Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2017

Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2017
20. rujna, 2017. u 16:28:21

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-01/99

Ur. broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 26. srpnja 2017. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 7/2017 sjednice općinskog Vijeća održane dana 25. srpnja 2017. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić, Tonči Kukoč Bager.

Izočni:

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Feliks Lukas – direktor teniskog WTA turnira (točka 1. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima, a nadopunjen točkom 1., je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

1. Izvješće Feliksa Lukasa o WTA tenis turniru

2. Primanje na znanje ostavke Katarine Marčić na dužnost druge potpredsjednice vijeća općine Bol i na dužnost člana Odbora za izbor i imenovanje.

3. Biranje drugog podpredsjednika vijeća općine Bol.

4. Izbor novog člana Odbora za izbor i imenovanje.

5. Rasprava i donošenje odluke o listi kapitalnih projekata na području općine Bol od interesa za razvoj otoka Brača

6. Izvješće načelnika o sastanku od 10. srpnja 2017. u uredu Ministarstva mora i donošenje zaključka o davanju koncesijskih odobrenja za 2017. godinu.

7. Rasprava i donošenje zaključka o reguliranju odnosa sa tvrtkom MS Brač turist o poslovnom prostoru na Vidovoj Gori.

8. Rasprava i donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja općine Bol za 2017. godinu.

9. Rasprava i donošenje odluke o novčanim nagradama za nositelje javnih priznanja.

10. Rasprava i prihvaćanje izvješća o radu načelnika za razdoblje siječanj –lipanj 2017.

11. Rasprava i donošenje zaključka o postavljanju spomen ploče Frani Radiću

12. Rasprava i donošenje odluke o ponudi za kupnju kulturnog dobra

13. Rasprava i davanje suglasnosti na ugovor o poslovnoj suradnji između općine Bol i Press servis d.o.o.

14. Rasprava i zaključak po pristiglim molbama: Elica Marinković za novčanu pomoć u razmjeni učenika, Karmen Selak za upis djeteta u vrtić, zamolba DVD, dopis Mijodrag Miljević

C) Prihvaćanje zapisnika sa 6/2017 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 6/2017 sjednice Općinskog vijeća.

Mate Petrić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Smatra da je u prijedlogu zapisnika neispravno napisano: „Načelnik je kazao da je prošli saziv općinskog vijeća procijenio da naknada od 1.200.000,00 kuna ekonomski opravdana.“

Mate Petrić smatra da je ispravnije napisati : „Načelnik je kazao da je prošli saziv općinskog vijeća prihvatio procjenu načelnika i drugih stručnih službi općine da je naknada od 1.200.000,00 kuna za aqua park ekonomski opravdana.“

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 6/2017 sjednice Općinskog vijeća, uz primjedbu Mate Petrića, je usvojen sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV..

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da će se 04. kolovoza sa početkom u 11.30 sati povodom Dana Općine Bol održati svečana sjednica općinskog vijeća u hotelu Elaphusa.

Također je rekao da će se se svečano otkrivanje spomenika palima za Domovinu održati 05. kolovoza u 10,00 sati.

Načelnik je podsjetio nazočne da je nedavno otvoren novi disko klub iznad plaže Zlatni rat. Predstavnici Hotela Bretanide i Hotela Zlatni rat su izvijestili načelnika da novi disko klub ne stvara prekomjernu buku i ne smeta gostima hotela.

Također je kazao da je smanjena buka u centru mjesta.

Načelnik je rekao da je bilo pritužbi na buku na plaži Zlatni rat, ali da će on pokušati utjecati na odgovorne osobe da se buka smanji.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Ivica Šćepanović je rekao da je djelomično zadovoljan odgovorom na postavljeno vijećničko pitanje o tome koliko je do sada utrošeno sredstava na uređenje puta prema Sv. Lucije i na temelju koje se dokumentacije se gradi-uređuje taj put.

Uloženi novčani iznos je jasan.

Naime, radi se od oko 3.040.000,00 kuna, ali nije jasno po kojem projektu se taj put radio prije 2014. godine.

Vijećnik je zatražio pisanu nadopunu odgovora, odnosno informaciju o tome po kojem je projektu put građen prije 2014. godine.

Tonči Kukoč Bager je pitao zašto u okolici Zlatnog rata odnosno novog diska iznad plaže Zlatni rat nema hidranta.

Načelnik je rekao da sve uvjete o gradnji objekta daje Ured za graditeljstvo u Supetru i druge nadležne institucije: Elektro Dalmacija, Vodovod Brač, PU-Uprava za zaštitu od požara … , te da općina nema službene informacije o obvezi postavljanja hidranta kod novog disko kluba iznad plaže Zlatni rat.

