Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2012.

20. prosinca, 2012. u 14:35:22

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/12-01/136

Ur. broj: 2104/02-12-02/01

Bol, 29. studenog 2012. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  7/2012 sjednice općinskog Vijeća održane dana 28. studenog 2012. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Branko Mikulić, Merlin Katić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

 

Izočni:

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11  vijećnika.

 

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

 

Načelnik je izvijestio nazočne da je potpisan Ugovor za  početak izvođenja radova na  rekonstrukciji i dogradnji obalnog kanalizacijskog kolektora i postavljanje nove vodovodne mreže  na lokaciji od bivše Fabrike do Biline kuće.

Kao izvođač radova na ovom projektu je odabrana tvrtka Vodoprivreda Solin, a tvrtka Akvadukt Split će vršiti nadzor na izvođenjem radova.

Još nije otpočeto sa izvođenjem radova, ali podizvođač radova tvrtka Berica d.o.o. iz Nerežišća već priprema betonske kade koje će se donositi gotove na gradilište i u koje će se  polagati nove kanalizacijske cijevi.

Također je kazao da su naručene potrebne vodovodne i  kanalizacijske cijevi iz Austrije, te da će cijevi biti isporučene za 1-2 tjedna.

Sami radovi na terenu će otpočeti početkom mjeseca prosinca, i to istovremeno od Turist biroa prema benzinskoj postaji i od benzinske postaje prema Bilinoj kući, dok će se radovi na području Račića (od Fabrike do Big Blua ) otpočeti početkom 2013. godine.

Načelnik je istaknuo da se nada da će poslovi biti kvalitetno i pravodobno odrađeni.

Naime, dovršetak radova se planira do kraja 5. mjeseca iduće godine.

Također je izvijestio vijećnike da se planira popločavanje ceste bračkim kamenom od caffe bara Big Blue do Krojevih skalina. Postupak javne nabave za nabavku kamena je u tijeku.

Načelnik je kazao da su pri kraju radovi na asfaltiranju ceste za Murvicu, te je izrazio nadu da će do Murvičke fjere (do 8.12.) asfaltiranje ceste biti konačno dovršeno.

Načelnik je podsjetio vijećnike da su u tijeku radovi na uređenju potoka Dominik, te da očekuje da se do Božića dovrši veći dio potoka (do Vile Nena), a ostatak će biti dovršen tijekom siječnja i veljače.

Na temelju odluke vijeća sa prošle sjednice i na temelju sporazuma sa Općinom Bol, gospodin Ćurković će započeti sa radovima na izgradnji 300 metara kanalizacijske cijevi na Obilaznici.

Potoci su pročišćeni i fugiraju se.

Načelnik je rekao da će 4. prosinca započeti javna rasprava o izmjenama i dopunama Prostornog plana SDŽ. Općina Bol je u prethodnoj raspravi predložila više izmjena, a ako se one nisu prihvatile imamo mjesec dana za uputiti primjedbe.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je u tijeku javni natječaj za odabir projektanata za  izradu projekta stanova POS-a. Rok za izradu projekta je 60 dana nakon odabira projektanata, a sam početak gradnje stanova se očekuje u jesen iduće godine.

Načelnik je upoznao vijećnike da je u nedavnoj humanitarnoj akciji-malonogometnom turniru na Poljani prikupljeno 25.000,00 kuna.

Ova sredstva organizator će uplatiti našim bolesnim sugrađanima Viktoru Ivuliću, Jurici Šćepanoviću i udruzi Brački pupoljci.

 

C)    Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je pitao da li je otkaz koji je  Breza Marinković dobila tijekom porodiljnog dopusta na mjesto ravnateljice dječjeg vrtića zakonit.

Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da Breza Marinković nije dobila otkaz u Dječjem vrtića, već je razriješena dužnosti ravnateljice. Naglasio je da je ona posao ravnateljice obavljala temeljem ugovora o djelu te za obavljanje posla ravnateljice nije bila u radnom odnosu. Breza Marinković je u vrtiću bila zaposlena kao odgojiteljica, a taj posao i danas obavlja. Rješenje sa dužnosti Breze Marinković i imenovanje v.d. ravnateljice je bilo nužno da bi vrtić nesmetano poslovao.

