove Dječjeg vrtića za oko 40.000,00 kuna.
Navedene troškove snosi općina iz svoga proračuna, te je u rebalansu proračuna potrebno predvidjeti povećanje sredstava za rad Dječjeg vrtića.
Odluka o odobravanju dodatnih sredstava za rad Dječjeg vrtića u 2010. godini donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)
Pročelnik Stipe Karmelić je podsjetio vijećnike na zaključak donesen na prošloj sjednici općinskog vijeća da se na idućoj sjednici vijeća izabere povjerenstvo koje će permanentno poduzimati mjere na općinskoj, otočkoj, županijskoj i državnoj razini da se održe osnovna i srednja škola na Bolu.
Zbog toga je predloženo donošenje zaključka o osnivanju komisije za školstvo.
Prema predloženom zaključku Komisija za školstvo općine Bol je definirana kao radno tijelo vijeća općine Bol čiji zadatak je proučavanje i razmatranje pitanja iz područja osnovnoškolskog i srednješkolskog odgoja i obrazovanja na području općine, sa posebnim zadatkom poduzimanja svih mjera da se zadrži postojeća mreža osnovnih i srednjih škola na Bolu i na Braču, te za izgradnju nove školske zgrade.

Zvonko Marić je u ime Komisije za izbor i imenovanja za članove Komisije za školstvo je predložio slijedeće članove:
– Jakša Marinković-Šimić, predsjednik,
– Mario Rončević, član,
– Krešimir Okmažić, član,
– Zvonko Marić, član,
– Tihomir Marinković, član
Vijećnik Boris Škrbić je kazao da se protivi imenovanju u ovu komisiju članova koji su odgovorni za bespravno useljavanje stanara u dva školska stana na Benačici, a koji stanari predstavljaju smetnju izgradnji nove školske zgrade.
Zvonko Marić je kazao da bespravnim stanarima na Benačici nitko nije dao dozvolu za useljenje u te stanove, te da je u tijeku sudski postupak za njihovo iseljenje.
Predloženi Zaključak o osnivanju komisije za školstvo donesen je sa 6 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Bol te donošenje odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih.
Člankom 2. Zakona o savjetu mladih je propisano da savjete mladih osnivaju predstavnička tijela jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao svoja savjetodavna tijela, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život tih jedinica.
Predloženom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Bol , broj članova, način i postupak izbora, način utjecaja na rad Općinskog vijeća Općine Bol u postupku donošenja akata od neposrednog interesa za mlade i u svezi s mladima, suradnja s drugim vijećima mladih, financiranje rada i način osiguranja drugih uvjeta za rad, te ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.
U okviru svoga djelokruga savjet mladih:
– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad savjeta mladih,
– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća, koji su od interesa za mlade,
– predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Bol,
– predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Bol, te način rješavanja navedenih pitanja,
– daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Bol,
– sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
– izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade),
– predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade),
– skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
– potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
– predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,
– po potrebi poziva članove Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i članove radnih tijela na sjednice savjeta mladih,
– obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Odluka o  osnivanju Savjeta mladih općine Bol donesena je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Na temelju odredbe članka 8. Zakona o savjetima mladih ( „Narodne novine“ br. 23/07 ) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bol, Općinsko vijeće Općine Bol je također sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donijelo odluku o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove savjeta mladih Općine Bol.
 
Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 21.30 sati 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content