Tonči Kukoč Bager je upozorio na opasnost koja na plaži za invalide nastaje zbog velikih valova koje stvara katamaran oko 17.30 sati kada kanalom prolazi velikom brzinom.

Načelnik je rekao da će upozoriti nadležne služe Lučke kapetanije da upozore kapetane katamarana da smanje brzinu kada dođu do plaže Zlatni rat.

Katarina Marčić je pitala zbog čega na sjednici vijeća nije prisutan direktor Grabovog rata g. Mirko Perić.

Predsjednik vijeća Matko Baković je kazao da je direktor pozvan, ali da je zbog neodgodivih obveza odsutan, te da se ispričao zbog nenazočnosti.

Katarina Marčić je zatražila pisano očitovanje direktora Grabovog rata o tome da li je Grabov rat izjavio žalbe u slučajevima u kojim mu Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Općine Bol nije dodijelilo koncesijska odobrenja na pomorskom dobru (npr. prženje krumpirića).

Tonči Buljan je upozorio na zastarjelost i neispravnost opreme bolskog DVD-a.

Načelnik je kazao da su vozila sa neispravnom opremom izuzetak, te da su i oprema i vozila, u pravilu, u dobrom stanju.

Tonči Buljan je pohvalio izgradnju Vidikovca.

Nadalje, upozorio je na potrebu uklanjanja građevinskog šuta oko Vidikovca, te je predložio i uvođenje novih sadržaje (teleskopske dalekozore, mapa Bola i sl.).

Načelnik je prihvatio ove prijedloge, te kazao da je Vidikovac vlasništvo Hrvatskih cesta te da od predstavnika Hrvatskih cesta treba tražiti odobrenje za uvođenje novih sadržaja na Vidikovcu.

Tonči Buljan, poučen nedavnim događanjima zbog katastrofalnih požara u okolici Splita, je predložio dodatno opremanje i osposobljavanje postrojbi Civilne zaištite, te je je predložio održati zajednički sastanak Stožera Civilne zaštite, zapovjedništva DVD-a i službe Hitne pomoći.

Matko Baković je rekao da svake godine imamo posebne točke Dnevnog reda koje se bave organizacijom Civilne zaštite, ali prihvaća prijedlog vijećnika da se ovoj problematici pristupi sa povećanom pozornošću.

Katarina Marčić je pitala da li je komunalni redar mjerio buku novim aparatom, te da li su alarmirane nadležne službe, zbog eventualnog prekoračenja dozvoljenog nivoa buke.

Također je upozorila na neprimjereno ponašanje gostiju na plaži Zlatni rat tijekom održavanja partija ponedjeljkom u klubu Auro.

Načelnik je osudio neprimjereno ponašanje pojedinaca, te je zamolio pročelnika da odgovori na postavljeno pitanje.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da samo pravne osobe ovlaštene od nadležnog Ministarstva imaju pravo utvrditi nivo buke. Tako komunalni redar nije i neće mjeriti nivo buke jer za to nije nadležan. Pročelnik je također upozorio da po 20-godišnjem iskustvu odgovorno tvrdi da se u caffe bar Varadero emitira buka od oko 80 decibela što znatno premašuje zakonom dozvoljenu razinu.

Nije potrebno Općini Bol plaćati troškove utvrđivanja razine buke za koje svatko realan zna da premašuje dozvoljene granice.

Prije 4 godine su gospoda Vice Marinković Puko i Ivan Ivančić Bosa svečano pred vijećnicima obećali da će se buka emitirati u dozvoljenim granicama, a kada je nakon 15 dana službeno utvrđeno da je buka jača od dozvoljene, vijećnici nisu donijeli nikakvu odluku za sankcioniranje protuzakonitog ponašanja.

Naime, štekat caffe bara Varadero i disco kluba Yolo su javne površine i sa njima upravlja vijeće općine Bol.

Vijeće također donosi odluku o zaštiti od buke u kojoj određuje vrijeme u kojem se može emitirati glazba na javnoj površini.

Pročelnik je izrazio zadovoljstvo što prema navodima odgovornih osoba iz Hotela Bretanide i Elaphusa buka iz novog disco kluba ne ometa odmor njihovih gostiju.

Potom je upitao zašto nitko nikada nije pitao stanovnike centra Bola koliko im smeta buka iz caffe bara Varadero i koliko im je gostiju otjerala ta buka.

Pročelnik je kazao da o emitiranju buke caffe bara Varadero nije potrebno raspravljati nego vijeće treba donijeti odluke koje mu zakonom pripadaju.

Ivica Šćepanović je upozorio na problem povratka automobila u Bol sa Vidikovca.

Naime, automobil treba voziti skoro do Gornjeg Humca da bi se vratio u Bol bez počinjenja prometnog prekršaja.

Načelnik je rekao da će se sa Hrvatskim cestama pokušati iznaći zadovoljavajuće rješenje tog problema. Općina ima zemljišta na tom predjelu te je moguće napraviti adekvatno okretište za automobile.

