Zapisnik sa 6.sjednice vijeća 2015.

Zapisnik sa 6.sjednice vijeća 2015.
17. srpnja, 2015. u 14:33:15

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/15-01/69

Ur. broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 27. svibnja 2015. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  6/2015 sjednice općinskog Vijeća održane dana 26. svibnja 2015. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Branko Mikulić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća),  Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Sani Bodlović, i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Jakov Okmažić – opravdano, Srečko Karmelić-opravdano, Frane Lukšić-opravdano.

 

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat, Nikola Popić-izrađivač prostorno planske dokumentacije (točke 1., 2. i 3. Dnevnog reda), Jadranka Doljanin (točka 7. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika.

 

B) Dnevni red  je  prihvaćen sa 7 glasova ZA i 1 glasom PROTIV te  glasi:

 

1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju drugih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol.

 

2. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju prvih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Bol.

 

3. Rasprava o stanju u prostoru na području općine Bol i rasprava o potrebi donošenja odluka o izradi nove prostorno-planske dokumentacije (treće izmjene i dopune PPU općine Bol, druge izmjene i dopune UPU naselja Bol, izrada UPU športsko-zabavne zone, izrada UPU parkirališta na ulazu u mjesto, izrada UPU Drasin T 2 …)

 

4. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanu sredstava za rad političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata….)

5. Rasprava i donošenje zaključka o dopisu Hrvatske stranke prava- podružnica Bol (inicijativa za postavljanje spomen obilježja Venceslavu Ćubretoviću).

Rasprava i donošenje zaključka o davanju socijalne pomoći Antunu Seferoviću.

Rasprava i donošenje zaključka o zamolbi DVD-a Bol.

Rasprava i donošenje zaključka o zamolbi Paule Lalić i Smiljana Jozića.

 

6. Rasprava i donošenje zaključka o financijskoj ponudi za kupnju zemljišta za novo groblje.

 

7. Rasprava i donošenje zaključka o zamolbi Smiljana Jozića i Vladimira Matića.

Rasprava i donošenje zaključka o zamolbi Pere i Maje Žuljević.

 

C) Prihvaćanje zapisnika sa 3/2015 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 3/15 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 3/15 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa   6 glasova ZA i  2 glasa PROTIV.

 

D) Prihvaćanje zapisnika sa 4/2015 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 4/15 sjednice Općinskog vijeća.

Boris Škrbić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Kazao je da odluka o postavljanju spomen ploče Ivi Marinkoviću Mijariću nije donijeta sukladno Poslovniku općinskog vijeća te da je ništetna.

Vijećnicima nije omogućeno potpuno izjašnjavanje o ovom pitanju, budući da predsjednik vijeća  nije pitao tko je je protiv odluke o postavljanu spomen ploče, a tko suzdržan.

Istaknuo je da je on to odmah rekao na 4/2015 sjednici vijeća, ali da to nije evidentirano u zapisniku.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 4/15 sjednice Općinskog vijeća nije usvojen ( rezultat glasovanja: 4 glasa ZA i 4 glasa PROTIV).

 

E) Prihvaćanje zapisnika sa 5/2015 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 5/15 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 5/15 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa   6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV.

 

F) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio vijećnike da su prikupljene sve potrebne suglasnosti za donošenje nove prostorne dokumentacije i to drugih izmjena i dopuna PPU-a Općine Bol i prvih izmjena i dopuna UPU-a naselja Bol, što je vijećnicima i poznato budući da se točke 1. i 2. Dnevnog reda današnje sjednice općinskog vijeća odnose upravo na donošenje ovih planova.

Načelnik je izvijestio nazočne da je prošli tjedan  uspješno održana i okončana Konvencija europskih karnevalskih gradova. Smatra da je Bol bio uspješan organizator i domaćin ove priredbe.

Vezano uz dinamiku radova na predjelu Račić načelnik je ukazao na manja zakašnjenja u  izvođenju radova. Usprkos tome smatra da će glavnina radova i asfaltiranje prometnice biti okončani do 10. lipnja 2015. godine.

