Zapisnik sa 6.sjednice vijeća 2010.

Zapisnik sa 6.sjednice vijeća 2010.
1. srpnja, 2010. u 12:47:19

                           

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/10-01/138

Ur. broj: 2104/10-02/01

Bol, 28. svibnja 2010. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  6/2010 sjednice općinskog Vijeća održane dana 26. svibnja 2010. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

 

Izočni:

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

 

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio vijećnike da je u Beogradu izvršena prezentacija Bola kao turističke destinacije.

Prezentaciju je organizirala Općina Bol i TZO Općine Bol u suradnji sa veleposlanstvom Republike Hrvatske  u Beogradu.

Prezentacija je visokokvalitetno organizirana u jednom od najboljih Beogradskih restorana. Prikazan je 7-minutni film o Bolu kao turističkoj destinaciji na 7 TV ekrana, a u tom filmu su posjetiteljima protumačene prednosti i kvalitete Bola kao turističkog odredišta.

Načelnik smatra da su reakcije na tu prezentaciju bile pozitivne, ali da se potpuni učinak može saznati tek poslije sezone.

Načelnik je također kazao da su se postavljala pitanja sigurnosti Bola za turiste sa tog područja, te pitanja vlasničkopravnih odnosa kompleksa Voždovac.

Također je kazao da su svi turoperatori sa područja Srbije pokazali interes za ovu prezentaciju kao, brojne TV kuće i pisani mediji.  Cilj je bio medijska prezentacija destinacije kao kvalitetne i sigurne.

Ministarstvo turizma je u Beogradu postavilo velik broj turističkih panoa sa pozivom na ljetovanje u Republici  Hrvatskoj, tako je i Bol zastupljen na 2 panoa.

Načelnik smatra da moramo ponuditi turistički proizvod za sve kategorije građana, te da iako je i u Srbiji ekonomska kriza dio ljudi si može priuštiti ljetovanje u Bolu.

Načelnik je zaključno ovaj posjet ocijenio iznimno ugodnim i korisnim.

Načelnik je izvijestio vijećnike da se Bol kao turistička destinacija prezentirao u raznim europskim tiskovinama sa specijaliziranim turističkim sadržajima (Region, Metropoliten) opširnim reportažama, te da će to Bol dodatno približiti turistima Europske unije.

Načelnik je, nadalje, izvijestio vijećnike da je očišćen  hotel Bijela kuća, te da se planira zatvaranje objekta. Također je kazao da se hotel trenutno neprimjereno koristi od grupe mladih ljudi, te da o tome treba obavijestiti policiju i Središnji ured za upravljanje imovinom RH.

Načelnik je kazao da se uskoro planira postavljanje 7 kandelabara u ulici Put Ruža, dok se postavljanje još 2 kandelabra u istoj ulici planira na jesen nakon dogovora sa vlasnicima zemljišta na kojima se planira postavljanje.

Do kraja tjedna u suradnji sa ravnateljicom Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol Brezom Marinković se planira konačno uređenje dječjeg igrališta.

Načelnik je izvijestio vijećnike o problematici psećeg laveža u ulici Novi put u Bolu.

Naime, već neko vrijeme obitelj Radić na sve državne institucije u Hrvatskoj šalju predstavke na rad općinske uprave i načelnika zbog, navodno neadekvatnog reagiranja na uznemiravanje od strane psa njihove susjede Bare Ostojić.

Međutim, načelnik smatra da je općinska uprava u ovom slučaju primjereno reagirala, a o navodnom kršenju općinske Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa, načinu postupanja s neupisanim psima te napuštenim i izgubljenim životinjama je pravodobno obaviještena nadležna Veterinarska inspekcija.

Veterinarski inspektor je izišao na teren, te je utvrdio da je pas u dobrom stanju, veseo, socijaliziran, te da u vrijeme posjeta nije lajao.