Matko Baković je pitao da li je istekao mandat v.d. ravnateljici te tko je sada obavlja taj posao.

Pročelnik je odgovorio da je istekao mandat dosadašnjoj v.d. ravnateljici te da je  na prošloj sjednici Upravno vijeće dječjeg vrtića predložilo imenovanje Zorane Marinković na mjesto v.d. ravnateljice.

Podsjetio je vijećnike da su na prošloj sjednici naložili općinskoj upravi da ispitaju zakonitost predložene odluke Upravnog vijeća te da će se imenovanje izvršiti  tek nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja prosvjetne inspekcije.

Matko Baković je pitao da li je zaprimljeno mišljenje prosvjetne inspekcije.

Pročelnik je odgovorio da pisani odgovor još nije stigao, ali da iz usmenih kontakata sa predstavnicima prosvjetne inspekcije proizlazi da je predloženo imenovanje zakonito, ali da je u pripremi izmjena zakona kojom će se postrožiti uvjeti i za imenovanje v.d. ravnatelja.

Matko Baković je predložio da općina nezaposlenim roditeljima plati darove koja djeca primaju za Sv. Nikolu.

Pročelnik je kazao da u troškove programa  Sv. Nikole spadaju svi darovi za djecu od 1. godine do 4. razreda osnovne škole, lutkarska predstava i prigodni program i natjecanje u kojem se pobjednicima dodjeljuju nagrade. Općina je i do sada snosila troškove prigodnog programa i natjecanja tzv. Nikolijade. Poslodavac je dužan snositi troškove darova za djecu zaposlenih roditelja,  a socijalno ugroženima je općina i do sada snosila kompletne troškove.

Vice Klapež se složio da je općinski prioritet rekonstrukcija kanalizacijskog kolektora od Fabrike do Biline kuće. Vijećnik Vice Klapež je pitao čija je odluka da se krene od Turist biroa prema prepumpnoj stanici. Također je  konstatirao da je prioritetnije odraditi rekonstrukciju cijevi od prepumpne stanice (kraj pumpne stanice INA) do Biline kuće, jer na tom dijelu imamo usko grlo i iskakanje šahti.

Vice Klapež je izrazio sumnju da će se zbog vremenskih neprilika i zahtjevanosti projekta posao završiti do početka turističke sezone, a prvi hotel se otvara krajem ožujka.

Zbog naše tradicionalne neučinkovitosti i očekivanih vremenskih nepogoda smatra da  dionica na Račiću ne može biti gotova prema planu. Volio bi da se  sve snage usmjere na uređenje kanalizacije na Rivi, a iz izvješća načelnika je zaključio da je prioritetno popločenje Rive od Big blua do Krojevih skalina.

Načelnik je odgovorio da prema ugovoru svi radovi moraju biti gotovi do 31. svibnja 2013. godine. I načelnik je izrazio bojazan u dinamiku poslova i realnost utvrđenog roka za završetak radova.Zaključio je da treba biti optimista i uz pojačani angažman svih zaposlenika općine i nadzornog organa treba inzistirati na pridržavanju rokova. Pri tome očekuje i razumijevanje građana Bola.

U proračunu za 2013. godinu je predložio sredstva za popločenje Rive od Turist biroa do Krojevih skalina, jer jezgru Bola treba vrhunski urbanistički urediti i zabraniti svaki promet. To je samo prva faza popločenja koje će se nastaviti do hotela Kaštil.

Jakša Marinković-Tomić je primijetio da ni ove godine nije u nikakvom planu izgradnja kanalizacijske mreže u  istočnom dijelu Bola tj. u ulici Tina Ujevića i Anđelka Rabadana.

Poznat mu je problem sa ishođenjem vlasničkih listova ulica te je postavio pitanje kakva je alternativa za izgradnju kanalizacije istok.

