Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2019.

4. prosinca, 2019. u 10:25:15

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-01/152

Ur. broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 02. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 7/2019 izvanredne sjednice općinskog Vijeća održane dana 30. studenog 2019. godine, sa početkom u 18.30 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Milan Škrbić, Marjan Marjanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: Mate Petrić, Tonči Buljan – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher i Jadran Bašić – predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

  1. Rasprava i donošenje odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade.
  2. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi odnosno o izmjeni koeficijenta druge zone.

DNEVNI RED:

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluka.

Naime, službeno je potvrđeno da tvrtka Hoteli Zlatni rat d.d. Bol mijenja sjedište iz Bola u Zagreb.

Promjenom sjedišta općina Bol više neće dobivati udio od poreza na dobit koji je u 2018. godini iznosio oko 520.000,00 kn, jer porez na dobit je prihod one jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi sjedište firme.

Radi kompenzacije ovog prihoda predlažu se izmjene u odluci o komunalnoj naknadi, jer je komunalna naknada 100 %-tni prihod jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi nekretnina.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem vrijednosti boda u kn/m2, koeficijenta zone i koeficijenta namjene.

Sadašnji iznos komunalne naknade po m2 u prvoj zoni za poslovne prostore iznosi:

Vrijednost boda

Koeficijent zone

Koeficijent namjene

popust

Iznos komunalne naknade

0,80 kn/m2

1,0

3,0

50%

1,20 kn/m2


Predloženi novi
iznos komunalne naknade po m2 u prvoj zoni za poslovne prostore iznosi:

Vrijednost boda

Koeficijent zone

Koeficijent namjene

popust

Iznos komunalne naknade

1,10 kn/m2

1,0

3,0

50%

1,65 kn/m2

1,14 kn/m2

1,0

3,0

50%

1,71 kn/m2

1,20 kn/m2

1,0

3,0

50 %

1,80 kn/m2


Sadašnji
iznos komunalne naknade po m2 u drugoj zoni za poslovne prostore iznosi:

Vrijednost boda

Koeficijent zone

Koeficijent namjene

popust

Iznos komunalne naknade

0,80 kn/m2

0,85

3,0

50%

1,02 kn/m2


Predloženi novi
iznos komunalne naknade po m2 u drugoj zoni za poslovne prostore iznose:

Vrijednost boda

Koeficijent zone

Koeficijent namjene

popust

Iznos komunalne naknade

1,10 kn/m2

0,62

3,0

50%

1,023 kn/m2

1,14 kn/m2

0,60

3,0

50%

1,026 kn/m2

1,20 kn/m2

0,57

3,0

50 %

1.026 kn/m2


Sadašnji
iznos komunalne naknade po m2 u drugoj zoni za garažne i stambene prostore iznosi:

Vrijednost boda

Koeficijent zone

Koeficijent namjene

popust

Iznos komunalne naknade

0,80 kn/m2

0,85

1,0

0,00

0,68 kn/m2


Predloženi novi
iznos komunalne naknade po m2 u drugoj zoni za garažne i stambene prostore iznose:

Vrijednost boda

Koeficijent zone

Koeficijent namjene

popust

Iznos komunalne naknade

1,10 kn/m2

0,62

1,0

0,00

0.682 kn/m2

1,14 kn/m2

0,60

1,0

0,00

0.684 kn/m2

1,20 kn/m2

0,57

1,0

0,00

0.684 kn/m2

PRVA ZONA

Uz prihvaćanje vrijednosti boda od 1,10 kn/m2, komunalna naknada u prvoj zoni za poslovne prostore (tvrtka Zlatni rat, Bretanide, Marijan Centar, Mali raj i club 585) će iznositi 1,65 kn/m2, te će se prihodi povećati od 1.336.521,60 kn na 1.837.717,20 kn, tj. za 501.195,60 kn, a od toga iznosa zaduženje tvrtke Hoteli Zlatni rat d.d. Bol se povećava od 784.123,20 kn na 1.078.169,40 kn, tj. za 294.046,20 kn (ne kompenzira se niti izgubljeni porez na dobit od tvrtke Hoteli Zlatni rat d.d. Bol koji je u 2018. godini iznosio oko 520.000,00 kn).