Iz toga se nameće zaključak da u ovom slučaju nije problem u psu već u  narušenim međuljudskim odnosima  među susjedima.

 

Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:

Vijećnik Zvonko Marić je pitao načelnika da li se može povećati broj stolova za prodaju suvenira na Šetnici, jer su postojećom odlukom neki naši građani ostali zakinuti.

Načelnik je kazao da je očekivao ovo pitanje, te je zamolio vijećnike da im u malo dužem odgovoru opiše  proceduru i kriterije kojima su se rukovodili članovi vijeća za koncesije.

Ove godine je zaprimljeno 30-tak zahtjeva za prodaju suvenira na Šetnici. Vijeće za koncesije je odobrilo 16 stolova, kao i lani, ali su dvojica dugogodišnjih koncesionara izgubili mjesto.

Na mjestu Alojza Palića je odobrena prodaja obitelji Tomičić iz Bola, koji imaju dvoje djece, a oboje roditelja su nezaposleni.

Stol nije dobio Alojz Palić, jer duži niz godina nismo zadovoljni sa njegovim načinom i njegovim asortimanom prodaje, što se može vidjeti iz priloženih fotografija. Osim toga gospodin Palić u Bolu već ima dva prodajna mjesta.

Stol za prodaju suvenira također nije dobio Stjepan Jozić, vlasnik obrta „Ruža“ iz Supetra. Na njegovo ime je prošle godine radio njegov brat Smiljan Jozić iz Bola. Umjesto Stjepana Jozića, vijeće za koncesije je odlučilo da ove godine koncesiju dobije Robert Lukić koji na Bolu radi više od 20 godina, a koji je prošle godine radio na Studencu.

Budući da ove godine nitko nije dobio pravo prodaje suvenira na Studencu, vijeće za koncesije je smatralo da je pošteno da Lukić dobije mjesto na Šetnici, a da se ukine jedno mjesto Smiljanu Joziću, kojemu bi to bilo treće prodajno mjesto na Bolu.

Članovi vijeća za koncesije su raspravljali o svim pristiglim zahtjevima te su većinom glasova odlučili o 16 koncesionara  za prodaju suvenira.

Načelnik smatra da odluka nije bila lagana, ali je donesena sa poštenim namjerama jer je nedopustivo da neki koncesionari na Bolu imaju 3 prodajna mjesta, a neki zainteresirani građani Bola ostaju bez posla.

Načelnik smatra da nema mjesta povećanju broja stolova jer bi prema zahtjevima cijela Šetnica postala prodajni štand, na što imamo dosta i objektivnih primjedbi naših turista i vlasnika kuća na Benačici.

Branko Mikulić je predložio da se pronađe nova lokacija za ove štandove kako bi svi zainteresirani mogli raditi.

Vijećnik Srečko Karmelić je pitao načelnika kada se planira uređenje parka na Tržnici, te je postavio pitanje o novom razmještaju tezgi za prodaju voća i povrća.

Načelnik je odgovorio da se park za ovu sezonu ne može urediti jer je kiosk „Slobodne Dalmacije“ prekasno uklonjen. Kazao je da se planira uređenje parka nakon završetka turističke sezone.

Načelnik je također rekao da je prostor za tezge za prodaju voća i povrća ove godine podijeljen na način da su tri korisnika dolje, dva gore, a tezga za prodaju meda na zapadu. Kao problem je istaknuo samovolju pojedinca kod postavljanja štandova.

Vijećnik Branko Mikulić je pitao kada će biti postavljeno prometno ogledalo na predjelu Gospoice.

Načelnik  je odgovorio da je ogledalo pribavljeno i da će biti uskoro postavljeno.

Vijećnik Matko Baković je pitao zbog čega je protupožarni put za Murvicu zapušten i obrastao travom, dok se neki redovito održavaju.

Načelnik je odgovorio da su neki protupožarni putovi (npr. put prema Sv. Luciji) građeni planski, dok su neki tek pomoćni putovi kao i ovaj prema Murvici koji je građen za potrebe  vodovoda.