Ivica Šćepanović je pitao koliko defibrilatora ima na Bolu te na kojim se lokacijama nalaze,

Načelnik je odgovorio kako nije bilo mnogo zainteresiranih za nabavku, ali da će se s akcijom nastaviti jer to traže turističke agencije.

Marjan Marjanović je pitao da li postoji mogućnost uvođenja treće smjene u bolskoj ambulanti.

Načelnik je odgovorio da će sa predstavnicima Hotela Zlatni rat govoriti o mogućem otvaranju ambulante za goste u Hotelu Elaphusa. Navedena ambulanta bi 24 sata trebala biti na usluzi gostima hotelskog naselja.

DNEVNI RED:

POD 1)

Feliks Lukas – direktor teniskog WTA turnira Bol ladies open je vijećnicima podnio izvješće o troškovima i učincima ovogodišnjeg teniskog turnira.

Ukupan budžet turnira je iznosio oko 4.300.000,00 kuna, a od toga su troškovi iznosili oko 3.800.000,00 kuna.

Općina Bol i TZO su uplatili iznos za nagradni fond odnosno protuvrijednost od 125.000,00 dolara, odnosno oko 875.000,00 kuna.

Vlada RH je donirala 1.200.000,00 kuna, preko HTZ.

Feliks Lukas je vijećnike upoznao sa medijskim učincima turnira.

Istaknuo je da je medijska vrijednost objava iznosila 12.000.000,00 kuna, od toga je 6.800.000,00 kuna iznosila medijska vrijednost objava vezana uz meč Majoli-Hingis, te da je tijekom TV prijenosa vidljivost logotipa Općine Bol iznimno visoka.

Ivica Šćepanović je pitao da li je, sukladno obećanjima, uplaćena donacija DVD-u Bol.

Feliks Lukas je odgovorio da je DVD-u uplaćena donacija u iznosu od 15.000,00 kuna.

Od ulaznica je inkasirano manje nego se planiralo, svega 14.600 kuna, a od toga je trebalo platiti 5.000 za tiskanje ulaznica i proviziju agencijama koje su prodavala karte .

Ostatak iznosa, do 15 tisuća kuna, vatrogasci su dobili za dežurstvo na terenima tijekom natjecanja.

POD 2)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je upoznao nazočne sa ostavkom Katarine Marčić na dužnost druge potpredsjednice vijeća općine Bol i na dužnost člana Odbora za izbor i imenovanje.

Vijećnici su primili na znanje ostavku Katarine Marčić na dužnost druge potpredsjednice vijeća općine Bol i na dužnost člana Odbora za izbor i imenovanje.

POD 3)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio podnošenje ostavke Katarine Marčić na dužnost druge potpredsjednice vijeća Općine Bol.

Nataša Paleka Jakšić, za drugog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Bol iz reda predstavničke manjine, je predložila Tonča Buljana.

Prijedlog Odluke o izboru drugog potpredsjednika općinskog vijeća je usvojen JEDNOGLASNO, a stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

Budući da je Katarina Marčić dala ostavku na dužnost člana Odbora za izbor i imenovanje, nužno je donijeti odluku o njenom razrješenju i izboru novog člana Odbora za izbor i imenovanja.

Tonči Buljan je predložio donošenje odluke o imenovanju Nataše Paleke Jakšić za člana Odbora za za izbor i imenovanje.

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje je usvojen sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, a stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o listi kapitalnih projekata na području općine Bol od interesa za razvoj otoka Brača.

Navedenom odlukom se predviđa da se sredstva ostvarena od poreza na dohodak na području općine Bol koja čine udio u porezu na dohodak izdvojen na poziciji Ministarstva nadležnog za otoke koriste za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Brača.

To su slijedeći kapitalni projekti:

-izrada prostornog plana šireg područja plaže Zlatni rat,

-izrada prostornog plana šireg područja Vidove gore-Koštila,

-izgradnja novog groblja Sv. Lucija,

– rekonstrukcija i opremanje multifunkcionalne dvorane- kino Bol,

– rekonstrukcija i opremanje Doma kulture,

– rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol,

– rekonstrukcija i izgradnja i opremanje parkirališta i garaže na ulasku u mjesto i kod Hotela Bijela kuća,

– izgradnja i opremanje građevina za športsku dvoranu kod Hotela Bijela kuća,

-otkup zemljišta za novo groblje Sv. Lucija,

-izgradnja sustava oborinskih voda u naselju Murvica,

-izgradnja novih sustava oborinskih voda u Bolu,

-izgradnja novih sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u naselju Murvica,

-izgradnja novih sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u Bolu.