Načelnik je odgovorio da je nakon mnogobrojnih primjedbi gradova i općina, prije mjesec dana Ministarstvo graditeljstva uputilo mišljenje svim ispostavama Državne geodetske uprave kako postupati  u rješavanju vlasničkih odnosa na javnim ulicama.

Općina Bol je odmah angažirala geometra koji će za par dana DGU-Ispostava Supetar dostaviti elaborat o izvedenom stanju ulice Anđelka Rabadana, a isti  geometar je započeo snimanje ulice Tina Ujevića. Načelnik je kazao da se u proračunu  za 2013. godinu planira zaduženje za izgradnju kanalizacijskog sustava istok iz programa IPARD.

Međutim, ako ne ispunimo uvjet za dobivanje sredstava iz IPARD programa u isto vrijeme smo taj kanalizacijski sustav aplicirali za sredstva iz Hrvatskih voda d.d.

Načelnik vjeruje da će osigurati sredstava za ovaj projekt ili iz jednog ili iz drugog izvora.

Jakša Marinković Tomić kazao da redovno treba održavati kanale oborinskih voda na Rivi jer je ponovno zaštopan kanal ispred agencije Bol Tours te očekuje da  voda uđe u sve poslovne prostore u prizemlju u ulici Vladimira Nazora.

Branko Mikulić je pitao što se poduzima za provođenje nove katastarske knjige općine Bol, jer su za katastarsku izmjeru prije3-4 godine potrošena velika sredstva, koja mogu i propasti zbog neažurnosti.

Načelnik je kazao da je elaborat nove izmjere potvrđen od Državne geodetske uprave, ali javni uvid i javna rasprava nikad nije provedena zbog nedostatka kadrova u Općinskom sudu u Supetru. Općina Bol se pismeno očitava prema Ministarstvu pravosuđa da će snositi troškove smještaja, prehrane, putnih troškova za jednog djelatnika Ministarstva pravosuđa na rok od najmanje 2 godine. Pod tim uvjetima Ministarstvo pravosuđa nije moglo pronaći osobu koja bi provodila javni uvid na Bolu. U zadnjim dopisima između Općine Bol i Ministarstva pravosuđa je izražena spremnost da se provede djelomični javni uvid u novu katastarsku izmjeru Bola i to samo za određene čestice zemlje koje predstavljaju javne ulice. Da li će doći do djelomične realizacije obnove katastarske knjige, barem za javne ulice, opet ovisi o Općinskom sudu Supetru i DGU-Ispostava Supetar.

Vice Klapež je kazao da prema njegovom mišljenju ležeći policajac kod vrtića nije bio potreban (osobito ne u postojećim dimenzijama), te je pitao tko je odobrio njegovo postavljanje na toj lokaciji.

Načelnik je kazao da on u principu odobrava postavljanje ležećih policajaca  u suradnji sa strukom, ali da je ovaj  ležeći policajac postavljen od stručnog zaposlenika Grabovog rata bez konzultacije sa načelnikom.

Načelnik smatra da je ovaj uspornik postavljen prema pravilima struke te da je bio neophodan zbog smirivanja prometa na području od ulaska u Finu do Dječjeg vrtića.

 

D)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 6/12 sjednice Općinskog vijeća.

Vijećnik Jakša Marinković-Tomić je izrazio nezadovoljstvo zapisnikom sa 6/12 sjednice jer se u cijelom zapisniku njegovo ime nigdje ne spominje. Vijećnik tvrdi da je on na sjednici aktivno sudjelovao u svim raspravama, a usprkos tome njegovo učešće u raspravama nigdje nije zabilježeno.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 6/12 sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV.

Budući da zapisnik sa 5/12 sjednice vijeća nije usvojen na prošloj sjednici vijeća, pristupilo se o glasovanju o usvajanju zapisnika sa  5. sjednice.