Matko Baković je upozorio načelnika da su kontejneri kod Zlatnog rata gdje Murvičani odlažu smeće neuredni i da ružno izgledaju.

Načelnik je kazao da se planira uklanjanje ovih dotrajalih kontejnera, te njihova zamjena novima. Također je pojasnio da je komunalnoj tvrtki Mičeli-Tomić zbog loše ceste, problem odvoz smeća iz Murvice, te da Murvičani plaćaju 50% manju cijenu za odvoz smeća, ali da moraju donijeti smeće do tih kontejnera.

Boris Škrbić je predložio da se i na našim dječjim igralištima, kao i u Zagrebu, stave upozorenja da se djeca igraju na osobnu odgovornost roditelja.

Načelnik je prihvatio tu sugestiju.

Također je kazao da se na prijedlog kapetana Jadrolinije planiraju postaviti upozorenja za surfere i kajtere  na opasnost od 16.50 do 17.15 sati zbog prolaska katamarana.

Vinko Kraljević je upozorio da su otvoreni paviljoni  hotela Bijela kuća, te je predložio da se s tim problemom netko pozabavi.

Načelnik je odgovorio da se planira zatvaranje paviljona zajedno sa zatvaranjem samog hotela Bjela kuća.

Branko Mikulić je primijetio da se u posljednje vrijeme Šetnica slabo čisti i održava.

Načelnik je kazao da je u zadnje vrijeme nedostajalo vrećica za pse, ali da inače Šetnica redovito čisti i održava.

Jakša Marinković Tomić je pitao kada će biti dovršeni radovi na postavljanju spomenika Kažimira Hraste na početku Šetnice.

Načelnik je odgovorio da se planira postavljanje spomenika u petak.

Jakov Okmažić je upozorio na rušenje borova na putu za Murvicu.

Načelnik je kazao da nema saznanja o tome, ali da će poslati komunalnog redara da utvrdi na terenu o čemu se radi.

Vice Klapež je upozorio načelnika da ne rade dvije web kamere  (Centar i zlatni rat) na službenim Internet stranicama Općine Bol.

Načelnik je kazao da će se neispravne web kamere uskoro servisirati.

 

 

 

 

C) Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 5/10 sjednice Općinskog vijeća, također je utvrdio da nema  usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 5/10 sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno.

 

D) Dnevni red, uz predloženu nadopunu vijećnika Vice Klapeža vijeća da se  točkama dnevnog reda predloženim u materijalima doda točka 10) Rasprava i donošenje odluke o naknadama za rad članova općinskog vijeća, članova radnih tijela vijeća, zamjenika općinskog načelnika i drugih osoba, prihvaćen je sa 6 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te glasi:

 

1)     Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima.

2)     Rasprava i donošenje odluke o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta.

3)     Rasprava i donošenje odluke o pristupanju udruzi općina u Republici Hrvatskoj.

4)     Rasprava i donošenje odluke o uključivanju općine Bol u provedbeni program izgradnje stanova POS-a.

5)     Rasprava i donošenje Zaključka o imenovanju povjerenstva za provedbu POS-a.

6)     Rasprava o odluci o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova POS-a (odluku donosi načelnik)

7)     Rasprava i donošenje odluke o izboru odbora za dodjelu javnih priznanja.

8)     Rasprava i donošenje odluke o visini novčane nagrade za dobitnike javnih priznanja općine Bol za 2010. godinu.

9)     Rasprava i donošenje odluke o priznavanju prava vlasništva.

10) Rasprava i donošenje odluke o naknadama za rad članova općinskog vijeća, članova radnih tijela vijeća, zamjenika općinskog načelnika i drugih osoba.

 

Nakon usvajanja Dnevnog reda, a u znak prosvjeda zbog usvojene nadopune, sjednicu je u 21.00 sat napustio vijećnik Srečko Karmelić.