Ivica Šćepanović je predložio i uvrštavanje izgradnje zgrade DVD-a u listu kapitalnih projekata na području općine Bol od interesa za razvoj otoka Brača.

Predložena odluka o listi kapitalnih projekata na području općine Bol od interesa za razvoj otoka Brača, zajedno sa amandmanom Ivice Šćepanovića, donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)

Načelnik je izvijestio nazočne da su dana 03. srpnja 2017. godine predstavnici Općine Bol pozvani na sastanak u Ministarstvo mora na sastanak vezan uz davanje koncesijskih odobrenja na području Općine Bol.

Sastanak je održan 10. srpnja 2017. godine u prostorijama Ministarstva mora u Zagrebu na traženje Splitsko-dalmatinske županije.

Prema prijavi SDŽ Općina Bol nema potrebne suglasnosti za izdavanje koncesijskih odobrenja, odnosno njeno djelovanje na pomorskom dobru je protuzakonito.

Sastanku su nazočili predstavnici Općine Bol, Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva zaštite okoliša, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo u SDŽ i Državnog odvjetništva RH.

U svom očitovanju predstavnici Općine Bol su naveli da je općina ishodila suglasnost SDŽ i nadležne Lučke kapetanija na Godišnji plan upravljanju pomorskim dobrom.

Međutim, Općina Bol nije pribavila suglasnost Ministarstva zaštite okoliša.

Naime, kao preduvjet za tu suglasnost trebalo je pribaviti elaborat o prihvatnom kapacitetu plaže od Javne ustanove More i krš.

Prema navodima predstavnika same Javne ustanove oni nemaju potrebne ni ljudske ni stručne kapacitete da bi napravili potrebni elaborat.

Nadalje, na sastanku je navedeno da Općina Bol nema dozvolu za postavljanje pontona za privez brodica koje prevoze goste na plažu Zlatni rat.

Nakon tog sastanka Općina Bol je i dobila Rješenje o uklanjanju pontona od Uprave sigurnosti plovidbe, Lučke kapetanije Split, Ispostave Bol.

Općina Bol je u zakonskom roku izjavila žalbu na navedeno rješenje.

Općina Bol smatra da ovakav način iskrcaja-ukrcaja putnika sigurniji i bolji nego da te brodice dolaze pramcem na smo žalo plaže Zlatni rat. Uklanjanjem ovog pontona smanjila bi se sigurnost putnika i kupača.

Načelnik je također kazao da su tvrtke koja su dobili koncesiju za aqua park te masažu na plaži Zlatni rat odustale od obavljanja tih djelatnosti, te da se nameće potreba izbora novih koncesionara, ali i određivanja nove naknade za koncesijsko odobrenje budući da će novi koncesionari raditi samo pola sezone.

Načelnik predlaže polovicu naknade određene za cijelu sezonu, odnosno 600.000,00 kuna za aqua park i 6.000,00 kuna za 1 stol za masažu.

Pročelnik Stipe Karmelić smatra da je cilj pojedinih predstavnika SDŽ dokazati da Općina Bol postupa protuzakonito, odnosno da nije sposobna upravljati pomorskim dobrom na svom području.

Tomi Fabijanović smatra da lokalna samouprava treba upravljati prirodnim plažama na svom području.

Mate Petrić je izrazio sumnju da je visina naknade od 600.000,00 kuna za aqua park za pola sezone previsoka.

Načelnik je kazao da imamo još dva ponuditelja, koja pristaju na cijenu od 600.000,00 kuna.

Matko Baković je predložio donošenje odluke o naknadama za koncesijsko odobrenje za aqua park i masažu na plažu Zlatni rat u iznosu od 50% od ranije utvrđene cijena za preostali dio sezone.

Predložena odluka o visini naknade za koncesijsko odobrenje za aqua park i masažu na plaži Zlatni rat je donesena sa 7 glasova ZA, 3 SUZDRŽANA glasa, dok je 1 vijećnik bio PROTIV, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)

Općina Bol je dana 4. svibnja 2015. godine raspisala javni natječaj za zakup poslovnog prostora na Vidovoj gori.

Na natječaj je pristiglo ukupno tri ponude, a kao najpovoljnija je ocijenjena ponuda tvrtke MS Brač Turist d.o.o. iz Bola.

Tvrtka MS Brač Turist d.o.o. je ponudila plaćanje mjesečne zakupnine u iznosu od 21.000,00 kn, a utvrđeno je da zaprimljena ponuda sadržava svu u javnom natječaju traženu dokumentaciju.

Načelnik Općine Bol je 25. svibnja 2015. godine donio odluku da se poslovni prostor- Planinarski dom „Vladimir Nazor“ na Vidovoj Gori, koji u naravi predstavlja prizemnu kuću u površini od cca 200 m2, a sastoji se od jedne velike prostorije s kominom, u kojoj je šank s lijeve strane od ulaznih vrata i pomoćne sobe iza šanka, te dvorište u kojem se nalazi prostor za usluživanje gostiju ispred kuće, s lijeve strane kuće WC-a za muškarce i žene, kućice s prostorom za pečenje, kao i jednog zoga za balote, daje se u zakup Tvrtki MS Brač Turist d.o.o. iz Bola.

