Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2015.

Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2015.
2. listopada, 2015. u 8:42:35

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/15-01/92

Ur. broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 15. srpnja 2015. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  7/2015 sjednice općinskog Vijeća održane dana 14. srpnja 2015. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Branko Mikulić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća),  Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Jakov Okmažić, Srečko Karmelić, Sani Bodlović, i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Frane Lukšić, Tomislav Marčić.

 

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat, Nenad Šore i prof. Ivo Šimunović (točka 1. Dnevnog reda), Stanko Kvesić i odvjetnik Braco Kušeta (točka 2. Dnevnog reda), Snježana Brešković (točka 8. Dnevnog reda),  Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

 

B) Dnevni red  je  prihvaćen JEDNOGLASNO te  glasi:

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje ugovora  o konzorciju za izgradnju žičare Vidova gora

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o prigovoru na izbor najpovoljnijeg ponuđača za poslovni prostor na Vidovoj gori

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova na rok od 4 godine

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima u općini Bol

 

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o zabrani izvođenja radova za 2016. godinu

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni odluke o naknadama za korištenje javnih površina

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o javnim priznanjima općine Bol

 

  1. Rasprava o pristiglim molbama

 

C) Prihvaćanje zapisnika sa 4/2015 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 4/15 sjednice Općinskog vijeća.

Boris Škrbić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Predlaže izmjenu na stranici 7. zapisnika vezano uz njegove izjave o ništetnosti uklanjanja natpisa na ploči podignutoj Ivi Marinkoviću.

Predlaže da ta rečenica glasi:

„Vijećnik Boris Škrbić je kazao je da odluka o uklanjanju natpisa Općina Bol sa spomen ploče Ivi Marinkoviću Mijariću nije donijeta sukladno Poslovniku općinskog vijeća te da je ništetna.“

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 4/15 sjednice Općinskog vijeća, uz predloženu izmjenu vijećnika Borisa Škrbića, je usvojen sa 8 glasova ZA i  1 glasom PROTIV.

 

D) Prihvaćanje zapisnika sa 6/2015 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 6/15 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 6/15 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 8 glasova  ZA i 1 glasom PROTIV.

 

E) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Načelnik je rekao da su privedeni kraju građevinski radovi u ulici Račić, te da su sada u tijeku pripreme za za korištenje obalnog dijela Račića za vezivanje brodica. Istaknuo je da uskoro u Bol dolazi direktor Lučke uprave sa kojim će se dogovoriti daljnje aktivnosti vezano uz korištenje pomorskog dobra na Račiću.

Načelnik je kazao da je nabavljeno novo platno za kino Bol te da je isto već u funkciji.

Načelnik je upoznao vijećnike sa sa ponudom Semira Osmanagića koji je na svojoj parceli uredio „megalitski park“, a koji je spreman isti učiniti dostupnim turistima. Zbog toga je izvršeno betoniranje dijela puta koji vodi do „megalitskog parka“.

Načelnik je kazao da prema svim pokazateljima početak sezone je optimističan, struktura gostiju je izuzetno dobra (na prvom mjestu su gosti iz Skandinavskih zemalja), te da ćemo vjerojatno  ove godine imati rekordnu sezonu.

Načelnik je upoznao vijećnike da je uvedena nova linija vlakića na relaciji od Samostana do plaže Zlatni rat. Uskoro će se označiti postaje vlakića na novoj trasi i utvrditi će se vozni red.

Načelnik je također rekao da je počela naplata parkiranja na parkingu na Velom mostu i na parkingu na ulasku u mjesto. Kazao je da, za sada, nema velikih financijskih rezultata, ali je vidljiviji red u javnom prostoru. Istaknuo je da je ovo edukacijska godina, te da je cilj maknuti vozila sa cesta i osloboditi javni prostor.

Načelnik je upoznao vijećnike da je prometni redar uspješno prošao edukaciju te dobio ovlaštenje za rad i kažnjavanje prekršitelja pojedinih prometnih prekršaja.

Načelnik je rekao da će uskoro, nakon obavljanja svih potrebnih analiza, biti puštena u funkciju nova vodovodna cijev od   Biline kuće do pizzerije Maza.