 

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

 

Pročelnik Stipe Karmelić je izvijestio vijećnike da je na javni natječaj za dodjelu stipendija đacima i studentima zaprimljeno 48 kompletiranih zahtjeva.

Odbor za dodjelu stipendija na svojoj sjednici održanoj 07. svibnja 2010. godine je utvrdio da 4 đaka ispunjava uvjet za dobivanje 1.000,00 kuna, da 13 studenata ispunjava uvjet za dobivanje 3.000,00 kuna, da 20 studenata ispunjava uvjet da dobivanje 4.000,00 kuna, te da 11 studenata ispunjava uvjet za dobivanje 5.000,00 kuna, što ukupno iznosi 178.000,00 kuna.

Budući da je u proračunu općine, za ovu godinu planirano utrošiti 90.000,00 kuna za stipendije, većina članova Odbora je predložila vijeću Općine Bol izmjenu Odluke o stipendiranju, tako da se naknada za studente smanji za 1.000,00 kuna, tj. da se pojedinim grupama studenata dodijeli po 2.000,00, 3000,00 ili 4.000,00 kuna.

Odbor predlaže promjenu članka 7. 8. i 9. Odluke koji bi glasili:

Općina Bol će dodijeliti novčanu pomoć za sve redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom do 3,49 (prosjek ocjena) u iznosu od 2.000,00 kuna za školsku godinu za koju polazi.

Općina Bol će dodijeliti novčanu pomoć za sve redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom od 3,50 do 4,49 (prosjek ocjena) u iznosu od 3.000,00 kuna za školsku godinu koju polazi.

Općina Bol će dodijeliti novčanu pomoć za sve redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom od 4,50 do 5,00 (prosjek ocjena) u iznosu od 4.000,00 kuna za školsku godinu.

Vijećnik Jakša Marinković-Tomić je kazao da je on protiv ovoga prijedloga, te je u ime svoje nezavisne liste predložio da se ova odluka održi u postojećem obliku, odnosno da se ne usvoje predložene izmjene i dopune Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima.

Također je kazao da se ionako velika financijska sredstva troše nepredviđeno (izgradnja putova, putovanja i sl.), pa se mogu isplatiti i stipendije u iznosu većem od sredstva predviđenih u proračunu, a rješenje problema vidi u rebalansu proračuna.

Boris Škrbić je podržao predložene izmjene i dopune Odluke, te je kazao da je bolje da se iznos naknade smanji, ali da je ipak svi studenti dobiju.

I vijećnik Zvonko Marić je podržao predložene izmjene i dopune jer se prema postojećoj Odluci budžet probija za 100%.

Vijećnik Jakov Okmažić je ocijenio licemjernim smanjivanje naknada studentima, dok se istovremeno ide na povećanje naknada za rad vijećnika.

Načelnik je kazao da smatra da je prijedlog izmjena i dopuna Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima korektan, te da treba imati u vidu da je ovo ipak recesijska godina, te da su prihodi općine smanjeni, a priliv novca usporen.

Nakon rasprave predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je dao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima na glasovanje.

 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima donesena je sa 7 glasova ZA i 3 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta.

Naime, zbog donošenja novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 152/08) općinsko vijeće treba donijeti novu općinsku Odluku o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta koja će biti usklađena sa tim zakonom.

Ovom odlukom se određuju: agrotehničke mjere čijim bi se propuštanjem mogla nanijeti šteta na poljoprivrednom zemljištu ili onemogućila ili smanjila poljoprivredna proizvodnja, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, nadzor i provođenje  Odluke, kaznene odredbe i Prijelazne i završne odredbe.

 

Odluka o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o   pristupanju udruzi općina u Republici Hrvatskoj.

Predloženom odlukom Općina Bol pristupa Udruzi općina u Republici Hrvatskoj, neprofitnoj, nevladinoj i nestranačkoj organizaciji, utemeljenoj na načelu dobrovoljnog udruživanja, koju su osnovale hrvatske općine s ciljem promocije i zaštite svojih interesa.