Vijećnik Matko Baković je predložio da se prihvati zapisnik 5/12 sjednice vijeća uz uvjet da se iz zapisnika sa str. 4. brišu rečenice: „Pročelnik je rekao da Vijeće za koncesije svojim nedjelovanjem omalovažava podnositelja molbe koji su čekajući odgovor   prisiljeni raditi nelegalno.Osim toga, ovaj saziv Vijeća za koncesijska odobrenja je do sada donio nekoliko rješenja koja su u žalbenom postupku poništena, te možemo očekivati više tužbenih zahtjeva za naknadu štete.“

Zapisnik sa 5/12 sjednice Općinskog vijeća, uz predloženu izmjenu vijećnika Matka Bakovića, je usvojen sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom.

 

E)     Pročelnik Stipe Karmelić je predložio da se sa dnevnog reda brišu točke  predviđene u pozivu za 7/12  sjednicu općinskog vijeća  i to točka 3. Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnine (cesta na Kupini) i točka 4. Rasprava i donošenje odluke o prodaji nekretnine ( ruševina u Murvici) budući da pregovori sa zainteresiranim strankama i dalje traju te stoga nisu utvrđeni konačni prijedlozi ovih odluka.

Vijećnik Matko Baković je predložio da se na dnevni red stavi točka: Rasprava i  donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu.

Dnevni red, uz gore predložene izmjene, je prihvaćen sa  8 glasova ZA i 3 glasa PROTIV, te glasi:

 

  1. Rasprava o proračunu Općine Bol za 2013. godinu

 

a)      Rasprava o financijskom planu Općine Bol za razdoblje 2013-2015.

 

b)      Rasprava o investicijama Općine Bol za razdoblje 2013-2015.

 

c)      Rasprava o program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

 

d)     Rasprava o program održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu

 

e)      Rasprava o planu nabave za 2013. godinu

 

f)       Rasprava o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2013. godini

 

g)      Rasprava o javnim potrebama u kulturi za 2013. godinu.

 

h)      Rasprava o javnim potrebama u športu za 2013. godinu

 

i)        Rasprava o javnim potrebama u predškolskom odgoju u 2013. godini

 

j)        Rasprava o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2013. godinu.

 

k)      Rasprava o izvršenju proračuna općine Bol za 2013. godinu

 

l)        Rasprava o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2013. godinu

2. Rasprava o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol u 2013. godini.

3. Rasprava i  donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio da ova točka dnevnog reda predstavlja prvo čitanje i raspravu o proračunu Općine Bol za 2013. godinu, dok se samo donošenje odluka predviđa za iduću sjednicu vijeća.

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio Odluku o  prihodima i rashodima Općine Bol za 2013. godinu.

Naime, istaknuo je da se Proračun Općine Bol sastoji od prihoda  u iznosu od 26.110.000,00 kuna i rashoda u iznosu od 26.110.000,00 kuna.

Izvorni prihodi u proračunu iznose oko 16.000.000,00 kuna jer se planiraju prihodi iz drugih proračuna i od kredita planiraju u iznosu od 10.000.000,00 kuna. Ovi prihodi iz drugih proračuna ne ovise samo o Općini Bol  već ovise ukupnom stanju državnog proračuna.

Naš izvorni proračun za 2013. godinu je se planira povećati s obzirom na proračun iz 2012. godine za prihode od poreza i prihoda iz komunalnog doprinosa u iznosu od oko 2.000.000,00 kuna.

Sa Hrvatskim vodama d.o.o. je sklopljen ugovor o rekonstrukciji kanalizacijskog sustava na Rivi. Predlaže se područje od Tri plame do Turist biroa popločati kamenim pločama. Planirani trošak je 1.000.000,00 kuna za nabavku kamena i radove, a planirani prihodi od SDŽ  ureda za pomorstvo u iznosu od 600.000,00 kuna.