Načelnik je upoznao vijećnike da su većinom dobili odgovore na ponudu općine Bol upućenu vlasnicima zemljišta predviđenog za izgradnju novog groblja, ali da se čeka odgovor još nekolicine, te da će uskoro imati potpunu informaciju vezanu uz ovo pitanje.

Načelnik je vijećnicima uručio karte i uputio poziv da prisustvuju koncertu tamburaškog orkestra HRT-a.

 

F) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Tomi Fabijanović je upozorio da su se kod Centra Marjan   pojavili nelegalni štandovi sa voćem, naočalama i dr., te je pozvao nadležne da reagiraju sukladno svojim ovlastima.

Načelnik je odgovorio da će komunalni redar izići na teren i utvrditi stanje. Također je kazao da se za vlasništvo zemljišta na tom području vodi sudski spor između općine Bol i Marijana Šarića.

Naime, Marijan Šarić polaže pravo na to zemljište, dok je Općina Bol smatra da se radi o pomorskom dobru u vlasništvu RH, a kojim po zakonu upravlja općina.

Ivica Ščepanović je primijetio da se na službenim web stranicama općine kao vijećnik navodi Dinko Karninčić, dok Tomislav Marčić još nije evidentiran kao vijećnik. Istaknuo je da je ova promjena u sastavu općinskog vijeću izvršena prije više od godine dana.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se očito radi o previdu, te da će se podaci ispraviti odnosno ažurirati.

Ivica Ščepanović  je upozorio na stanje vezano uz luku, budući je lučki kapetan na bolovanju. Postavio je pitanje kome se građani mogu obratiti u slučaju problema u luci.

Načelnik je odgovorio da se radi o izvanrednoj situaciji, te da se građani u slučaju problema  mogu obratiti Lučkoj upravi u Splitu.

Ivica Ščepanović je podsjetio da je općina dozvolila postavljanje dva nova kioska na Šetnici, a kasnije je bilo problema  kod priključivanja na vodovod, kanalizaciju i električnu energiju.

Pitao je da li su ti  problemi kvalitetno riješeni.

Načelnik je odgovorio da je priključak vode i kanalizacije kvalitetno riješen, dok je problem elektro priključka teže rješiv, ali je pronađeno privremeno rješenje za ovu sezonu.

Ivica Ščepanović je istaknuo da 2016. godine ističe koncesija tvrtki Grabov rat na plaži Zlatni rat, te je postavio pitanje direktoru Grabovog rata što je do sada poduzeo da tvrtka Grabov rat i dalje ostane koncesionar na plaži.

Direktor tvrtke Grabov rat Mirko Perić je kazao da tek od jeseni planira pripreme za ponovno dobivanje koncesije. Istaknuo je da je pripremi novi Pomorski zakonik koji predviđa upravljanje lokalne samouprave pomorskim dobrom na svom području. Također je rekao da se vijećnici općine Bol  moraju uključiti stvaranje novog vizualnog identiteta plaže Zlatni rat i određivanje  vrste i razine ugostiteljske i uslužne ponude na plaži Zlatni rat.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio da se na idućoj sjednici vijeća na Dnevni red uvrsti točka posvećena plaži Zlatni rat jer je ona alfa i omega bolskog turizma.

Branko Mikulić je upozorio na nered u luci. Istaknuo je da brodari nelegalno ukrcaju izletnike u taksi brodice na Velom mostu, te da time onemogućuju da gosti prošetaju mjestom.

Mirko Perić je kazao da je primarno mjesto za ukrcaj na taksi brodice kod Tri palme, a sekundarno kod benzinske postaje. Neki brodari to ne poštuju, a budući da je Lučki kapetan na bolovanju nitko ni ne reagira na prijave.

Načelnik je kazao da je nedavno razgovarao sa brodarima te ih upozorio da ne smiju goste ukrcavati na Velom mostu, već moraju dozvoliti da izletnici slobodno prošetaju te da se, ukoliko to žele, na taksi brodice ukrcaju kod Tri plame.

Srečko Karmelić je pitao zašto nitko od službenih predstavnika općine Bol, ni načelnik ni  zamjenik načelnika ni predsjednik vijeća nisu bili nazočni završnoj svečanosti Srednje škole Bol u povodu završetka školske godine 2014/15.