Predloženom odlukom Općina Bol prihvaća Statut Udruge usvojen na sjednici Skupštine održanoj dana 2. prosinca 2008. godine.

Prava Općine, kao člana Udruge su birati i biti biran u tijela Udruge, sudjelovati u radu Udruge na način utvrđen Statutom, sudjelovati u predlaganju, donošenju i provedbi planova i programa rada Udruge, pratiti ostvarivanje zaključaka tijela Udruge i programa rada Udruge, predlagati tijelima Udruge razmatranje odgovarajućih sadržaja iz djelokruga tih tijela, sudjelovati u radu stručnih skupina, usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese općina, iznositi stajališta i mišljenja, davati prijedloge o aktima iz djelokruga tijela Udruge, provoditi zaključke Skupštine i drugih tijela udruge, postavljati pitanja svim tijelima Udruge i Saveza Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske koja se odnose na njihov rad i dobiti na njih odgovor.

Obveza je Općine redovito plaćati godišnju članarinu koja, u skladu sa Statutom Udruge i Odlukom o kriterijima i načinu plaćanja članarine, iznosi 1,30% od stavke 61 Proračuna Općine (Prihodi od poreza), odnosno minimalno 2.000,00 kn, a maksimalno 10.000,00 kn.

Odlukom je predviđeno da je predstavnik Općine Bol u Udruzi općina načelnik Općine Bol.

Načelnik Tihomir Marinković je podržao donošenje ove Odluke o  pristupanju udruzi općina u Republici Hrvatskoj, te je izrazio mišljenje da je korisno imati kontakt sa ovom udrugom.

 

Odluka o pristupanju udruzi općina u Republici Hrvatskoj donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o uključivanju općine Bol u provedbeni program izgradnje stanova POS-a.

Predloženom odlukom se predviđa da se Općina Bol uključi u provedbeni program izgradnje stanova po programu društveno poticane stanogradnje – (POS), sa ciljem da se građanima omogući izgradnja stambenih jedinica po povoljnim kreditnim uvjetima i na taj način im se pomogne u rješavanju stambenih problema.

Općina Bol kao jedinica lokalne samouprave, za izgradnju stanova osigurat će građevinsko zemljište čest. zem. 570/1, 570/2, 570/3 i 570/4 k.o. Bol, kao i uređenje komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu, a što je u skladu sa člankom 6. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

Općina Bol će također aktivirati neposredniju suradnju na izgradnji stanova POS-a s APN-om, Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama u Zagrebu.

Načelnik je kazao da je dobro što država ulaže sredstva za izgradnju stanova za  mlade i educirane ljude. Također je rekao da će predstavnici Splitske banke uskoro održati predavanje zainteresiranim građanima o kreditnoj sposobnosti potrebnoj za kupnju stana.

Vijećnik Jakša Marinković-Tomić je pitao kada će stanovi POS-a biti izgrađeni.

Načelnik je odgovorio da se izgradnja stanova POS-a očekuje za dvije godine.

 

Odluka o  uključivanju općine Bol u provedbeni program izgradnje stanova POS-a donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Prvi zamjenik predsjednika vijeća Zvonko Marić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće osobe za  članove o imenovanju povjerenstva za provedbu POS-a:

1. Branko Mikulić-predsjednik

2. Matko Baković

3. Vice Klapež

4. Jakov Okmažić (Ovi od 1. do 4. kao predstavnici Općine Bol)

5. Krešimir Žunić-predstavnik Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama

Povjerenstvo je dužno provesti anketu o svim aspektima i mogućnostima kupnje stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje, te analizirati rezultate ankete kako bi utvrdile stvarne potrebe za kupnjom stana, kao i željene veličine stanova.