Načelnik je kazao da je napravljeno nekoliko novih nogostupa uz bolske prometnice (kod kampa Meteor, kod kuće Trkulja). Istaknuo je da je došlo do komplikacija kod gradnje nogostupa  kod kuće Bojana Miladinovića budući da je vlasnik okolnog zemljišta najprije dao dozvolu za gradnju, a kasnije je imao primjedbe na tehnička rješenja. Načelnik smatra da će se ti prijepori  mirno razriješiti, a nogostup dovršiti.

Popravljen je oštećeni mol na Benačici.

U tijeku je popravak dijela puta koji vodi prema nudističkoj plaži na Martinici.

Šetnica je, sukladno potrebama, dijelom popravljena.

Radovi na popločenju šetnice od Benzinske postaje do Biline kuće će se obavljati do 1. lipnja te će biti samo djelomično dovršeni, a ostatak radova će biti završen poslije turističke sezone.

Načelnik je rekao da su na Šetnici dovedene vodovodne instalacije i uređena odvodnja za dva kioska predviđena Planom korištenja pomorskim dobrom u 2015. godini.

Načelnik je također istaknuo da je izgradnja puta prema Sv. Luciji privedena kraju, te da se sada saniraju oštećenja vodoopskrbe odnosno poljoprivrednih vodovodnih priključaka  oštećenih prilikom izvođenja radova na izgradnji puta.

Uređena je fasada Lože i postavljena javna rasvjeta. Također je najavio skoro postavljanje javne rasvjete na crkvicu Sv. Ante na Loži.

Načelnik je upoznao nazočne da su dovršeni građevinski radovi na trafostanici na Studencu, ali da Elektrodalmacija trafostanicu još treba instalirati i priključiti na elektroenergetski sustav.

Asfaltirane su ulice na Kupini. Načelnik je primijetio da je i dalje puno automobila parkirano na tim cestama, što usporava i ometa promet.

Načelnik je najavio da će parking na ulasku u mjesto biti u funkciji do 15. lipnja. Pripreme i uređenje parkinga su u tijeku.

 

G) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je upozorio na opasnost za pješake na izlazu iz ulice Težački put na Obilaznicu te je zatražio da se osigura siguran izlaz iz ulice Težački put postavljanjem zrcala ili postavljanjem uspornika.

Načelnik je rekao da će u suradnji sa strukom pokušati riješiti ovaj problem.

Matko Baković je upozorio na preveliki broj prometnih znakova za parking na cesti prema plaži Zlatni rat.  Pitao je da li su postavljači tih znakova za to tražili odobrenje općine.

Načelnik je kazao da se u ovom slučaju radi o županijskoj cesti, te da općina nije nadležna za postavljanje prometne i druge  signalizacije.

Matko Baković je ukazao na dotrajale i oštećene reklame na Šetnici. Pitao je što će općina poduzeti da bi se situacija vezana uz reklame na Šetnici popravila.

Načelnik je kazao da će pokušati iznaći zajednički dizajn za sve reklame na Šetnici za iduću turističku sezonu. Ove godine će se pristupiti upozoravanju vlasnika neprimjerenih reklama.

Vijećnik Boris Škrbić je pitao načelnika što se poduzima za uklanjanje neprimjerenih izloga ispred prodavaonica. Upozorio je na situaciju u prodavaonici ispod novouređene  Lože, te je zatražio od načelnika da upozori komunalnog redara da čini svoj posao.

Načelnik je odgovorio da će do kraja tjedna zatražiti pisano izvješće od komunalnog redara o tom pitanju. Načelnik je primijetio da se situacija vezana uz stalke ispred prodavaonice ne pogoršava.

Boris Škrbić je pitao što se poduzima vezno uz bespravno postavljenu ventilaciju na Hotelu Kaštil u Užića kali.

Načelnik je odgovorio da je Konzervatorski zavod iz Splita investitoru uputio Rješenje o uklanjanju bespravno postavljene ventilacije. Načelnik je rekao da nije upoznat u kojoj je fazi izvršenje tog Rješenja.

Ivica Ščepanović je pitao načelnika kako je okončan javni natječaja za zakup poslovnog prostora – Planinarskog doma na Vidovoj gori.