U drugoj fazi rekonstruirat će se kanalizacija od Turist biroa do tzv. Fabrike. Proširiti će se Riva na Račiću te će se povećati troškovi izrade potpornog zida u iznosu od 1.800.000,00 kuna. Planirani prihodi od Županijske lučke uprave iznose 800.000,00 kuna i od Ministarstva poljoprivrede-Hrvatskih voda u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

U troškovima rekonstrukcije sveukupne kanalizacije Općina Bol treba sudjelovati sa 10% ukupnih troškova. Općina raspolaže sa namjenskim sredstvima iz projekta Jadran u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

U 2013. godini se održavaju lokalni izbori te treba planirati troškove u iznosu od 150.000,00 kuna.

Radi prijavljivanja na natječaje za sredstva iz EU fondova, treba napraviti projektnu dokumentaciju uređenja potkrovlja Doma kulture, uređenja potkrovlja Dječjeg vrtića, projektnu dokumentaciju rekonstrukcije zgrade policije, projektnu dokumentaciju  športske dvorane i garaže na Poljani, projektnu dokumentaciju rekonstrukcije Kina. Planirani su prihodi za izradu projektne dokumentacije od Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 300.000,00 kuna i od Ministarstva turizma u iznosu od 200.000,00 kuna.

Također, intenzivno se radi na projektnoj dokumentaciji proširenja bolske luke: Projekt građevinskih radova, Projekt parternog uređenja luke nautičkog turizma, Projekt parternog uređenja područja od Biline kuće do benzinske postaje.. Planirani prihodi od Županijske lučke uprave iznose 500.000,00 kuna.

Iako još nije ishođen vlasnički list za izgradnju kanalizacijskog sustava istok, treba planirati zaduženje za IPARD program u iznosu od 5.000.000,00 kuna i rashode za dugotrajnu imovinu izgradnje kanalizacije u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Ostali prihodi i rashodi se planiraju na nivou 2012. godine.

 

a) Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da će vijećnicima na slijedećoj sjednici izložiti prijedlog  financijskog plana Općine Bol za razdoblje 2013-2015, budući da financijski plan za ovu sjednicu nije pripremljen.

b) Pročelnik Stipe Karmelić je rekao nazočnima da će ih na idućoj sjednici vijeća upoznati   i sa prijedlogom investicija Općine Bol za razdoblje 2013-2015, jer ni ovaj dokument nije spreman za raspravu na ovoj sjednici vijeća.

c) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je obrazložio Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Istaknuo je da se u 2013. godini predviđa uprihoditi 1.800.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa, te se predviđa raspodjela predviđenih sredstava na način da se 1.000.000,00 kuna izdvoji za gradnju i uređenje javnih površina, 300.000,00 kuna za gradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, 100.000,00 kuna za gradnju nove javne rasvjete i 400.000,00 kuna za uređenje groblja.

Nadalje,  u 2012. godini se planira uprihoditi 700.000,00 kuna od naknada za koncesijska odobrenja za rad na pomorskom dobru, 100.000,00 kuna od prodaje zemljišta i zgrada u općinskom vlasništvu koja će se utrošiti u uređenje javnih površina i javnih prometnica te gradnju druge komunalne infrastrukture, 4.870.000,00 kuna kao pomoć iz drugih proračuna za izgradnju komunalne infrastrukture i izradu projektne dokumentacije.

d) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je izložio prijedlog Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u  2013. godini.

Istaknuo je da se Program održavanja infrastrukture u 2012. godini na području Općine Bol donosi se za slijedeće komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javna rasvjeta.

Za izvršenje Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  Općina Bol u 2013. godini predviđa uprihoditi i potrošiti 1.800.000,00 kuna, od čega će Općina 280.000,00 kuna direktno platiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, a preostali iznos će uplatiti općinskom komunalnom poduzeću Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge.

e) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima je dao uvodno obrazloženje Plana javne nabave Općine Bol za 2013. godinu.

Tijekom 2013. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga čija procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi više od 70.000,00 kuna.

f) Pročelnik je vijećnicima obrazložio Odluku o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2012. godini.

Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti  predviđa se potrošiti 500.000,00 kuna, od čega oko 100.000,00 kuna za izradu projekta novog Vatrogasnog doma.

h) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o javnim potrebama u kulturi za 2013. godinu.

