Zapisnik sa 6.sjednice vijeća 2009.

Zapisnik sa 6.sjednice vijeća 2009.
1. srpnja, 2010. u 12:32:51

            
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Na temelju članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/2001), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  6/2009 sjednice općinskog Vijeća održane dana 23. srpnja 2009. godine, sa početkom u 20.30 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik vijeća), Zvonko Marić ( zamjenik predsjednika vijeća), Branko Mikulić, Merlin Katić, Tomislav Marčić, Matko Baković, Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić,  Srečko Karmelić, Boris Škrbić.
 
Izočni: –

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Neda Kraljević- voditeljica računovodstva (točka 2. dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11  vijećnika.

B) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima je prihvaćen  jednoglasno, te glasi:

1. Rasprava i donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bol za 2009. godinu,
Rasprava i donošenje odluke o  visini novčane naknade za dobitnike javnih priznanja Općine Bol,
2. Rasprava o prihodima i rashodima Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine,
3. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna,
4. Rasprava i donošenje Statuta Općine Bol,
5. Rasprava i donošenje Poslovnika Općine Bol.

Vijećnik Jakša Marinković Tomić je upozorio predsjednika vijeća na potrebu poštivanja odredbi članka 21. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća kojim je određeno da poziv za redovnu sjednicu Općinskog vijeća mora biti uručen članovima Općinskog vijeća u pravilu najkasnije pet dana prije dana određenog za održavanje sjednice, dok se u ovom slučaju te odredbe nisu poštivale, te su vijećnicima pozivi i materijali za sjednicu dostavljeni dan-dva prije održavanja sjednice.

C) Zapisnik sa 4/09 sjednice općinskog vijeća je primljen na znanje bez primjedbi.