 

Zaključak o imenovanju povjerenstva za provedbu POS-a donesen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 6)

Načelnik Općine Bol Tihomir Marinković je upoznao vijećnike sa prvom radnom verzijom odluke  o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova POS-a.

Ovom se Odlukom uređuju kriteriji, mjerila, veličina stana, te postupak i tijela nadležna za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji se grade u okviru Programa društveno poticane stanogradnje i druga pitanja s tim u vezi.

Budući da samu odluku u konačnici donosi načelnik, pozvao je vijećnike da podnesu pismene primjedbe i prijedloge da bi se ova odluka optimalno uobličila.

 

POD 7)

Prvi zamjenik predsjednika vijeća Zvonko Marić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće osobe za  članove odbora za dodjelu javnih priznanja:

1. Jakša Marinković-Šimić- predsjednik,

2. Tihomir Marinković – član,

3. Jakša Marinković-Tomić – član,

4. Zvonko Marić – član,

5. Ana Marija Botteri Peruzović – član,

 

Odluka o  imenovanju članove odbora za dodjelu javnih priznanja donesena je sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 8)

Pročelnik Stipe Karmelić je podsjetio vijećnike na prošlogodišnju odluku o visini novčane nagrade za dobitnike javnih priznanja općine Bol.

Vijećnici Jakov Okmažić i Zvonko Marić su predložili smanjenje iznosa novčanih nagrada za javna priznanja Općine Bol za 2010. godinu, obrazlažući taj prijedlog ekonomskom krizom odnosno recesijom.

Tako je predloženo da:

-Visina novčane naknade za javno priznanje – nagrada Općine Bol za životno djelo u 2010. godini iznosi 7.000,00 kn.

-Visina novčane naknade za javno priznanje – Grb Općine Bol u 2010. godini iznosi 6.000,00 kuna.

-Visina novčane naknade za javno priznanje – godišnja nagrada Općine Bol u 2010. godini iznosi 5.000,00 kuna.

 

Odluka o  visini novčane nagrade za dobitnike javnih priznanja općine Bol za 2010. godinu donesena je sa 8 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 9)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o priznavanju prava vlasništva.

Naime, na nekretninama označenim kao čest. zem. 2339 vrtal površine 302 m2 , čest. zem. 2340/1 vrtal površine137 m2 i čest. zem. 5993 put površine 29 m2, Z.U. 433, k.o. Bol, pravo vlasništva je upisano na Općenarodnu imovinu sa organom upravljanja Narodni odbor Općine Brač u Supetru.

Budući da su se predmetne nekretnine nalazile unutar građevinskog područja naselja na dan stupanja Zakona o poljoprivrednom zemljištu (dana 23. srpnja 1991. g) i nisu obuhvaćene Programom gospodarenja dalmatinskim šumskokrškim područjem na dan stupanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (dana 16. listopada 1990. g) Općina Bol je  pravni slijednik u pogledu upisa Općenarodne imovine sa organom upravljanja Narodni odbor Općine Brač u Supetru.

Predmetne nekretnine su 1958. godine od tadašnjeg Mjesnog odbora Bol, Narodnog odbora Općine Brač, prodane Jerku Kukoču, Rikardu Kukoču i Mati Žuljeviću svakom za 1/3 dijela cjeline.

Postoje priznanice Mjesnog ureda Bol, kojima se potvrđuje primitak cjelokupne kupoprodajne cijene od stjecatelja.

Stjecatelji u stupili u posjed kupljenih nekretnina odmah po isplati kupoprodajne cijene, te međusobno izvršili i fizičku razdiobu nekretnina, jasno izdvojivši cjeline koje pripadaju svakom od njih.

Međutim, stjecatelji predmetnih nekretnina nisu nikada uredili z.k. stanje, odnosno nisu upisali pravo vlasništva na svoje ime.