Također je upozorio na stanje na nudističkim plazama iza Zlatnog rata gdje je za pohvaliti što se grafičkim znakovima obilježila nudistička plaža, ali je iznio primjedbu mnogobrojnih kupača što se na nudističkoj plaži na silu žele iznajmljivati suncobrani i ležaljke, a to većina nudista ne traži.

Načelnik je rekao da je u vrijeme održavanja završne svečanosti Srednje škole Bol bio na službenom putu.

I zamjenik načelnika Mate Petrić je rekao da je opravdao svoj nedolazak na završnu svečanost povodom završetka školske godine.

Srečko Karmelić je ponovo upozorio na neadekvatno pražnjenje molok kontejnera.

Načelnik je kazao da je predstavnicima koncesionara odvoza otpada već ukazao na taj problem, te da će ih ponovno upozoriti.

Jakov Okmažić je pitao što je poduzeto povodom kršenja općinskih odluka vezanih uz korištenje javnih površina ispred prodavaonica.

Načelnik je kazao da je komunalni redar obavio više očevida, da je o istima sastavio zapisnike, te da je napisano nekoliko rješenja o uklanjanju nelegalno postavljenih stalaka na javnoj površini.

Boris Škrbić je pitao što se poduzima vezano uz bespravno postavljenu ventilaciju na zgradi Hotela Kašil u Užića kali.
Načelnik je kazao da je općina uputila prijavu Konzervatorskom uredu, da su konzervatori donijeli rješenje o uklanjanju, ali da nije upoznat sa detaljima izvršenja rješenja.

Branko Mikulić je pitao u kojoj je fazi realizacija projekta izgradnje rotora na ulasku u mjesto.

Načelnik je odgovorio da je bilo problema kod ishođenja sve potrebne dokumentacije, ali smatra da će gradnja započeti do kraja ove godine.

Jakov Okmažić je upozorio da djelatnici Grabovog rata pojedina dostavna vozila puštaju preko Rive u svako doba dana.

Mirko Perić je rekao da će provjeriti tu informaciju, ali da je pravilo da se samo iznimno propuštaju dostavna vozila  poslije 9.00 sati.

Mate Petrić je rekao da vijećnici uglavnom imaju primjedbe i postavljaju pitanja načelniku i direktoru Grabovog rata, ali da nitko ne iznosi pohvale. Zbog toga je on želo prenijeti pohvale velikog broja građana zbog uspješne realizacije i izgradnje kapitalnih infrastrukturnih objekata na području općine.

Ivica Ščepanović je pitao kakve su pravne posljedice podjele  ustanove Cor meridianum odnosno promjene vodstva i uprave u Domu staraca.

Stipe Karmelić je rekao da je odvjetnik Berigoj Vrsalović dao pravno tumačenje da je novoosnovana ustanova Cor Aureum pravni slijednik ustanove Cor Meridianum i ulazi u sva prava i obveze iz Ugovora o zakupu koji je sklopljen s općinom Bol. Odvjetnik Vrsalović smatra da su interesi Općine Bol u sadašnjoj pravnoj situaciji potpuno zaštićeni, jer za prava i obveze iz Ugovora o zakupu solidarno odgovaraju tri pravne osobe, dok su ranije odgovarale dvije pravne osobe.

Doro Adulmar je kazao da ga je jedan od štićenika upoznao sa teškoćama u Domu, nezadovoljavajućoj njezi i uslugama osoblja. Također je podsjetio  na dugovanje Doma prema općini Bol. Zbog toga je predložio da se na idućoj sjednici vijeća na Dnevni red uvrsti jedna točka na kojoj će se ozbiljno raspraviti o svim problemima vezanim uz Dom staraca.

Matko Baković je pitao da su  razriješeni sudski sporovi vezani uz parkiralište na ulasku u mjesto.

Načelnik je kazao da je spor protiv obitelji Cvitanić Neralić i dr. pravomoćno okončan u korist Općine Bol, te da je općina ogradila tih cca 9000 m2. Također je kazao da je Općina Bol izgubila spor protiv obitelji Cvitanić Borovina, odnosno da nije dokazala vlasništvo nad cca 2000 m2 sjeveroistočnog dijela parkirališta.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Profesor Ivo Šimunović i Nenad Šore su upoznali nazočne sa prijedlogom Ugovora o konzorciju za izgradnju žičare „Vidova gora“.