D) Pitanja, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Vijećnik Tomislav Marčićje pitao načelnika kada će biti postavljene svlačionice na plažu Martinica.
Načelnik Tihomir Marinković je odgovorio da se planira premještanje dviju svlačionica sa plaže ispod Bijele kuće  na plažu Martinica, te da će uskoro doći do tog premještanja.
Tomislav Marčić je pitao da li je došlo do uklanjanja stola ispred prodavaonice „Kupinica“.
Načelnik je odgovorio da je prostor oko prodavaonice očišćen, da su komunalni djelatnici uklonili stol i stolice, ali da su poslije postavljeni novi. Načelnik je rekao da je komunalcima dan trajni nalog za uklanjanje nelegalno postavljenog stola i stolica sa tog prostora.
Zamjenik načelnika Mate Petrić je dodao da bi se i vlasnika prodavaonice „Kupinica“  moglo upozoriti na neprimjernost takvog  okupljanja ispred prodavaonice.
Vijećnik Matko Baković je od načelnika tražio pojašnjenje spora koji postoji između bolskih taksista.
Načelnik je odgovorio da su se među bolskim taksistima stvorile dvije grupacije koje se, među ostalim, spore i oko toga da li vozač ili vozilo čuvaju red vožnje.
Načelnik je naglasio da se je sa taksistima u zadnje 3-4 godine više puta razgovaralo, da su u više navrata  nazočili sjednicama vijeća i poglavarstva, te da je Odluka o autotaksi prijevozu osoba na području Općine Bol rezultat tih razgovora i njihovih prijedloga.
Vijećnik Boris Škrbić je kazao da kao i svugdje u svijetu, pa tako i na području Općine Bol, treba vrijediti pravilo da red čuva vozač, a ne prazno parkirano vozilo.
Vijećnik Vinko Kraljević je pitao koliko autotaksi koncesija može imati jedan obrtnik.
Načelnik je odgovorio da ne postoje zakonske zapreke da jedan obrtnik ima više autotaksi koncesija.
Vinko Kraljević je, nadalje, od načelnika zatražio informacije o napadu na lučkog redara.
Načelnik je odgovorio da tek sutra očekuje potpune informacije o tom incidentu, te da će se tek nakon primitka istih moći očitovati.
Vijećnik Branko Mikulić je upozorio na problem surfera tzv. „kajtera“ koji ugrožavaju sigurnost i uplovljavanje katamarana u bolsku luku.
Načelnik je rekao da je o ovom problemu izvještena nadležna inspekcija, da se je razgovaralo sa predstavnicima tvrtki koji pružaju ovakve usluge, te da se je pokušalo utjecati na njih da u vremenskom intervalu kada u bolsku luku uplovljava katamaran u moru ne bude „kajtera“.
Tomislav Marčić je konstatirao da su upravo ti „kajteri“ interesantan dio turističke ponude Bola.
Tomislav Marčić je pitao načelnika informaciju o statusu ceste koja vodi do kampa „Merteor“ u vlasništvu obitelji Barhanović, budući je iz kontakata sa nekim članovima te obitelji vidio da su ogorčeni postupcima Općine Bol.
Načelnik je kazao da je obitelj Barhanović uz financijsku pomoć Općine Bol prije nekoliko godina postavila kanalizacijsku cijev i betonirala vododerinu koja prolazi pored njihovog zemljišta i tako napravila put do kampa „Meteor“. Betonski put je napravljen šire nego je širina čestice vododerine. Novi vlasnik čest. zem. zapadno od vododerine je uz pomoć geometra utvrdio koliko je njegovog zemljišta uzurpirano betoniranjem, te je inzistirao na uklanjanju dijela puta i ograđivanju svoga zemljišta. Načelnik smatra da obitelj Barhanović nema razloga biti ogorčena na postupke Općine Bol jer  i sada postoji put širok oko 3 m  do njihovog kampa. U budućoj urbanizaciji ovog dijela Bola ovdje će biti put širok 5-6 metara, te će se vlasnicima zemljišta, vjerojatno i s jedne i sa druge strane vododerine urbanom komasacijom dio zemljišta prenamijeniti u legalnu cestu.
Vijećnica Merlin Katić je pitala da li mogućnost uvođenja dodatne katamaranske linije Bol-Split.
Načelnik je rekao da je ova linija subvencionirana od strane države, te da nije izgledno da država subvencionira dvije brze linije za Bol, makar ne dok se država financijski oporavi i dok se ne uvedu brze linije i za druga otočka mjesta.
Zamjenik načelnika Mate Petrić je rekao da bi se od Jadrolinije trebalo tražiti oslobađanje od plaćanja za umirovljenike.
Tomislav Marčić je rekao da, koliko je njemu poznato, nema zakonske mogućnosti za uvođenje besplatnog katamaranskog prijevoza umirovljenika.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je rekao da bi bilo idealno kada bi stranci plaćali duplo višu kartu, a da umirovljenici putuju besplatno.
Jakov Okmažić je upozorio na problem sa vezovima u luci za vrijeme ljetnih mjeseci.
Načelnik je rekao da područjem luke upravlja komunalno poduzeće Grabov rat, te da se njima treba obraćati sa nekim konkretnim problemima. Također je rekao da se za koji dan očekuje potpisivanje Pravilnika u Županiji kojim će se detaljnije regulirati red u luci Bol.
Jakov Okmažić je upozorio na prometnu gužvu koja se stvara na Velom mostu nakon pristajanja katamarana u 17.00 sati, te je predložio da se uz štekat caffe bara „Big Blue“ mehaničkim preprekama osigura mjesto za okretište vozila kako bi oni što brže napuštali područje Velog mosta.
Načelnik je odgovorio da je to teško izvedivo jer broj policajaca u Bolu, koji su nadležni za regulaciju prometa jako mali.
Jakša Marinković-Tomić je pitao da li postoji mogućnost da katamaran pristaje kod benzinske postaje.
Načelnik je odgovorio da je Jadrolinija taj prijedlog odbila iz sigurnosnih razloga.
Jakov Okmažić je pitao kada će se osvijetliti i ograditi drveni mostić kod taverne „Riva“.
Načelnik je odgovorio da je već naručena zaštitna mreža za sportsko igralište na Poljani i za mostić kod taverne „Riva“, te da će biti postavljena čim bude isporučena.