U međuvremenu stjecatelji ovih nekretnina su umrli, a Tonči Kukoč je pravni slijednik pok. Jerka Kukoča, Klara Petrić i Keti Lučin su pravne slijednice pok. Rikarda Kukoča, Đina Karninčić, Dragoslava Žuljević i Vlado Popović su pravni slijednici pok. Mate Žuljevića.

Općina Bol, zbog gore navedenih okolnosti, priznaje vlasništvo Tonča Kukoča pok. Jerka iz Bola, Iza Lože 5, OIB: 69998465451, Klare Petrić iz Bola, Ruđera Boškovića 6, OIB: 56611514237, Keti Lučin iz Kaštel Gomilice, Marka Marulića 2, OIB: 73799357051, Đine Karninčić iz Bola, Ante Radića 38, OIB: 71510194369, Dragoslave Žuljević iz Bola, Blato 12, OIB: 43589050091  i Vlade Popovića iz Zagreba, Mate Lovraka 27, OIB: 86551166131, na nekretninama označenima kao čest. zem. 2339, čest. zem. 2340/1 i čest. zem. 5993, ZU 433, k.o. Bol.

 

Odluka o priznanju prava vlasništva donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 10)

Vijećnik Vice Klapež je iznio prijedlog odluke  o naknadama za rad članova općinskog vijeća, članova radnih tijela vijeća, zamjenika općinskog načelnika i drugih osoba.

Prema njegovom prijedlogu članovi Općinskog vijeća bi imali pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu od 350,00 kn neto po prisustvovanju sjednici Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća bi  imao pravo na naknadu troškova za svoj rad u mjesečnom iznosu od 2.000,00 kn neto, bez naknade za sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća i komisija.

Zamjenik općinskog načelnika (ukoliko dužnost zamjenika načelnika obavlja volonterski)  bi imao pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu od 350,00 kn neto po prisustvovanju sjednici Općinskog vijeća.

Nadalje, predviđa se da članovi radnih tijela Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu od  175,00 kn neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela koji su po pozivu dužni prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela vijeća imali bi pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu kao i vijećnici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Vijećnik Boris Škrbić je kazao da je on protiv podizanja naknade vijećnicima, jer smatra da njihov rad treba biti volonterski.

Vijećnik Boris Škrbić je napustio sjednicu vijeća u 21.50 sati, na sjednici ostaje prisutno 9 članova općinskog vijeća.

I vijećnik Jakov Okmažić se protivio prijedlogu  povećanja naknada, te je sukladno čl.122 Poslovnika Općine Bol predložio poimenično glasovanje o ovoj točki dnevnog reda.

Za njegov prijedlog o pojedinačnom glasovanju je glasovalo troje vijećnika, te prijedlog nije prihvaćen.

U znak prosvjeda, Jakov Okmažić je napustio sjednicu u 21.55 sati, a na sjednici ostaje prisutno 8 članova općinskog vijeća.

Zamjenik načelnika Mate Petrić je kazao da nije primjereno u prijedlogu za naknade predložiti mjesečnu naknadu za predsjednika vijeća – volontera, a za zamjenika načelnika – volontera predložiti samo naknadu za sudjelovanje na sjednici, te je kazao da ove dvije volonterske funkcije trebaju imati iste naknade ili će se on ove predložene naknade po sjednicama odreći.

Vijećnik Matko Baković je kazao da je naknada predložena za zamjenika načelnika, a on osobno je može pokloniti u dobrotvorne svrhe.

Vijećnik Jakša Marinković-Tomić je kazao da će glasovati protiv ovog prijedloga, jer nije vrijeme za podizanje ovih naknada, te da je neprimjereno dizati ove naknade u isto vrijeme kada se spuštaju stipendije studentima.

 

Odluka o naknadama za rad članova općinskog vijeća, članova radnih tijela vijeća, zamjenika općinskog načelnika i drugih osoba donesena je sa 6 glasova ZA i 2 PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

 

Sjednica je završila u 22.00 sata 

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić

 

Skip to content