Uz prihvaćanje vrijednosti boda od 1,14 kn/m2, komunalna naknada u prvoj zoni za poslovne prostore (tvrtka Zlatni rat, Bretanide, Marijan Centar, Mali raj i club 585) će iznositi 1,71 kn/m2, te će se prihodi povećati od 1.336.521,60 kn na 1.904.543,28 kn, tj. za 568.021,68 kn, a od toga iznosa zaduženje tvrtke Hoteli Zlatni rat d.d. Bol se povećava od 784.123,20 kn na 1.117.375,56 kn, tj. za 333.252,36 kn.

Uz prihvaćanje vrijednosti boda od 1,20 kn/m2, komunalna naknada u prvoj zoni za poslovne prostore (tvrtka Zlatni rat, Bretanide, Marijan Centar, Mali raj i club 585) će iznositi 1,80 kn/m2, te će se prihodi povećati od 1.336.521,60 kn na 2.004.782,40 kn, tj. za 668.260,80 kn, a od toga iznosa zaduženje tvrtke Hoteli Zlatni rat d.d. Bol se povećava od 784.123,20 kn na 1.176.184,80 kn, tj. za 392.061,60 kn.


DRUGA ZONA, poslovni prostori:

Uz prihvaćanje vrijednosti boda od 1,10 kn/m2 i koeficijenta zone od 0,62, komunalna naknada u drugoj zoni za poslovne prostore će iznositi 1,023 kn/m2 što ne mijenja visinu komunalne naknade za poslovne prostore u drugoj zoni, jer ona sada iznosi 1,02 kn/m3.

Uz prihvaćanje vrijednosti boda od 1,14 kn/m2 i koeficijenta zone od 0,60, komunalna naknada u drugoj zoni za poslovne prostore će iznositi 1,026 kn/m2 što ne mijenja visinu komunalne naknade za poslovne prostore u drugoj zoni, jer ona sada iznosi 1,02 kn/m3.

Uz prihvaćanje vrijednosti boda od 1,20 kn/m2 i koeficijenta zone od 0,57 komunalna naknada u drugoj zoni za poslovne prostore će iznositi 1,026 kn/m2 što ne mijenja visinu komunalne naknade za poslovne prostore u drugoj zoni, jer ona sada iznosi 1,02 kn/m3.

DRUGA ZONA, garažni i stambeni prostori:

Uz prihvaćanje vrijednosti boda od 1,10 kn/m2 i koeficijenta zone od 0,62 komunalna naknada u drugoj zoni za garažne i stambene prostore će iznositi 0,682 kn/m2 što ne mijenja visinu komunalne naknade za stambene i garažne prostore u drugoj zoni, jer ona sada iznosi 0,68 kn/m3.

Uz prihvaćanje vrijednosti boda od 1,14 kn/m2 i koeficijenta zone od 0,60 komunalna naknada u drugoj zoni za garažne i stambene prostore će iznositi 0,684 kn/m2 što ne mijenja visinu komunalne naknade za stambene i garažne prostore u drugoj zoni, jer ona sada iznosi 0,68 kn/m3.

Uz prihvaćanje vrijednosti boda od 1,20 kn/m2 i koeficijenta zone od 0,57 komunalna naknada u drugoj zoni za garažne i stambene prostore će iznositi 0,684 kn/m2 što ne mijenja visinu komunalne naknade za stambene i garažne prostore u drugoj zoni, jer ona sada iznosi 0,68 kn/m3.

Ivica Šćepanović je kazao da općina treba stimulirati firme da ostanu u Bolu. Smatra da bi predloženom odlukom radili na svoju štetu. Treba gledati širu sliku, a ne samo proračun 2020. godine. Tvrtkama treba dati beneficije kako bi imale interes da ostanu u Bolu.

Stipe Karmelić je kazao da se zadnjih godina, provođenjem porezne reforme Vlade RH, prihodi jedinica lokalne samouprave kontinuirano smanjuju, te da općina treba osigurati novi izvor prihoda kako bi se prihodi održali na postojećem nivou.

Katarina Marčić smatra da je prijedlog odluke šokantan, te da predstavlja neprijateljski čin i pljačku poslovnih subjekata u I. zoni. Smatra da nije korektno povećavati cijenu, dok razina komunalne usluge ostaje ista. Smatra da se ranije moglo utjecati na tvrtku Zlatni rat d.d. da sjedište zadrži na Bolu.

Milan Škrbić smatra da je dosadašnja visina komunalne naknade u I. zoni bila niska, te da i predloženim povećanjem ostajmo u zakonskim okvirima.