Svrha osnivanja konzorcija je da osigura izradu potrebne tehničko-tehnološke i financijsko ekonomske dokumentacije za izgradnju i eksploataciju žičare.

Temeljni cilj konzorcija trebao bi biti u osiguravanju sredstava za svoje tekuće poslovanje i osiguravanje sredstava za financiranje kako pripremnih aktivnosti tako i same izgradnje žičare, posebno koristeći sredstva iz EU fondova.

Glavna obveza članova konzorcija je uplata temeljne glavnice za podmirivanje troškova izrade cjelokupne tehničko-tehnološke i financijsko-ekonomske dokumentacije te tekućeg poslovanja konzorcija.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje ugovora  o konzorciju za izgradnju žičare Vidova gora.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je podsjetio vijećnike da je na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 91/96, 124/97 i 174/04), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol, br. 6/06), odluke načelnika Općine Bol o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora Klasa: 022-01/15-01/8, Ur.broj: 2104/15-02/02 od 4. svibnja 2015. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol  objavio javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora doma na Vidovoj gori.

Na natječaj su prispjele ukupno tri ponude i to:

– ponuda tvrtke MS Brač Turist d.o.o., Bračka cesta 10, 21420 Bol,

– ponuda tvrtke Riva-Bol d.o.o., Frane Radića 5, 21420 Bol i

– ponuda tvrtke Michieli Tomić d.o.o., Gornji Humac 37, 21414 Gornji Humac.

Razmatranjem zaprimljenih ponuda, utvrđeno je da ponuditelj tvrtka MS Brač Turist d.o.o. iz Bola, Bračka cesta 10, ispunjavala sve uvjete i kriterije propisane javnim natječajem, te da njena ponuda  sadrži i najviši iznos zakupnine.

Zbog toga je načelnik općine Bol dana od 25. svibnja 2015. godine donio Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora- Planinarskog doma „Vladimir Nazor“ na Vidovoj Gori, koji u naravi predstavlja prizemnu kuću u površini od cca 200 m2, a sastoji se od jedne velike prostorije s kominom, u kojoj je šank s lijeve strane od ulaznih vrata i pomoćne sobe iza šanka, te dvorište u kojem se nalazi prostor za usluživanje gostiju ispred kuće, s lijeve strane kuće WC-a za muškarce i žene, kućice s prostorom za pečenje, kao i jednog zoga za balote, tvrtki MS Brač Turist d.o.o., Bračka cesta 10, 21420 Bol.

Na navedenu odluku prigovor je izjavila tvrtka Riva-Bol  d.o.o. zastupana po odvjetniku Željku Gulišji.

U navedenom prigovoru se navodi da tvrtka MS Brač Turist d.o.o. ne ispunjava uvjete javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora jer ni tvrtka ni odgovorna osoba u tvrtki kojoj je dan zakup poslovni prostor nemaju najmanje pet godina u ugostiteljstvu.

Nadalje, u prigovoru se navodi da ponuđeni iznos zakupnine od 21.000,00 kuna nije realan niti omogućuje realno poslovanje.

Kao zadnji argument za prigovor se ističu i dvojbe oko formalne procedure natječaja budući da je odvjetnik koji je davao mišljenje o udovoljavanju uvjeta iz natječaja  zastupa interese tvrtke koja je dobila u zakup poslovni prostor.

Odvjetnik Braco Kušeta  je došao kao zamjenik odvjetnika Gulišije zastupnika tvrtke Riva d.o.o. koji je izjavio prigovor na odluku načelnika.

Odvjetnik Braco Kušeta je kazao da stranka i odvjetnik Gulišija i dalje ostaju kod tvrdnji ranije iznesenih u prigovoru.

Stanko Kvesić direktor tvrtke MS Brač Turist d.o.o. je odbacio sve argumente iz prigovora.

Smatra da je ispunio sve uvjete iz natječaja, da je ponuđena cijena korektna, a da ga je u raznim sudskim i drugim postupcima ranijih godina zastupala nekolicina odvjetnika, te da sa odvjetnikom Gordanom Lolićem nije ni u kakvim posebnim poslovnim odnosima.