Za javne potrebe u kulturi predviđa se ukupno utrošiti 920.000,00 kuna od čega će se na sufinanciranje programa rada Centra za kulturu Općine Bol izdvojiti 700.000,00 kuna, a 220.000,00 kuna će se direktno platiti predviđenim davateljima usluga.

g) Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o javnim potrebama u športu za 2013. godinu.

Za javne potrebe u sportu predviđeno je 195.000,00 kuna. Od toga iznosa 25.000,00 kuna se planira izdvojiti za uređenje športskog centra Poljana, a 170.000,00 kuna za donacije sportskim društvima prema njihovim programima.

Tako se predviđa financiranje rada športskog društva “Bol” i ostalih športskih društava na Bolu, sufinanciranje rada športskih društava na Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u natjecanju ili treningu, financiranje putnih troškova športskih momčadi, sufinanciranje državnih ili međunarodnih natjecanja koja se održavaju u Bolu, nabavka športskih rekvizita.

i) Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio Odluku o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2013. godinu.

Za financiranje predškolskog odgoja predviđa se utrošiti 1.320.000,00 kuna, i to 1.100.00,00 kuna za plaće i druga primanja zaposlenih, a 220.000,00 kuna za izvanredne materijalne troškove i to za uređenje potkrovlja vrtića.

j) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je pojasnio Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe.

Naime, navedenim Planom se planira uprihoditi 500.000,00 kuna od boravišne pristojbe, a ta sredstva će se utrošiti u unaprjeđenje uvjeta boravka gostiju.

k) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima ukratko obrazložio Odluku o izvršenju proračuna Općine Bol za 2013. godinu.

Navedenom odlukom je propisano da nosioci i korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze iznad kvote utvrđene u rashodima Proračuna.

Proračunskim korisnicima, kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2013. godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika.

Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnina, dnevnica, terenskog dodatka i pomoći u slučaju smrti.

Plaće i druga osobna primanja za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećati isključivo na temelju odluke Općinskog vijeća.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava općine Bol, ovlašten je načelnik općine Bol na temelju Zakona.

Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Načelnik općine Bol odlučuje o upotrebi sredstava raspoređenih u poziciji tekuća proračunska rezerva.

Vijeće ovlašćuje načelnika da raspolaže sa iznosom od 60.000,00 kuna za hitne rashode po njegovom nahođenju.

Za osiguravanje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna odgovoran je načelnik općine Bol.

Pored načelnika općine Bol za zakonsku upotrebu sredstava odgovorna je i osoba zadužena za poslove računovodstva.

Korisnici Proračuna dužni su uz Završni račun Proračuna podnijeti izvještaj o izvršenju utroška sredstava.

Prema ovoj odluci vijeće će o prihodima i rashodima za prvo polugodište raspravljati do 31. srpnja 2013. godine za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine, a o godišnjem obračunu Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine vijeće će raspravljati do 15. travnja 2014. godine. Uz godišnji obračun Proračuna Općine Bol, općinsko vijeće raspravlja i o računu dobiti i gubitaka javnih poduzeća, javnih ustanova i stalne i tekuće rezerve Općine Bol.

l) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio  prijedlog  razdiobe sredstava na depozitu kod HBOR-a.

Predloženim zaključkom se ovlašćuje načelnika općine da u toku 2013. godine sa računa HBOR-a može utrošiti: 590.000,00 kuna za otkup zemljišta za mehaničko-biološki pročistač,  410.000,00 kuna za otkup zemljišta za novo groblje, 300.000,00 kuna za otkup zgrade zavičajnog muzeja i 300.000,00 kuna za otkup zemljišta za dječje igralište, odnosno planira se uprihoditi ukupno 1.600.000,00 kuna.

 

Nakon što je pročelnik izložio prijedlog proračuna za slijedeću godinu uslijedila je rasprava o ovoj temi.