Uvjet za sudjelovanje u natječaju je bila i uplata jamčevine u iznosu od 100.000,00 kuna.

Natječajem je bilo propisano da ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.

Jamčevina je vraćena dvojici neizabranih ponuditelja, ali ne i izabranom ponuditelju tvrtki MS Brač turist d.o.o. iz Bola.

U natječaju je bilo navedeno i da ako izabrani zakupoprimac ne stupi u posjed poslovnog prostora jamčevina će biti vraćena.

Također je bilo navedeno da ukoliko izabrani ponuditelj nakon izvršenog natječaja odustane od sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, izgubit će pravo na povrat jamčevine.

Tvrtka MS Brač turist je odustala od zaključenja ugovora o zakupu, ali su sami ušli u posjed Doma te su izvršili određena ulaganja u poslovni prostor.

Prema procjeni sudskog vještaka za graditeljstvo Ante Zekana radi se o ulaganju od 125.106,00 kuna.

Vijećnici Općine Bol na sjednici 3/2016 održanoj dana 19. svibnja 2016. godine su zatražili pribavljanje pravnog mišljenja koje bi decidirano odgovorilo na pitanje da li je moguća kaznena odgovornost vijećnika ili načelnika zbog vraćanja jamčevine odnosno povrata ulaganja ponuditelju protivno odredbama javnog natječaja.

Odvjetnik Berigoj Vrsalović je odgovorio da je u našem pravnom sustavu teško dati bilo kakvo decidirano mišljenje već se na postavljeno pitanje odgovoriti samo sa određenom vjerojatnošću.

Dana 14. srpnja 2016. godine načelnik i predsjednik vijeća su uputili dopis tvrtki MS Brač turist d.o.o. te zatražili da u roku od 5 dana od dana zaprimanja dopisa oslobode planinarski dom na Vidovoj gori od osoba i stvari i da predaju ključeve od prostorija Općini Bol, kako bi Općina Bol poduzela korake da se to neprihvatljivo stanje riješi.

Međutim, do danas su ključevi Doma na Vidovoj gori kod predstavnika tvrtke MS Brač turist.

Načelnik Općina Bol predlaže vijećnicima da donesu zaključak da se tvrtki MS Brač turist d.o.o. iz Bola vrati jamčevina u iznosu od 100.000,00 kuna, te iznos ulaganja u prostor koje prema procjeni sudskog vještaka za graditeljstvo Ante Zekana iznosi 125.106,00 kuna.

Načelnik smatra da će nam direktor tvrtke MS Brač turist nakon isplate iznosa od 225.106,00 kuna vratiti ključeve Doma na Vidovoj gori, te da ćemo na taj način izbjeći višegodišnji sudski spor.

Nadalje, načelnik predlaže raspisivanje novog javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na Vidovoj gori.

Predlaže formiranje Povjerenstva za natječaj koje bi pripremilo tekst natječaja, a formalnu odluku o raspisivanju natječaja će donijeti načelnik.

Predsjednik vijeća Matko Baković je podržao prijedlog načelnika da se tvrtki MS Brač turist vrati jamčevina u iznosu od 100.000,00 kuna, te iznos ulaganja u prostor koje prema procjeni sudskog vještaka za graditeljstvo Ante Zekana iznosi 125.106,00 kuna, kako bi se stupilo u posjed Doma i raspisao novi natječaj za zakup poslovnog prostora. Smatra da bi bilo kakvi sudski spor trajao godinama te da bi prostor Doma bio izvan funkcije.

Ivica Šćepanović je pitao da li je općina vlasnik Doma, odnosno da li ovlaštena raspolagati tim poslovnim prostorom.

Načelnik je odgovorio da je općina pošteni posjednik navedenog prostora, te da je u tijeku postupka utvrđivanja vlasništva.

Ivica Šćepanović smatra da tvrtka MS Brač turist mora snositi posljedice loših poslovnih odluka. Naime, smatra nelogičnim da netko ulaže u neki poslovni prostor prije potpisivanja ugovora.

Katarina Marčić je pitala da li sudski spor koji se vodi za utvrđivanje prava vlasništva predstavlja prepreku za raspisivanje natječaja.

Načelnik je kazao da to nije prepreka za raspisivanje natječaja.

Katarina Marčić smatra da bi u ovom slučaju Općina Bol mogla poduzeti korake samopomoći i faktički ući prostor. Ističe da bi policija trebala biti na strani Općine Bol.