Boris Škrbić je kazao da je natječaj objavljen sukladno zaključku Povjerenstva, da izabrani kandidat udovoljava svim uvjetima iz natječaja te da ne postoji razlog za prihvaćanje prigovora.

Također je zatražio da se o ovoj točci Dnevnog reda glasuje poimenično.

Tomi Fabjanović smatra da u natječaju nije prenesen zaključak Povjerenstva da se zatraži dostava dokaza o vođenju hotela i  restorana zadnjih 5 godina.

Matko Baković također smatra da je Povjerenstvo tražilo da se u natječaj stavi dokaz o vlasništvu i vođenju restorana zadnjih 5 godina, a ne izjava da se  ponuditelj bavio ugostiteljskom djelatnošću.

Ivica Ščepanović se nada da odluka vijeća neće izazvati daljnje pravne bitke.

Stipe Karmelić je kazao da imamo pravno mišljenje da svi ponuditelji ispunjavaju uvjete iz natječaja, te da je najpovoljniji ponuditelj tvrtka  MS Brač Turist d.o.o..

Stipe Karmelić je kazao da su sam tekst natječaja utvrdili članovi Povjerenstva.

Tomi Fabijanović je kazao da nije bio prisutan na zadnjoj sjednici Povjerenstva, ali da tekst natječaja ne odražava ranije izražen stav Povjerenstva.

Sani Bodlović je izrazila mišljenje da onaj tko može voditi hotel i turističku agenciju može voditi i restoran.

Boris Škrbić je istaknuo da treba voditi računa i o financijskom efektu zakupa poslovnog prostora za općinu Bol, budući je ponuda tvrtke MS Brač turist d.o.o. višestruko povoljnija od ostalih ponuda. Također je ponovno zatražio pojedinačno glasovanje o ovoj točki Dnevnog reda.

 

Nakon toga je uslijedilo glasovanje o prijedlogu Borisa Škrbića o pojedinačnom glasovanju.

Taj prijedlog nije usvojen (3 glasa ZA , 4 glasa PROTIV, 2 SUZDRŽANA glasa).

 

Prigovor na izbor najpovoljnijeg ponuđača za poslovni prostor na Vidovoj gori tvrtke Riva-Bol d.o.o. nije prihvaćen ( 4 glasa ZA, 3 glasa PROTIV, 2 SUZDRŽANA).

 

Dakle, na snazi je ostala Odluka načelnika o davanju u zakup poslovnog prostora- Planinarskog doma „Vladimir Nazor“ na Vidovoj Gori, tvrtki MS Brač Turist d.o.o., Bračka cesta 10, 21420 Bol.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora.

Predloženom odlukom se predviđa da Općina Bol povjerava obavljanje komunalne djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja groblja, održavanja javne rasvjete za područje Općine Bol komunalnom poduzeću “Grabov rat” d.o.o. iz Bola, na rok od 4 godine.

Naime, Općina Bol je objavila dana 17. lipnja 2015. godine javni natječaj za obavljanje navedenih komunalnih djelatnosti za područje Općine Bol odnosno za naselja Bol i Murvica. Po objavljenom javnom natječaju pristigla je jedna ponuda – komunalnog poduzeća Grabov rat d.o.o. iz Bola.

Razmatrajući ponudu Povjerenstvo za odabir ponuda u postupku je utvrdilo da ona u potpunosti ispunjava uvjete tražene natječajem, a  sukladno mjerilima za odabir ponude koja su propisana člankom 12. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 2/07), te je Povjerenstvo za odabir ponuda predložilo općinskom vijeću da se izabere komunalno poduzeće Grabov rat d.o.o. iz Bola.

 

Predložena Odluka o  izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno pojašnjenje prijedloga odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima u općini Bol.

Predloženom odlukom utvrđuju se parkirališna mjesta na kojim se vrši naplata parkiranja, način povjeravanja parkirališnih mjesta uz naplatu na upravljanje i organizaciju naplate, visina naknade, rok i način korištenja sredstava ostvarenih naplatom parkiranja i kaznene odredbe.