B) DNEVNI RED:

POD 1)
Načelnik Općine Bol Tihomir Marinković je upoznao je vijećnike sa prijedlogom Odluke o dodijeli javnih priznanja Općine Bol za 2009. godinu.
Komisija za dodjelu javnih priznanja u sastavu: Tihomir Marinković, Jakša Marinković Šimić, Zvonko Marić i Srećko Karmelić je  predložila slijedeće osobe za dobitnike javnih priznanja Općine Bol:
1. Pater Eugen Bižaca – Grb Općine Bol
Pater Eugen ove 2009. godine slavi dijamantni jubilej-60 godina misništva. Pater Eugen je veliki dio svog redovničkog života proveo u našoj sredini u Bolu, te je kroz sve ovo vrijeme dao veliki doprinos, kako u svojoj  temeljnoj zadaći tumačenja Kristova nauka, tako i u vođenju domaćinskih poslova u održavanju samostana, a posebno u građenju i održavanju odličnih odnosa sa svojim sumještanima Boljanima.
2. Osnovna škola „Bol“- Grb Općine Bol
Osnovna škola „Bol“ djeluje na Bolu više od 150 godina, zadnjih nekoliko godina u provjeri znanja svih đaka, koje provodi Ministarstvo obrazovanja, postiže nadprosječne rezultate i na županijskoj i državnoj razini. Dala je osnovna znanja i odgojila mnogobrojne generacije uspješnih poduzetnika, znanstvenika i umjetnika.
Ove godine se obilježava i 130. godišnjica uvođenja hrvatskog jezika kao nastavnog jezika u  Osnovnoj školi „Bol“.

Vijećnici su također upoznati sa prijedlogom načelnika o dodjeli javnog priznanja Zahvalnica Općine Bol.
Načelnik je predložio slijedeće osobe za dodjelu javnog priznanja Zahvalnica Općine Bol:
1. dr. Mate Škegro
Dr. Mate Škegro dugi niz godina svoje slobodne trenutke provodi na Bolu. Kao Pročelnik Zavoda za abdominalnu kirurgiju i transplantaciju abdominalnih organa u KBC Zagreb, specijalist kirurg, subspecijalist iz abdominalne kirurgije, redovni docent Medicinskog fakulteta  mnogim Boljanima je pomogao u liječenju  najtežih bolesti.
2. Branko Šegović
Gospodin Branko Šegović je najugledniji hrvatski koreograf i etnokoreolog. Voditelj je brojnih folklornih društava. Za cjelokupno životno djelo dobitnik je nagrade Splitsko-dalmatinske županije i odlikovan je Redom Danice hrvatske. Tijekom 50-tih godina počinje istraživati i zapisivati plesove i kola otoka Brača. 1999. godine na inicijativu ravnateljice „Hrvatske čitaonice“ Jadranke Nejašmić, Etnografski muzej u Splitu radi rekonstrukciju bračke nošnje. Nakon toga ona osniva folklornu družinu „Krejonca“, kojoj gosp. Šegović, nakon 40 godina istraživanja, postavlja koreografiju starih bračkih plesova i Bolskog kola. Gospodin Šegović je uvijek bio uz družinu i zahvaljujući njegovoj stručnoj potpori svaki njezin nastup bio je zapažen i hvaljen. Cjelokupni njegov rad, postavljanje koreografija i probe, uvijek je bio dragovoljan, tj. bez ikakve naknade. Zahvaljujući njegovom zalaganju i doprinosu , naša djeca i mladi dobili su kulturni sadržaj koji je kvalitetno ispunio njihovo slobodno vrijeme, a Bol izvorni program kojim je obogaćena njegova turistička ponuda.

Odluka o dodjeli javnog priznanja Grb Općine Bol pateru Eugenu Bižaci za 2009. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Odluka o dodjeli javnog priznanja Grb Općine Bol Osnovnoj školi „Bol“ za 2009. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zahvalnica Općine Bol dr. Mati Škegri donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zahvalnica Općine Bol Branku Šegoviću donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je upoznao vijećnike sa prijedlogom Odluke o novčanim nagradama uz javna priznanja Općine Bol.
U ovom slučaju, samo uz javno priznanje Grb Općine Bol predviđa se dodjela novčane nagrade.
Prema navedenoj odluci  predloženo je da visina novčane nagrade za javno priznanje – Grb Općine Bol u 2009. godini iznosi, isto kao i lani, bude 7.000,00 kuna.
Vijećnik Jakša Marinković-Tomić je upozorio na ukupnu lošu gospodarsku situaciju u državi, a i u Općini Bol, te je predložio smanjenje iznosa novčane nagrade u ovoj godini.