Katarina Marčić je kazala da su ionako parafiskalni nameti privrednicima previsoki, te da predloženo povećanje predstavlja svojevrsnu kaznu. Smatra da trebamo iznaći model koji bi poticao privredne subjekte da prijave sjedište u Bolu. Također predlaže da općina od Vlade traži promjenu zakonske regulative vezane uz plaćanje poreza na dobit. Istaknula je da bi bilo pravedno da se taj porez plaća prema mjestu gdje se porezni obveznik faktički nalazi, odnosno gdje se dobit stvara.

Načelnik je rekao da su predložene odluke unutar zakonskih okvira, te se ne može reći da su osvetoljubive. Istaknuo je da se ni općinska uprava niti načelnik ne bave pljačkom gospodarskih subjekata već punjenjem proračuna za opću korist, a na legalna način. Načelnik je istaknuo da svatko ima svoju politiku, te mi ne možemo utjecati na tuđe odluke.

Ivica Šćepanović je kazao da živimo na otoku gdje je sve skuplje, te da i privredni subjekti imaju veće troškove poslovanja.

Nataša Paleka Jakšić je umjesto dodatnih nameta privrednim subjektima u prvoj zoni predložila smanjenje na rashodovnoj strani proračuna.

Nataša Paleka Jakšić smatra da je povećanje komunalne naknade tvrtki Zlatni rat neprijateljski čin odnosno odgovor na njihovu odluku o promjeni sjedišta tvrtke. Također je pitala zašto vijećnicima nije dostavljena projekcija obveze poreza na dobit tvrtke Zlatni rat od 2015. godine pa do lani.

Ivica Šćepanović je kazao da je ovdje indikativan nekorektan odnos prema ljudima.

Sani Bodlović je kazala da se ne slaže sa prijedlogom odluke. Istaknula je da je prije 2 godine komunalna naknada povećana za oko 68 %, te da bi se novim povećanjem stvorila loša klima i još veća antipoduzetnička atmosfera. Smatra da nije pošteno da proračunski manjak od cca 500.000,00 kuna snose samo poslovni subjekti u I. zoni, te da bi proračunski manjak trebali popuniti i građani i privredni subjekti zajedno.

Milan Škrbić smatra da je bolje da proračunsku rupu popune privredni subjekti u I. zoni, te da ne bi trebalo dodatno opterećivati građane.

Ivica Šćepanović je predložio da vijeće ne donese predloženu odluku, već da se u okviru rasprave o proračunu smanje rashodi na nekim stavkama.

Načelnik je kazao da vijećnici općine Bol moraju brinuti o povećanju proračuna te je odbacio navode da je to neprijateljski čin prema privrednicima. Općina Bol ne može utjecati na visinu poreza na dobit, ali može utjecati na visinu komunalne naknade. Prijedlog povećanja komunalne naknade je utemeljen na zakonu. Prijedlog nekih vijećnika da se ne poveća komunalna naknada nego da se smanje rashodi će biti teško provesti jer nitko neće biti zadovoljan snižavanjem stavki proračuna, odnosno nitko ne želi manje prihode.

Ivica Šćepanović je kazao da je predloženo povećanje komunalne naknade kratkoročna mjera za popunu proračuna za 2020. godinu, koja bi dugoročno nosila lošu poruku za bolske gospodarstvenike.

Katarina Marčić je također predložila smanjenje rashodovne strane proračuna umjesto povećanja komunalne naknade, a kao primjer je navela mogućnost smanjenja iznosa za financiranje teniskog turnira.

Matko Baković je dao na glasovanje prijedlog odluke o visini komunalne naknade po m2 u prvoj zoni za poslovne prostore.

ZA visinu komunalne naknade od 1,80 kn/m2 je glasovalo 3 vijećnika , 1 vijećnik je bio SUZDRŽAN dok je 5 vijećnika bilo PROTIV.

Prijedlog visine komunalne naknade od 1,71 kn/m2 također nije prihvaćen (2 ZA, 1 SUZDRŽAN, 6 PROTIV)

Prijedlog visine komunalne naknade od 1,65 kn/m2 nije prihvaćen (4 ZA , 5 PROTIV).

Dakle, predložena Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade nije donesena.

POD 2)

Budući da Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade nije donesena odustalo se i od donošenja odluke o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi odnosno o izmjeni koeficijenta druge zone.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 19.30 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content