Načelnik je kazao da je javni natječaj zaključen, da su otvorene ponude, da je sukladno preporuci Povjerenstva za davanje u zakup doma na Vidovoj gori pribavljeno dodatno pravno mišljenje o zakonitosti prispjelih ponuda, te da će ponuditelji uskoro na svoje adrese dobiti Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Ivica Ščepanović je kazao da je Hotel Bretanide prije par dana ostao bez vode, a da ih prethodno nitko nije obavijestio da će doći do prekida opskrbe vodom.

Načelnik je rekao da ih je o tome trebao obavijestiti Vodovod Brač, te da se je direktor Vodovoda ispričao zbog propusta. Inače, do prekida opskrbe vodom je došlo zbog priključivanja dva kioska na Šetnici na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

Branko Mikulić je rekao da bi se nakon uređenja Lože, trebale urediti i fasade objekata iznad.

Načelnik je rekao da vlasnici tih zgrada plaćaju pričuvu, a da je upravitelj zgrada tvrtka Scripea d.o.o.. Nakon što se prikupi dovoljno sredstava od pričuve, načelnik vjeruje da će se pristupiti uređenju fasada tih zgrada.

Branko Mikulić je također upozorio na „džunglu“ na parceli koja se nalazi u blizini Lože.  Predložio je da se naredi vlasnicima uređenje te parcele, te je naglasio da je zbog stanja na toj parceli u centru mjesta povećana opasnost od požara.

Načelnik je kazao da općina ne raspolaže sredstvima prisile kojima bi natjerala privatne vlasnike na uređenje zemljišta. Jedini način je ponovno upućivanje dopisa suvlasnicima sa zamolbom da održavaju svoju nekretninu.

Vijećnik Tomislav Marčić je zatražio od direktora KJP Grabov rat Mirka Perića pisano očitovanje o problematici vezova u bolskoj luci. Osobito ga interesira pitanje naplate vezova, ugovori sa vlasnicima brodica, kontrola vezova i brodica, načini sprječavanja zlouporaba- iznajmljivanja vezova u turističkoj sezoni.

Mirko Perić je kazao da Lučka uprava  još nije donijela Pravilnik za postupanje u luci, ali da će Grabov rat nakon donošenja Pravilnika,  poduzimati sve aktivnosti kako bi se provodio red u luci.

Tomislav Marčić je primijetio da su se u Domu kulture počeli naplaćivati domjenci koji se organiziraju povodom dječjih rođendana.

S tim u svezi, Tomislav Marčić je pitao da li je Centar za kulturu fakturirao najam prostora Doma kulture  za održavanje prvosvibanjske svečanosti. Zatražio je pisano očitovanje načelnika o ovom pitanju.

Načelnik je kazao da će detaljan odgovor na ovo pitanje vijećniku dati ravnateljica Centra za kulturu.

Tomislav Marčić je pitao kome se može obratiti ukoliko se, usprkos zabrani, nakon 1. lipnja  na nekim lokacijama nastave obavljati građevinski radovi.

Načelnik je rekao da je komunalni redar nadležan za donošenje prekršajnih naloga za prekršitelje svih općinskih odluka, pa tako i Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine.

Inače, načelnik je istaknuo da je komunalni redar već obišao sva gradilišta i upozorio izvođače radova na odredbe općinske Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine.

Tomislav Marčić je upozorio da nova turistička mapa Bola nema upisana imena ulica. Smatra da je to veliki propust, jer se gosti ne mogu snalaziti sa takvom kartom, a  ni domaći ljudi im često ne mogu pomoći.

Načelnik je odgovorio da je taj propust uočen te da je u pripremi novo izdanje. Nova mapa će se mapa nadopuniti sa imenima ulica.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je inicirao raspravu o regulaciji prometa u tzv. Slijepim ulicama, a kao primjer je naveo područje ulice Rudina i područje  kod crkvice Sv. Antonija.

Na tim mjestima domicilno stanovništvo ne može vozilima doći do svojih kuća jer su često nepotrebno parkirana druga vozila.

Predlaže da se stanovnicima tih ulica omogući parkiranje, a da svim ostalim vozilima zabrani parkiranje.