Naplata naknade za parkiranje vozila obavlja se na javnim parkiralištima na području općine Bol na slijedećim lokacijama: parkiralište na ulasku u mjesto, parkiralište kod benzinske postaje, parkiralište na Velom mostu.

U raspravi su vijećnici predložili korekcije nacrta odluke.

Tako je Jakov Okmažić predložio smanjenje cijene tjedne i mjesečne karte za parkiranje na ulasku u mjesto za 20 %.

Matko Baković je predložio da se na Velom mostu mogu zakupiti maksimalno 6 parkirališnih mjesta, umjesto predložena 3 mjesta.

Srečko Karmelić je predložio da se Autotransu Supetar naplaćuje neka manja mjesečna paušalna naknada za parkiranje autobusa na parkiralištu na ulasku u mjesto.

 

Predložena Odluka o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima u općini Bol, sa predloženim korekcijama vijećnika, donesena je sa 8 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Pročelnik je pojasnio vijećnicima da predložena odluka određuje vrste građevina, područje, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

Odluka se, sukladno novim zakonskim odredbama, donosi za iduću kalendarsku godinu.

Također se prethodno treba pribaviti mišljenje lokalne Turističke zajednice.

Zabrana izvođenja radova u 2016. godini se ne odnosi na gradnju komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Bol ili tvrtki u vlasništvu Republike Hrvatske  i zgrada javne namjene u vlasništvu Općine Bol, Republike Hrvatske ili  Splitsko-dalmatinske županije.

Zabrana izvođenja radova u 2016. godini se ne odnosi na građevine odnosno radove za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske i na uklanjanje građevina na temelju rješenja Građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti.

Zabrana izvođenja radova se odnosi na područje cijele Općine Bol.

Zabrana izvođenja radova se odnosi na razdoblje od 1. svibnja do 30. rujna 2016. godine i svake nedjelje i državnog praznika u toku preostalog razdoblja u godini.

 

Predložena Odluka o zabrani izvođenja radova za 2016. godinu donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 6)

Pročelnik  Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da je prijedlog ove odluke rezultat zamolbe Roberta Veroneka koji je zatražio korekciju cijene javne površine za prodaju umjetničkih slika sa dosadašnjih 4.000,00 kuna na 2.000,00 kuna.

Veronek u zamolbi ističe da su slike koje prodaje njegov umjetnički rad i njihova prodaja predstavlja neprofitabilnu djelatnost.

Zbog toga se predlaže donošenje odluke o izmjeni odluke o naknadama za korištenje javnih površina za prodaju umjetničkih slika-originala u centru mjesta i na Studencu sa 4.000,00 kuna na 2.000, 00 kuna.

 

Predložena Odluka o izmjeni odluke o naknadama za korištenje javnih površina  donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 7)

Doro Adulmar je upoznao nazočne sa zaključcima Komisije za dodjelu javnih priznanja.

Na sjednici Komisije održanoj dana 14. srpnja 2015. godine u sastavu: Doro Adulmar, Zvonko Marić i Matko Baković  razmotreni su svi pristigli prijedlozi za dodjelu javnih priznanja, a članovi komisije su, od četiri ponuđena, prihvatili sva četiri prijedloga.

Članovi komisije su utvrdili da su u otvorenom roku zaprimljena četiri prijedloga za dodijeli javnih priznanja i to:

–          Profesorica Lucija Špacal kao mentorica grupe učenica i učenika iz Osnovne škole Bol, koji su na međunarodnom natjecanju iz robotike osvojili prvo mjesto.

–          Malo nogometni klub Bol koji je osvojio prvo mjesto u splitskoj ligi malog nogometa i plasirao se u prvu splitsku malonogometnu ligu.

–          Zoran Kojdić koji već 15 godina vodi ljude u Zmajevu špilju i pojašnjava im sve pretpostavke i mišljenja stručnjaka i laika o nastanku i značenju reljefa u špilji.

–          Ivan Buvinić koji dugi niz godina uređuje potok koji od Taverne rive ide do Šilovca, a u posljednje dvije godine je uredio i parkić na javnoj površini uz cestu Novi put koji redovno održava.