Nakon kraće rasprave tekst Odluke o novčanim nagradama uz javna priznanja Općine Bol prihvaćen je sa 9 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)
Voditeljica računovodstva Općine Bol Neda Kraljević je vijećnicima obrazložila  prihode i rashode Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine.
Krajem prošle godine vijeće Općine Bol je planiralo prihode i rashode u 2009. godini u iznosu od 27.300.000,00 kuna.
Međutim, u prvih 6 mjeseci ove godine ostvareni su prihodi 6.103.926,00 kuna, a rashodi u iznosu od 5.864.467,00 kuna.
Iz ovog podatka je očito da se planirani prihodi i rashodi u ovoj godini ne mogu ostvariti, iako je poznato da se u turističkim mjestima većina prihoda i rashoda ostvaruje u drugoj polovici godine.
U prvih 6 mjeseci  uprihođeno je samo 24 % planiranih prihoda od poreza, nije ništa uprihođeno od pomoći iz drugih proračuna, neznatno je uprihođeno naknada za korištenje javnih površina, naknada za korištenje cesta i koncesijskih naknada.
Prihodi od prodaje imovine su za 1.500.000,00 kuna manji od planiranih, jer kompleks zgrade i zemljišta u Murvici nije postigao planiranu cijenu.
Rashodi su pratili smanjene prihode, ali su neke stavke u planu proračuna bili loše planirane, te su za prvih 6 mjeseci ostvarene skoro u 100 % iznosu, kao što su: geodetsko-katastarske usluge za izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe UPU-a, intelektualne usluge odnosno nadzor radova na obilaznici, naknada za rad biračkih odbora i izbornog povjerenstva nije bila planirana u proračunu, podjela uskrsnica umirovljenicima nije bila planirana u proračunu itd.
Općina prema zaprimljenim, a ne plaćenim računima dana 30. lipnja 2009. godine duguje 1.859.000,00 kuna.
Općina u isto vrijeme potražuje 9.062.000,00 kuna. Taj dug se sastoji od potraživanja Ministarstva financija-Porezne uprave koje za općinu naplaćuje različite poreze od pravnih i fizičkih osoba i koji duguju oko 2.000.000,00 kuna, od potraživanja prema tvrtki Zlatni rat d.d. u iznosu od oko 3.000.000,00 kuna koji su rezervirani za otkup restorana odnosno teatrina Dva ferala, od potraživanja prema TZO Bol u iznosu od oko 350.000,00 kuna, od potraživanja komunalnog doprinosa koji je sa investitorima ugovoren za izgradnju komunalne infrastrukture u neposrednoj blizini sagrađenih kuća (Josip Šego, Vedran Jekić, Joško Marinković …), te od potraživanja prema građanima za koja se redovno šalju opomene i rješenja o prisilnoj naplati.
Nakon izlaganja Nede Kraljević uslijedila  je rasprava vijećnika o prihodima i rashodima Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine.
Vijećnik Tomislav Marčić je kazao da se iz ovog izvješća vidi kako općina kroz svoj budžet nije pomagala male i srednje poduzetnike i nije smanjila svoje naknade kako bi poduzetnicima pomogla u  savladavanju gospodarske krize i recesije. Uskrsnica se podijelila u predizborne svrhe jer uopće nije bila planiran u budžetu. Prodala se kuća u Murvici, a taj novac nije uložen sa svrhom da se kroz nove investicije taj novac poveća.
Načelnik je rekao da visinu koncesijskih naknada na pomorskom dobru određuje Vlada RH , da  općinske naknade za korištenje javnih površina u odnosu na druge općine uopće nisu visoke, da općina sufinancira Županijski fond za pomoć malim poduzetnicima, te da je Općina Bol u zadnjih nekoliko godina u Murvicu uložila više od 6.000.000,00 kuna. Općina mora novac trošiti u skladu sa posebnim zakonima (Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o financiranju…), te preostaje malo prostora da se općina u svom djelovanju ponaša kao gospodarstvenik koji će ulagati novac samo tamo gdje se isplati.
Jakša Marinković-Tomić je pitao da li se planiraju smanjiti plaće djelatnika općine, te naknade vijećnicima za sudjelovanje u radu na sjednicama vijeća.
Načelnik je odgovorio da će po tom pitanju slijediti naputke Vlade RH.
Zamjenik načelnika Mate Petrić je rekao da je ovaj proračun donesen krajem prošle godine, da je donesen gotovo konsensualno, te da treba uložiti maksimalne napore da se što bolje realizira.
Načelnik je nadodao da je prva projekcija proračuna napravljena u 10-tom mjesecu 2008. godine. Sam proračun je donesen  pred Božić 2008. godine. Sve do tada Vlada RH je izvještavala javnost o potpunoj ekonomskoj stabilnosti u državi, te su iznošene procjene da globalna ekonomska kriza neće utjecati na ekonomsku situaciju u Hrvatskoj. Ni državni, ni županijski proračuni nisu najavljivali predstojeću krizu, tako je i Općina Bol donijela  razvojni proračun.
Tomislav Marčić je pitao na koliko se natječaja koji provode ministarstva ili županija prijavila Općina Bol i koliko je sredstava iz tih natječaja dobila.
Načelnik je odgovorio da se općina redovno javlja na natječaje za koje ima pripremljenu dokumentaciju, tako je samo u toku prošle i ove godine upućeno 8 zahtijeva prema različitim ministarstvima i 12 zahtjeva prema županiji. U toku prošle godine općina je dobila pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 649.029,00 kuna, a Fond za regionalni razvoj je subvencionirao kamate na kredit za vodovod Bol-Murvica u iznosu od oko 400.000,00 kuna.
Tomislav Marčić je pitao zbog čega općina ulaže 30.000,00 kuna u uređenje sportskog centara Poljana, kad to zemljište nije u vlasništvu Općine Bol.
Načelnik je odgovorio da općina upravlja sportskim terenima u vlasništvu RH, te da općina sa Fondom za upravljanje državnom imovinom vodi pregovore da joj se sportski centar Poljana dodjeli u trajno vlasništvo.
Zvonko Marić je predložio da uz svako izvješće o prihodima i rashodima vijećnici uz tabelarni brojčani prikaz prihoda i rashoda, moraju dobiti i kraće pisano obrazloženje istih.