U raspravi su iznesena različita stajališta, ponekad i posve suprotna.

Tako  Tomislav Marčić  smatra da se red može uvesti redovnim kažnjavanjem nepropisano parkiranih vozila, Ivica Ščepanović smatra da zbog urgentnog prometa (opskrba, komunalne službe…) stanovnici te ulice mogu parkirati maksimalno 15 minuta, Tomi Fabijanović smatra da bi trebalo osigurati 50-tak parkirališnih mjesta što je fizički nemoguće, a Boris Škrbić smatra da je Rudina i pristup do Rudine preko ulice Domovinskog rata posve neprimjereni za promet.

Mirko Perić je kazao da KJP Grabov rat uređuje parkiralište na ulasku u mjesto gdje će se vozila parkirati uz naplatu te očekuje brzu odluku vijeća o regulaciji prometa i cjeniku parkiranja.

Naveo je da Hrvatske ceste d.o.o. traže naknadu od 25 kn/m2 mjesečno za pravo naplaćivanja parkiranja uz Bračku cestu što je prema prvim procjenama neisplativo za tvrtku Grabov rat.

Vijećnici su zaključili da se o ovim problemima i dalje treba razgovarati kroz Odbor za promet,  te da uz suradnju sa prometnim stručnjacima treba pokušati riješiti prometne probleme u mjestu.

Branko Mikulić je predložio da se i na ulazu u ulicu Blato postavi zrcalo jer je ulica opasna za motocikliste i bicikliste.

Načelnik je prihvatio ovaj prijedlog.

Ivica Ščepanović je predložio da se postavi zrcalo na izlazu iz ulice Gornja Obala na Obilaznicu.

Sani Bodlović je pitala jesu li regulirani odnosi s Domom za stare i nemoćne osobe jer je prema njezinom sjećanju općina stornirala dio duga, a drugi dio duga se trebao platiti.

Također je pitala o statusnim promjenama zakupoprimca i jesu li te promjene utjecale na postojeći ugovor sa Općinom Bol.

Načelnik je odgovorio da će se uskoro održati sastanak sa zakupoprimcem, da će zatražiti pisano izvješće o svim otvorenim pitanjima te ga dostaviti vijećnicima na uvid.

Tomi Fabijanović je pitao tko je odlučio kakva fuga mora biti na zgradi Lože.

Načelnik je kazao da su radovi izvođeni prema naputku i suglasnosti  Konzervatorskog odjela iz Splita.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Izrađivač plana Nikola Popić je upoznao nazočne sa prijedlogom Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Bol.

Napravljene su sve izmjene PPU-a  koje svu i planirane odlukom o izradi plana, a to su: određivane športsko-zabavne zone (R3), luka nautičkog turizma je prenamijenjena u luku otvorenu za javni promet županijskog značaja, dozvoljeno je u jednoj stambenoj zgradi izgraditi maksimalno 9 stambenih jedinica, dozvoljeno je tavan koristiti za stanovanje ali bez nadozida,  za poslovne zgrade je dozvoljena veća visina do vijenca itd.

Vijećnik Ivica Ščepanović je iznio amandmane na prijedlog Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Bol.

  1. Predlaže da se iz Plana briše cesta preko tzv “Petrića njive“, dakle cesta koja se planira u produžetku Ulice Marka Marulića prema istoku.
  2. Predlaže da se ukine odredba kojom se povećava dopušten broj apartmana u jednom stambenom objektu sa 6 na 9.
  3. Predlaže da se smanji površina za sportsko-rekreativnu zonu R3 iznad Zlatnog rata.

Prijedloge Ivice Ščepanovića u potpunosti je podržao vijećnik Tomislav Marčić.

Branko Mikulić je u ime Odbora za prostorno planiranje kazao da podupire predložene Druge izmjene i dopune PPU-a Općine Bol. Istaknuo je da su one rezultat nastojanja Odbora i vijeća da se pomogne brojnim zahtjevima građana da se stambeni objekti što bolje iskoriste (podrumi, sutereni, broj apartmana i sl.). Također je kazao da veličinu R3 zone iznad Zlatnog rata od 10 Ha smatra prihvatljivom.