Mate Petrić je upozorio da je u vijeću velik broj novih vijećnika koji nisu upoznati sa kronologijom događanja vezanom uz zakup prostora na Vidovoj gori. Predlaže odgađanje donošenja zaključka o ovom pitanju. Smatra da općina ne treba pristajati ni na čije ucjena, da treba pozvati predstavnike tvrtke MS Brač turist da vrate ključeve Doma na Vidovoj gori, a tek onda sa njima pričati o eventualnom vraćanju jamčevine i izvršenih ulaganja.

I Ivica Šćepanović smatra nekorektnim da tvrtka MS Brač turist ucjenjuje općinu, te predlaže da se ova točka Dnevnog reda još jednom razmotri.

Načelnik ističe da se ne radi o ucjenama, već o borbi za svoja prava i borbi za povrat uloženog.

Milan Škrbić je podržao stavove općinskog načelnika te smatra da je bolja nagodba nego dugotrajni sudski spor.

Ivica Šćepanović je pitao koliko je MS Brač turist platio zakupa za korištenje Doma na Vidovoj gori.

Načelnik je rekao da ugovor nije zaključen, pa nisu otpočeli sa plaćanjem zakupnine.

Vijećnici su sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV donijeli zaključak da se na iduću sjednicu općinskog vijeća pozove naš odvjetnik Berigoj Vrsalović koji bi vijećnicima pojasnio pravnu pozadinu slučaja i predstavnik tvrtke MS Brač turist kako bi vijećnici bili bolje upoznati sa slučajem te mogli donijeti kvalitetniju odluku.

(Tijekom glasovanja 2 vijećnika su bila odsutna).

POD 8)

Matko Baković je upoznao nazočne sa zaključcima Komisije za dodjelu javnih priznanja.

Na sjednici Komisije održanoj dana 17. srpnja 2017. godine u sastavu: Sani Bodlović, predsjednica, Ljubica Kusanović, Matko Baković, Tihomir Marinković i Ada Seferagić, članovi razmotreni su svi pristigli prijedlozi za dodjelu javnih priznanja, a članovi komisije su, od četiri ponuđena, prihvatili dva prijedloga.

Članovi komisije su utvrdili da su u otvorenom roku zaprimljeno četiri prijedloga za dodjelu javnih priznanja i to:

– Centar za kulturu općine Bol je predložio gospođu Nevenu Škrbić Alempijević za javno priznanje Grb općine Bol.

– Ivica Karninčić Koloč je predložio Luku Jugovića Pirulu za javno priznanje Nagrada općine Bol za životno djelo.

– Općinska knjižnica Hrvatska čitaonica je predložila gospodina Šimu Strikomana za Godišnju nagradu općine Bol

– Općinska knjižnica Hrvatska čitaonica je predložila gospođu Maju Novak za javno priznanje Grb općine Bol.

Članovi odbora su prokomentirali sve zaprimljene prijedloge i obrazloženja, te su jednoglasno zaključili da vijeću općine Bol predlože donošenje odluke o slijedećim javnim priznanjima općine Bol za 2017. godinu:

– Grb općine Bol se dodjeljuje dr. sc. Neveni Škrbić Alempijević

– Godišnja nagrada se dodjeljuje gospodinu Šimi Strikomanu.

Članovi komisije su zadužili Jedinstveni upravni odjel pripremiti odluke i obrazloženja za dodjelu javnih priznanja.

Vijećnik Mate Petrić je izrazi mišljenje da predloženi kandidat Luka Jugović Pirula zaslužuje javno priznanje Općine Bol i još jednom je vijećnicima pročitao obrazloženje ovog prijedloga.

Sani Bodlović je pročitala kriterije za dodjelu priznanja Nagrada općine Bol za životno djelo.

Istaknula je da još nitko od Općine Bol nije dobio to priznanje, te da prema ocjeni Komisije za javna priznanja ni Luka Jugović Pirula ne udovoljava kriterijima propisanim općinskom odlukom.

Predložena odluka o javnim priznanjima općine Bol, donesena je sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)

Predsjednik vijeća Matko Baković je, nakon kraćih konzultacija sa vijećnicima, predložio da visina novčane nagrade za javno priznanje – Godišnja nagrada Općine Bol za 2017. godinu iznosi 5.000,00 kuna.

Predsjednik vijeća Matko Baković je, nakon kraćih konzultacija sa vijećnicima, predložio da visina novčane nagrade za javno priznanje – Grb Općine Bol za 2017. godinu iznosi 6.000,00 kuna.

Odluka o novčanim nagradama za nositelje javnih priznanja donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 10)

Načelnik Tihomir Marinković je vijećnicima podnio polugodišnje izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine održano je 5 sjednica općinskog vijeća općine Bol. Na svakoj sjednici sam izvješćivao vijećnike o radu, a vijećnici su redovno postavljali pitanja i dobivali odgovore radi bolje informiranosti.