Odluka o donošenju polugodišnjeg izvještaja o  izvršenju proračuna Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine je  usvojena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložilo prijedlog prvog rebalansa proračuna Općine Bol za 2009. godinu.
Budući da se iz financijskog izvješća za prvih 6 mjeseci vidi da se neke stavke iz proračuna zbog ekonomske krize neće moći realizirati kako je planirano, a neke stavke su u prvih 6 mjeseci već ispunjene, nameće se potreba donošenja rebalansa proračuna.
S današnjim prijedlogom neke stavke se povećavaju, ali većina smanjuje, te se ukupno planirani prihodi i rashodi smanjuju za oko 9.000.000,00 kuna.
Najviše se smanjuju prihodi od poreza, jer se općenito očekuje manji promet robama i uslugama i to za oko 2.000.000,00 kuna.
Osjetno se smanjuju planirani prihodi od pomoći iz drugih proračuna i to za oko 6.000.000,00 kuna.
Smanjuju se i prihodi od prodaje dugotrajne imovine (zemljište i kuće) za oko 1.000.000,00 kuna.
U rashodovnoj strani proračuna smanjuju se ili ukidaju  mnoge stavke izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture koje su se trebale financirati iz namjenskih sredstava iz drugih proračuna.
Budući da je ove godine došlo do zastoja u gradnji smanjuju se i sredstva komunalnog doprinosa, te se i na tom kontu smanjuju stavke i gradnje javnih površina i nerazvrstanih cesta.
Smanjuje se i planirani rashod za kupnju zemljišta za novo groblje sa prijelaznog računa kod HBOR-a.
Uz  sva gore navedena smanjenja prihoda i rashoda planira se rebalans, a proračun Općine Bol nakon rebalansa bi u prihodima i rashodima iznosio 18.208.590,00 kn.
Nakon izlaganja Stipe Karmelića uslijedila  je rasprava vijećnika o prijedlogu prvog rebalansa proračuna Općine Bol za 2009. godinu.
Vijećnik Branko Mikulić je pitao načelnika kada će na području Općine Bol započeti postupci komasacije.
Načelnik je odgovorio da u RH još nema praktičnih primjera primjene Zakona o komasaciji.
Branko Mikulić je pitao kada će se otpočeti sa uređenjem fasade Lože.
Načelnik je odgovorio da je općina od Ministarstva kulture tražila sredstva za tu namjenu, te o odgovoru Ministarstva ovisi sanacija fasade Lože.
Jakša Marinković-Tomić je pitao što je sa novcem od prireza.
Načelnik je rekao da su to namjenska sredstva za uređenje Doma kulture. Ove godine je samo za projektnu dokumentaciju utrošeno 250.000,00 kuna, a nakon ishođenja građevne dozvole prirez se može koristiti za vraćanje kredita koji će se podignuti za uređenje Doma kulture
Jakša Marinković-Tomić je kazao da se, barem u sezoni kada tuda prolaze brojeni turisti,  groblje treba pomesti svaki dan i da se treba utjecati na građane da otpatke i sasušeno cvijeće ne bacaju ispod zida.
Vijećnik Vinko Kraljević je pitao kako se određuje visina naknade za javnu površinu, te dali se npr. za štekate uzima minimalna ili maksimalna površina štekata.
Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da je naknada za korištenje javnih površina određena našim cjenikom, te da se, u pravilu, kod naplate štekata uzima maksimalna kvadratura štekata.
Vinko Kraljević je, nadalje, upitao da li sezonsku policiju u Bolu plaća MUP ili općina.
Stipe Karmelić je kazao da sezonske policajce plaća MUP, ali da Općina Bol snosi troškove njihovog smještaja i prehrane.
Vinko Kraljević je, nadalje, izrazio mišljenje da je ulaganje velikih sredstava za izgradnju kanalizacijske mreže u Murvici neopravdano, kada se zna da u Murvici živi tek 20-tak stanovnika.
Načelnik je  rekao da će troškove izgradnje kanalizacijske mreže u Murvici, uz Općinu Bol, snositi Država i Županija jer je Murvica proglašena za Etno-eko selo.
Vinko Kraljević je primijetio da je javna rasvjeta u ulici Marka Marulića preskupa.
Načelnik je odgovorio da su sa 120.000,00 kuna plaćeni iskopi za novu vodovodnu cijev, za novi elektrokabel i mreža javne rasvjete.
Tomislav Marčić je primijetio da je 10.000,00 kuna za ostale troškove u vrtiću smiješno mala suma, a načelnik je odgovorio da je najvažnije što je ta stavka u proračunu, a za neko ozbiljnije uređenje Dječjeg vrtića ne bi u općinskom proračunu nedostajalo novca.
Jakša Marinković-Tomić je pitao kada će biti postavljena rasvjeta na crkvici Sv. Antonija.
Načelnik je odgovorio da se rasvjeta na crkvici planira postaviti do kraja ove godine.
Tomislav Marčić je primijetio sredstva predviđena u proračunu namijenjena  za sanaciju zida u Blatu, te je pitao o kojem se zidu radi.
Načelnik je rekao da se radi o potpornom zidu kod klizišta koji je dugo vremena ugrožavao stanovnike tog naselja.
Jakša Marinković-Tomić je pitao što je sa izgradnjom puta do Sv. Lucije.
Načelnik je odgovorio da je afera izazvana početkom ove godine usporila naše aktivnosti na izgradnji puta do novog groblja, te je rebalansom proračuna umjesto dosadašnjih 900.000,00 kuna planirano utrošiti 200.000,00 kuna.