Vijećnici su glasovali o predloženim amandmanima Ivice Ščepanovića.

Predloženi amandman br. 1. nije prihvaćen.

ZA Amandman br. 1. su glasovala 2 vijećnika, 1 vijećnik je bio SUZDRŽAN, dok je 5 vijećnika bilo PROTIV.

Predloženi amandman br. 2. nije prihvaćen.

ZA Amandman br. 2. su glasovala 2 vijećnika, 1 vijećnik je bio SUZDRŽAN, dok je 5 vijećnika bilo PROTIV.

Predloženi amandman br. 3. nije prihvaćen.

ZA Amandman br. 3. su glasovala 2 vijećnika, 1 vijećnik je bio SUZDRŽAN, dok je 5 vijećnika bilo PROTIV.

Nakon toga je uslijedilo glasovanje o predloženim Drugim izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Bol.

 

Odluka o donošenju Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Bol donesena je sa 6 glasova ZA  i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 2)

Izrađivač plana Nikola Popić je upoznao nazočne sa prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol.

Urbanistički plan uređenja naselja Bol je usklađen sa upravo prihvaćenim Drugim izmjenama i dopunama PPU-a općine Bol.

 

Odluka o donošenju Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol donesena je sa 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM glasom i 1 glasom PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 3)

Nikola Popić je upoznao nazočne da je prostorno planiranje permanentan posao jer veća sada postoji nekoliko razloga za izmjene i dopune upravo prihvaćenih prostornih planova i za donošenja urbanističkih planova uređenja pojedinih prostora.

Prema njegovim riječima, novim izmjenama prostornih planova treba omogućiti izgradnju žičare od parkirališta na ulasku u mjesto do vrha Vidove gore.

Planirana žičara nameće potrebu izrade UPU-a parkirališta na ulasku u mjesto i planiranje turističke infrastrukture na vrhu Vidove gore.

Parkiralište na ulasku u mjesto na kojem Općina Bol ima oko 9.500 m2 zemljišta u vlasništvu daje velike mogućnosti za rješavanje gorućih bolskih problema (parkiralište, garaža, trgovački centar, autobusi, turistička agencija…).

Također je dugogodišnja bolska potreba izgradnja sportsko-zabavnih sadržaja izvan mjesta što je omogućeno prihvaćanjem R3 zone kroz upravo prihvaćene prostorne planove.

Nikola Popić smatra da će se  zona T2 na Drasinu teško realizirati jer budući investitor u zoni 100 metara od mora ne može graditi smještajne sadržaje.

Načelnik je kazao da o budućoj prostorno-planskoj dokumentaciji treba tražiti mišljenje Odbora za prostorno planiranje, ali provesti i širu raspravu da građani i stručnjaci donesu prijedloge i mišljenja koje bi trebalo ugraditi u odluke o izradi planova.

 

POD 4)

Načelnik Tihomir Marinković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje  Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih lista.

Prema prijedlogu Odluke određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2015. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol i nezavisnih lista i kandidata članova Općinskog vijeća, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Načelnik je kazao da se u Proračunu Općine Bol za 2015. godinu za financiranje rada političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata zastupljenih u Općinskom vijeću planira izdvojiti 60.000,00 kuna.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću iznosi 5.400,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci i Nezavisnoj listi raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću.

Načelnik je predložio slijedeću raspodjelu sredstava:

– Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana)- 21.600,00  kn

– Kandidacijska  lista  grupe birača – Doro Adulmar (3 člana)- 16.200,00  kn

– Hrvatska demokratska zajednica (2 člana)- 10.800,00 kn

– Hrvatska socijalno-liberalna stranka (1 član) – 5.400,00 kn

– Kandidacijska  lista  grupe birača – Ivica Ščepanović (1 član)- 5.400,00  kn

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim listama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, što predstavlja iznos od 540,00 kn, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

–  Socijaldemokratska partija Hrvatske  (1 član) – 540,00  kn

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Sredstva se doznačuju na žiroračun ogranka političke stranke na razini Općine Bol i žiroračun nositelja Nezavisne liste, tromjesečno u jednakim iznosima.