Na 1/2017 vijeća dana 27. veljače 2017. raspravljalo se o odluci o namjeri Skupštine SDŽ davanja koncesije na plaži Zlatni rat u svrhu gospodarskog korištenja plaže .

Na 2/2017 sjednici dana 27. ožujka 2017. godine donesena je odluka o zaštiti od buke, odluka da je jedna od komunalnih djelatnosti i uklanjanje vozila „paukom“, dopuna odluke o nerazvrstanim cestama, o autotaksi prijevozu, o parkiranju na javnim površinama, donesena je

odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka.

Na 3/2017 sjednici dana 07. travnja 2017. godine donesene su odluke o završnom računu proračuna općine Bol, komunalnog poduzeća Grabov rat, Centra za kulturu, Dječjeg vrtića, DVD-a i općinske knjižnice. Donesena je zajednička odluka o izradi pet prostornih planova na području općine Bol.

Na 4/2017 sjednici dana 19. travnja 2017. godine donesena je odluka o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru i potvrđene su odluke o korištenju javnih površina i o naknadama za korištenje javnih površina.

Na 5/2017 sjednici dana 16. lipnja 2017. godine konstituirano je općinsko vijeće općine Bol.

Prva polovica godine 2017 će ostati upamćena po mnogobrojnim skupovima, dopisima, javnim istupima, intervjuima, a koji su rezultirali poništenjem odluke o davanju dugoročne koncesije na plažu Zlatni rat tvrtki Sport B d.o.o. iz Zagreba.

Općina Bol je u sklopu javne rasprave o korištenju pomorskog dobra predložila da prirodnim plažama upravljaju jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze.

U isto vrijeme dogodila se predizborna kampanja za lokalne izbore koji su održani u svibnju 2017. godine.

Prva polovica 2017. godine će biti upamćena i po završetku dva važna infrastrukturna objekta:

– Završeni su rotor na križanju državne i županijske ceste na ulasku u Bol

– Završen je vidikovac na državnoj cesti iznad Bola koji je već danas postao nezaobilazan punkt naših gostiju.

U ožujku i travnju je uklonjeno pet bespravnih montažnih objekata u svrhu zaštite našeg prostora.

Postavljena je umjetna trava na Poljani, izgrađeno je još 40 metara dužnih potpornog zida prema Sv. Luciji i postavljeno je oko 200 metara cijevi za oborinske vode u putu prema Sv. Luciji.

Nabavljen je jedan montažni WC i postavljen u šumici na Borku.

U prvoj polovici 2017. godine obavljane su pripreme za turističku sezonu (čišćenje šuma iza Zlatnog rata, uređenje pješačke staze iznad Martinice) te već danas možemo kazati da će i ova turistička sezona biti rekordna.

Osim dobre pripreme za ovogodišnju turističku sezonu općina Bol je pomogla održavanje tradicionalnog zimskog karnevala, održavanje Četvrte humanitarne utrke Đir oko Bola, općina Bol je bila glavni sponzor WTA Bol open teniskog turnira, a bolskoj Osnovnoj školi je financijski pomogla da ostane međunarodna Eko – škola i da grupa robotičara sudjeluje na natjecanjima.

Općina Bol je redovno financirala rad Dječjeg vrtića, Centra za kulturu, općinske knjižnice, DVD-a Bol.

Općina je prema svojim mogućnostima pomagala socijalno ugrožene osobe.

Načelnik je održavao kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, u državnim institucijama i na nivou otoka Brača.

Vijećnici su sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijeli odluku o prihvaćanju izvješća o radu načelnika Općine Bol, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 11)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o postavljanju spomen ploče Boljaninu Frani Radiću, povodom 160. obljetnice njegovog rođenja.

Predlaže se postavljanje spomen ploče na sjevernoj fasadi obiteljske kuće (današnji Hotel Kaštil).

U obrazloženju inicijative koju je općinskom vijeću podnijela ravnateljica Općinske knjižnice Jadranka Nejašmić se navodi da je Frane Radić bio poznati Boljanin, polihistor, arheolog, pedagog, pisac i prevoditelj.

Jadranka Nejašmić smatra da je Frane Radić zaslužio da se dostojno obilježi obljetnica njegovog rođenja, te na taj način da se njegovo ime otrgne od zaborava.

Prijedlog Odluke o postavljanju spomen ploče je donesen JEDNOGLASNO, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 12)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa ponudom punomoćnika vlasnika Odvjetničkog ureda Bartolić & Bartolić kojom oni sukladno pozitivnim zakonskim odredbama Općini Bol nudi pravo prvokupa kulturnog dobra.