Prijedlog Odluke o prvom rebalansu proračuna usvojen je sa 7 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANA, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)
Predsjednik vijeća i predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik Jakša Marinković-Šimić je obavijestio vijećnike da Odbor za Statut i Poslovnik nije utvrdio konačan prijedlog Statuta Općine Bol, te je predložio da općinske službe zajedno sa Odborom za Statut i Poslovnik dorade i nadopune predloženi Statut, te ga dorađenog i nadopunjenog predlože na slijedećoj sjednici vijeća na usvajanje.

Odluka o nadopuni i doradi Statuta Općine Bol je donesena  je JEDNOGLASNO.

POD 5)
Predsjednik vijeća i predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik Jakša Marinković-Šimić je obavijestio vijećnike da Odbor za Statut i Poslovnik nije utvrdio konačan prijedlog Poslovnika općinskog vijeća Općine Bol, te je predložio da općinske službe zajedno sa Odborom za Statut i Poslovnik dorade i nadopune predloženi Poslovnik, te ga dorađenog i nadopunjenog predlože na slijedećoj sjednici vijeća na usvajanje.

Odluka o nadopuni i doradi Poslovnika općinskog vijeća Općine Bol je donesena  sa 10 glasova  ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

Sjednica je završila u  23.55 sati  
Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content