Vijećnik Tomislav Marčić je predložio smanjenje ukupnog iznosa za rad političkih stranaka predviđenog općinskim proračunom. Smatra da se ta sredstva mogu iskoristiti za korisnije namjene.

Načelnik je rekao da taj prijedlog može iznijeti u proceduri donošenja proračuna za iduću godinu.

Branko Mikulić smatra da iznos predviđen za rad političkih stranaka nije previsok, te da im predviđena naknada omogućuje rad koji ne ovisi o dobroj volji sponzora, čime se ujedno izbjegava politička korupcija.

Tomislav Marčić je pitao predsjednika vijeća  na koji način troši sredstva koja prima za 3 člana sa kandidacijske  lista  grupe birača.

Doro Adulmar je odgovorio da ta sredstva uopće ne troši, da ih se odriče, te da ih ne namjerava trošiti ni za svoje osobne ni za potrebe političke promidžbe. Istaknuo je da se ta sredstva mogu koristiti samo u predizborne svrhe, te da će u predizbornom vremenu isplatiti dio novca dvojici članova sa svoje liste.

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2015. godinu prihvaćena je SA 7 glasova ZA dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 5)

-Hrvatska stranka prava – podružnica Bol je pokrenula inicijativu za postavljanje spomen obilježja-ploče Venceslavu Čubretoviću-Venciju.

U obrazloženju ove inicijative se navodi da je Venceslav Čubretović bio časnik redovne hrvatske vojske, te da je umro od zadobivenih udaraca, nastalih brutalnim premlaćivanjem od strane skojevaca, nakon što je 1942. godine došao na redovni dopust posjetiti svoju obitelj i roditelje.

Predlažu postavljanje spomen ploče na lokaciji Bilina kuća, gdje se tragični incident premlaćivanja dogodio ili imenovanje jedne ulice na Bolu imenom Venceslava Čubretovića.

Također navode da mu je ubrzo nakon toga ubijen i otac, koji je prosvjedovao zbog ubojstva sina.

 

Tomislav Marčić je podržao ovu inicijativu. Istaknuo je da  je da se ovdje riječ velikoj o obiteljskoj tragediji, te da bez ikakvih svjetonazorskih prijepora može reći da ovaj čovjek zaslužuje spomen obilježje na Bolu.

Ivica Ščepanović je podržao stav Tomislava Marčića, te ponovio  da obitelj Čubretović zaslužuje neko obilježje (spomen ploču ili ulicu) na Bolu.

Načelnik je kazao da je planu izgradnja spomenika svim palim za Domovinu. Smatra da stoga nema potrebe za postavljanjem parcijalnih spomen obilježaja pojedinačnim žrtvama.

Boris Škrbić je kazao da povijest treba revalorizirati nečije zasluge, te da ne treba  postavljati spomen ploče osobama koje su bez ikakvih posebnih povijesnih zasluga. Također, smatra da je dovoljan jedan spomenik za sve pale za Domovinu koji će biti posvećen svim žrtvama.

Sani Bodlović je podržala stav načelnika da je dovoljan jedan spomenik svim palim za Domovinu.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio odgodu donošenje odluke o ovoj zamolbi.

Naime, rekao je da rješenje ove zamolbe treba odgoditi, ali ne i zaboraviti.

Smatra da sve žrtve zaslužuju pijetet, ali da nam ne treba devalvacija spomenika ni nove ideološke podjele.

 

Vijećnici su podržali ovaj prijedlog predsjednika vijeća za odgodom donošenja odluke o ovoj zamolbi.

 

-Antun Seferović se obratio zamolbom općinskom vijeću te traži novčanu pomoć.

U obrazloženju svoje zamolbe navodi da je teško bolestan i primoran često putovati u Split na terapije, da je bez ikakvih primanja, podstanar, te da nije sposoban za rad.

Podsjetio je vijećnike da mu je Odbor za socijalnu skrb dva puta odobrio pomoć u iznosu od 2.500,00 kuna, ali da mu je  pomoć i dalje potrebna.

 

Vijećnici su odobrili novčanu pomoć Antunu Seferoviću u visini od 5.000,00 kuna.

Pomoć treba isplatiti u dva jednaka obroka jedan sada, a drugi poslije ljeta.