Vijećnik Boris Škrbić je pitao zbog čega je iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavke uređenje i betoniranje  nerazvrstanih cesta  otpala cesta  Uz Jasen, koja se redovito navodila ranijih godina. Predložio je da se u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture predvidi i uređenje i betoniranje ove ceste. Također je predložio da se predvidi betoniranje ceste Uz Kanun.

Načelnik je prihvatio ove amandmane, ali je napomenuo da do realizacije ovih projekata vjerojatno neće doći u idućoj godini, jer se  financiranje ovih projekata planira iz sredstava EU, odnosno iz sredstava programa IPARD. Da bi se koristila ta sredstva treba prethodno urediti zemljišno-knjižno stanje na predviđenim putovima, odnosno Općina Bol se mora uknjižiti kao vlasnik svih putova na predviđenim dionicama. Međutim, postoje određene nedorečenosti u zakonskim propisima te je trenutno uređenje zk. stanja  na putovima znatno otežano.

Vjećnik Jakša Marinković-Tomić je primijetio da je u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture predviđeno utrošiti 300.000,00 kuna za gradnju potpornog zida do Sv. Lucije, te je pitao načelnika da li je na toj dionici puta uređeno z.k. stanje.

Načelnik je odgovorio da zemljišno-knjižno  stanje još nije uređeno, ali da se vode pregovori sa vlasnicima zemljišta koji bi trebali općini ustupiti zemljište za gradnju ceste i potpornog zida na toj dionici ceste.

Načelnik je istaknuo da se nada da će pregovori biti uspješno okončani i da će u idućoj godini doći do izgradnje planiranog potpornog zida.

Jakša Marinković-Tomić je pitao zbog čega se u idućoj godini planira potrošiti 50.000,00 kuna za izradu projekta potkrovlja Doma kulture, kad se iz izvješća načelnika može zaključiti da je taj projekt već napravljen.

Načelnik je odgovorio da projekt potkrovlja Doma kulture još nije plaćen, te da se planira platiti u idućoj godini. Također je istaknuo da općina u idućoj godini planira financiranje izrade više značajnih projekata, koji će, nakon izrade, biti prijavljeni za dodjelu sredstava iz EU fondova.

Vijećnik Branko Mikulić je pitao zbog čega se u idućoj godini u stavci gradnja nove javne rasvjete ne planira postavljanje javne rasvjete na području Gospojice, od  kuće Bodlović do ulice Novi put.

Načelnik je odgovorio da se postavljanje javne rasvjete na toj dionici planira do kraja ove godine.

Branko Mikulić je pitao zbog čega se u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ne predviđa asfaltiranje ceste kod kuće Vasilj.

Načelnik je odgovorio da je to predviđeno, odnosno da je u Programu predviđeno izdvajanje 80.000,00 kuna za  asfaltiranje ulice Put Komika (što predstavlja cestu kod kuće Vasilj).

Boris Škrbić je pitao da li sportski klubovi, koje općine sufinancira iz proračuna, dostavljaju program rada te da li tko kontrolira realizaciju tih programa.

Načelnik je odgovorio da je Općina Bol, sukladno zakonu,  raspisala javni natječaj za prijavu javnih potreba u športu za iduću godinu. Također je kazao da smo zaprimili molbe  i programe športskih klubova, te da je prijedlog Odluke o javnim potrebama u športu za 2013. godinu donesen i  na temelju tih molbi i programa.

 

Načelnik je pozvao vijećnike da do idućeg utorka 4. prosinca 2012. godine podnesu pisane amandmane na prijedlog proračuna.

Načelnik je kazao da će amandmane razmotriti, te da će one prihvatljive uvrstiti u konačni prijedlog proračuna.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je ponovno upoznao vijećnike sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2013. godini.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2013. godini se donose  sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja.

 

Budući da je sastavni dio Smjernica i izvod iz Proračuna, glasovanje o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2013. godini će se provesti nakon usvajanja Proračuna Općine Bol za 2013. godinu.

 

POD 3)

Vijećnik Matko Baković je vijećnicima obrazložio svoj prijedlog donošenja izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu.