Predloženom odlukom se djelomično prihvaća ponuda Odvjetničkog ureda Bartolić & Bartolić za korištenje prava prvokupa nekretnine u Bolu, dijela čest. zem. 344/1 Z.U. 3155 k.o. Bol i to u idealnom dijelu od 23/263 istočnog dijela zemlje od 23 m2, prema geodetskom snimku tvrtke Geokompas d.o.o. broj 333/2017 od srpnja 2017. godine.

Predlaže se dostava prihvaćene odluke podnositelju ponude, Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i Splitsko-dalmatinskoj županiji sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanja kulturnih dobara.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili predloženu odluku o djelomičnom prihvaćanju ponude Odvjetničkog ureda Bartolić & Bartolić, a odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 13)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom ugovora između Općine Bol i tvrtke Press servis d.o.o. iz Splita.

Naime, tvrtka Press servis d.o.o. je izdavač web portala www.boljani.info putem koje se svakodnevno objavljuju informacije i obavijesti o događanjima u općini ili od interesa za stanovnike općine.

Prema predloženom ugovoru obveze izdavača su: izvještavati sa sjednica općinskog vijeća, izvještavati sa sjednica ili objavljivati zaključke odbora i povjerenstva općinskog vijeća, objavljivati oglase i obavijesti koje općina javno objavljuje na svojim oglasnim pločama, posebnu pažnju posvetiti aktivnostima u općini uz državne praznike, a posebno uz Dan općine, pratiti događanja i aktivnosti u općini radi boljeg informiranja javnosti (javne rasprave, skupovi građana, referendumi, izbori, natječaji i sl.).

Prema predloženom ugovoru obveza Općine Bol je plaćanje dijela troškova održavanja web portala u iznosu od 2.500.00 kuna mjesečno uvećano za PDV prema računu izdavača za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2017. godine.

Prema predloženom ugovoru dogovor o poslovnoj suradnji vrijedi od 1. kolovoza 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine, a može se produžiti za još godinu dana ukoliko stranke to dogovore do 15. prosinca 2017. godine.

Vijećnici su 10 glasova Za i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili prijedlog ugovora između Općine Bol i tvrtke Press servis d.o.o. iz Splita, te su ovlastili načelnika Općine Bol da ime općine Bol potpiše predloženi ugovor.

POD 14)

– Elica Marinković je od općinskog vijeća zatražila financijsku pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za interkulturalno obrazovanje svoje kćeri Rafaele Marinković. Naime, Rafaela ide na tromjesečni program razmjene u Francusku, a ciljevi programa su promicanje tolerancije i razumijevanja među različitim kulturama i religijama te promicanje poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i usavršavanje jezika države domaćina. Sveukupna cijena programa je 26.880,00 kuna.

Vijećnici su donijeli odluku da se Rafaeli Marinković isplati novčana pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna za tromjesečni program razmjene učenika.

– Karmen i Ante Selak su od općinskog vijeća zatražili pomoć za upis djeteta u vrtić „Mali princ“ Bol. Ističi da je greškom Zavoda za mirovinsko osiguranje došlo do pogrešnog bodovanja kod upisa jer je izdana pogrešna potvrda prema kojom je Ante Selak zaposlen na određeno vrijeme u tvrtki Grabov rat. Međutim, molitelji ističu da je Ante Selak zaposlen u tvrtki Grabov rat d.o.o. kao stalni radnik od 2013. godine. Također smatraju da je nepravedno da se redoviti studenti – u ovom slučaju majka djeteta Karmen Selak – pri upisu boduju kao nezaposlene osobe.

Vijećnici su zaključili da Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol treba iznaći rješenje za upis Ecijane Selak u dječji vrtić.

Smatraju da Upravno vijeće treba mijenjati Pravilnik o bodovanju pri upisu u dječji vrtić jer je nelogično da majke – redoviti studenti imaju jednak broj bodova kao i nezaposlene majke.

-DVD Bol je uputio zamolbu općinskom vijeću za sponzoriranje kupnje majica i kapa sa logom DVD-a koje bi se prodavale na rivi u Bolu, te na taj način prikupio dio sredstava za kupnju novog navalnog vatrogasnog vozila.

Vijećnici su prihvatili ovu zamolbu i odobrili iznos od 20.000,00 kuna za sponzoriranje kupnje majica i kapa sa logom DVD-a, odnosno za kupnju novog navalnog vozila.

-Mijodrag Miljević je uputio pritužbu na ponašanje taksista Damira Dubravčića. Detaljno je opisao napad Damira Dubravčića te zatražio njegovo kažnjavanje oduzimanjem taksi koncesije.

Vijećnici su primili na znanje ovu pritužbu, te su Mijodraga Miljevića pozvali da ove tvrdnje dokaže pravomoćnom sudskom odlukom kako bi se taksist Damir Dubravčić mogao kazniti.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 23.20 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content