 

-DVD Bol od općinskog vijeća traži da iznađe novo rješenje za prijevoz osoba na relaciji Bol-Murvica kako bi DVD mogao prestati sa obavljanjem te aktivnosti jer DVD nije ovlašteno obavljati poslove prijevoza putnika. Inače, u dopisu se navodi da ta linija  više nema veliki značaj jer je koristi 1 do 2 stanovnika Murvice, a u ljetnom periodu prijevoz koriste osobe koje ne pripadaju u domicilno stanovništvo.

 

Vijećnici su donijeli zaključak da se raspiše javni natječaj za odabir prijevoznika koji će održavati liniju Bol-Murvica jednom tjedno, te da se DVD oslobodi te dužnosti.

 

-Tvrtka Martinica d.o.o. i trgovački obrt M&S vl. Smiljan Jozić od općinskog vijeća traže da im se odobri korištenje javne površine u ulici Vladimira Nazora ispred njihovih dućana „u razumnim granicama“.

Smatraju da je općinska odluka o korištenju samo 25 cm javne površine rigorozna.

 

Vijećnici su odbili ovu zamolbu, te pozvali sve korisnike javnih površina da poštuju važeće općinske odluke.

 

POD 6)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je upoznao vijećnike sa zaključcima sa zadnje sjednice Povjerenstva za groblje koja je održana 18. svibnja 2015. godine.

Na toj sjednici je zaključeno da se vlasnicima ponudi otkup zemljišta za 80 E/m2, uz obročnu isplatu na rok od 5 godina, uz dogovorenu godišnju kamatu od 4 %.

Ponuda je napravljena u skladu sa Studijom financijske izvedivosti koju je napravio prof. Srećko Gojić.

Nadalje, zaključeno je da se suvlasnicima zemljišta ili njihovim opunomoćenicima uputi dopis sa prijedlogom kupnje zemljišta pod navedenim uvjetima, uz obvezu da se suvlasnici zemljišta o tim uvjetima očituju u roku od 30 dana od dana primitka dopisa.

Tomislav Marčić je predložio da se ova ponuda javno objavi kako bi svi građani bili informirani o najnovijim stavovima vijeća vezanim uz novo groblje.

Mate Petrić je kazao ovaj prijedlog Povjerenstva kvalitetan, te da  treba nastaviti po njemu postupati. Ukoliko vlasnici pristanu na ovu ponudu, uskoro se može očekivati zaključivanje kupoprodajnih ugovora, pa i gradnja novog groblja.

Branko Mikulić je predložio da se, u svrhu izbjegavanja svih eventualnih sumnji, zatraži i mišljenje DORH-a o zakonitosti prijedloga ugovora sa svim suvlasnicima zemljišta.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO podržali prijedlog Povjerenstva da se vlasnicima ponude gore navedeni uvjeti za otkup zemljišta za novo groblje.

 

POD 7)

-Vladimir Matić i Smiljan Jozić su od općinskog vijeća zatražili odobrenje za prodaju kruha i peciva u kamp odmorištu „Zlatni rat“ koje se nalazi na čest. zem. 811 k.o. Bol.

Naglašavaju da bi prodaja bila isključivo za potrebe kampa, u svrhu podizanja kvalitete u istom.

 

Vijećnici su prihvatili ovu zamolbu.

 

-Pero i Maja Žuljević su se obratili općinskom vijeću sa zamolbom za upis djeteta u Dječji vrtić „Mali princ“ odjel jaslice. Navode da su zahtjev za upis podnijeli u propisanom roku i priložili propisanu dokumentaciju, da su oboje zaposleni te da im je upis djeteta u vrtić preduvjet za dalji nastavak karijere.

 

Vijećnici su, uz prethodno pribavljanje suglasnosti ravnateljice vrtića Jadranke Doljanin, prihvatili ovu zamolbu.

 

-Obrt TiN vl. Vesne Klepo od općinskog vijeća traži odobrenje za korištenje dijela čest. zem. 598 od oko 30-40 m2 za skladištenje i prodaju plinskih boca.

 

Vijećnici su prihvatili ovu zamolbu.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 21.00 sat

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content