Tako je kazao da je u Odluci o komunalnom doprinosu Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 7/2010) u članku 4. propisana maksimalna cijena komunalnog doprinosa u iznosu od 138,00 kn/m3, te da je cijelo područje Općine Bol predviđeno kao jedna zona uz maksimalnu cijenu komunalnog doprinosa.

Ovom odlukom je također reguliran način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, te su regulirani slučajevi oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Tako se u članku 6. Odluke reguliraju uvjeti za  oslobađanje od  plaćanja (dijela) komunalnog doprinosa za osobe koje posljednjih deset godina imaju neprekidno prijavljeno prebivalište i

boravište na području općine Bol.

U članku 8. Odluke je propisano da se fizičke osobe iz članka 6. ove Odluke, koje grade stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu, oslobađaju se  plaćanja od dijela komunalnog doprinosa i to tako da se prvih 400 m3 građevine naplaćuje u iznosu od 10% od 138 kn/m3,  obujam građevine od 400 m3 do 1000 m3 se naplaćuje u iznosu od 50 % od 138 kn/m3, a obujam 1000 m3 građevine se naplaćuje u 100 %-tnom iznosu od 138 kn/m3.

Vijećnik predlaže izmjene i dopune ove odluke na način da se u članku 4. iza stavka 2. dodaju stavci 3., 4.i 5., koji glase:

„ Za fizičke osobe iz članka 6. komunalni  doprinos se utvrđuje u iznosu od 50,00 kn po m3 građevine.

Iznimno, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni doprinos se obračunava u iznosu od 50,00 kn po m2 tlocrtne površine te građevine.

Za navedene fizičke osobe iz Članka 6. i dalje vrijede odredbe iz Članaka 7.,8.,9.,10. i 11. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Bol.“

Dosadašnji stavci 3. i 4. članka 4. postaju stavci 6. i 7.

Također predlaže da sve ostale odredbe ove odluke ostanu nepromijenjene.

Smatra da bi se time pomoglo domaćem stanovništvu kod legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Matko Baković je istaknuo da je cijena komunalnog doprinosa od 138 kn/m3 koja je na snazi u Općini Bol najviša na otoku Braču.

Načelnik je kazao da se tim prijedlogom ruši prihodovana strana proračuna.

Vijećnik Jakov Okmažić je kazao da je važećom Odlukom o komunalnom doprinosu naselje Murvica proglašeno prvom zonom te  je time po visini komunalnog doprinosa  izjednačeno sa naseljem Bol. Vijećnik je kazao da je opće poznato da komunalna infrastruktura naselja Murvica na veoma  niskoj razini (do danas ne postoji odvoz smeća, asfalt, vodovod, kanalizacija…) te da smatra neopravdanim izjednačavati visinu komunalnog doprinosa u naselju Murvica i u naselju Bol.

Jakša Marinković-Tomić je kazao da se protivi predloženoj izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu jer se na taj način pogoduje nelegalnim graditeljima koji sada trebaju legalizirati bespravno sagrađene objekte. Smatra  da su prema prijedlogu oštećeni svi oni koji su gradili legalno i plaćali komunalni doprinos, a ako se komunalni doprinos smanji onda je općinsko vijeće nepravedno prema legalnim graditeljima.

Predsjednik vijeća je kazao da svi vijećnici moraju braniti i opće interese, a to znači moraju imati na umu da se sredstva komunalnog doprinosa koriste za gradnju komunalne infrastrukture. Ako se smanjuju naknade za komunalni doprinos onda se smanjuje naš opći komunalni standard.

Predsjednik vijeća je predložio petominutnu stanku.

Nakon stanke, predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je predložio da se o prijedlogu izmjena i  dopuna Odluke o komunalnom doprinosu raspravlja na idućoj sjednici općinskog vijeća, te da se zaduži općinska uprava da pribavi podatke o visini komunalnog doprinosa i eventualnih popusta u drugim općinama na otoku Braču.

Ovaj prijedlog predsjednika vijeća prihvaćen je sa 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom.

 

Sjednica je završila u 20.00 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić

Skip to content