Nakon rasprave članovi komisije su jednoglasno zaključili da ovogodišnji prijedlozi za javna priznanja općine Bol zaslužuju zahvalnicu za doprinos razvoju i ugledu općine Bol.

Vijećnik Tomi Fabijanović je predložio da se zahvalnica dodijeli i turističkoj agenciji Bol tours koja ove godine obilježava 20 godina rada. Istaknuo je veliki značaj te prve privatne turističke agencije na Bolu.

Načelnik je prihvatio ovu inicijativu vijećnika Tomija Fabijanovića te je predložio da se zahvalnica dodjeli i tvrtki Bol tours d.o.o.

 

Predložena odluka o javnim priznanjima općine Bol, dopunjena prijedlogom da se zahvalnica dodjeli i tvrtki Bol tours d.o.o., donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 8)

-Snježana Brešković se obratila općinskom vijeću u svezi korištenja nogostupa ispred svojih poslovnih prostora na adresi Vladimira Nazora 14.

Istaknula je da se zadnjih godina kontinuirano smanjuje i ograničava pravo korištenja javne površine na tom nogostupu premda je on širok 3,8 metara.

Također je kazala da su njeni poslovni prostori jako mali, te da veliki značaj za prodaju asortimana iz prodavaonica ima vanjska reklama, i da je prostor ispred prodavaonice jako bitan.

Zbog toga od općinskog vijeća traži izmjenu članka 6. stavak 3. Odluke o korištenju javnih površina na području Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/14 i 2/15) kojom je propisano da stalci, vitrine i slične naprave, koje služe za izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, mogu biti maksimalnih dimenzija: visina 2 m, širina 1 m i dubina 0,25 metara i trebaju biti naslonjene uz zid na fasadi poslovnog prostora. Na ovaj način se mogu izlagati originalni suveniri, originalne robne marke i sl., a ne mogu se izlagati, plažni artikli, plastična galanterija i sl.

 

Vijećnici su odbili ovu zamolbu.

 

-Božo Nejašmić se obratio općinskom vijeću, nezadovoljan odgovorom na raniji dopis vezan uz žbukanje zgrade prve „Hrvatske čitaonice“.

Zatražio je da ga vijećnici upute na nadležna tijela, ukoliko već oni nisu nadležni za navedeno..

 

Vijećnici su uputili Božu Nejašmića da se za pitanje žbukanja zgrade prve „Hrvatske čitaonice“ obrati Konzervatorskom odjelu u Splitu.

 

-Branko Grubišić se obratio općinskom vijeću sa zamolbom da općina izvrši korekciju prostornog plana i da omogući legalnu izgradnju malih bazena kućama koje su legalizirane.

Naime, izvijestio je vijećnike da je zaprimio Rješenje za uklanjanje nelegalno izgrađenog bazena  sa poljoprivrednog zemljišta, kojeg je izgradio kraj legalizirane kuće, a radi podizanja kvalitete usluge.

 

Vijećnici su podržali stav Odbora za prostorno planiranje da Općina Bol pokrene inicijativu pred Ministarstvom graditeljstva da se bazeni izgrađeni izvan građevne zone uz legalizirane stambene kuće legaliziranju jer obogaćuju turističku ponudu.

 

-Antonija Palić vl. Obrta „Tonka“ se obratila općinskom vijeću sa zamolbom da joj se stornira dug od 9.000,00 kuna za korištenje javne  površinu ispred prodavaonice za 2014. godinu.

Smatra da je taj iznos prevelik za javnu površinu ispred poslovnog prostora u drugoj zoni.

Također moli da se iznesene činjenice uvaže i kod donošenja računa za 2015. godinu.

 

Vijećnici su odbili ovu zamolbu, odnosno storniranje duga za 2014. godinu.

 

-Tomislav i Suzana Lončar su od općinskog vijeća zatražili financijsku pomoć za liječenje sina Dominika.  Ističu da će ove biti podvrgnut multidisciplinarnom zahvatu u Zagrebu, te da im boravak i liječenje u Zagrebu zahtijevaju značajna financijska sredstva.

 

Vijećnici su donijeli odluku da im se isplati akontacija u iznosu od 5.000,00 kuna, a svu ostalu eventualnu novčanu pomoć bi trebalo pravdati računima.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 23.30 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content