Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2020.

Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2020.
22. rujna, 2020. u 11:44:12

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/20-01/76
Ur. broj: 2104/02-20-02/01
Bol, 16. rujna 2020. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 6/2020 sjednice općinskog Vijeća održane dana 15. rujna 2020. godine, sa početkom u 17.00 sati, u prostorijama Doma kulture.

 

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

 

Izočni: Milan Škrbić – opravdano.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mirko Perić-direktor KJP Grabov rat, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher, Jadran Bašić – predstavnici medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

 

B) Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili slijedeći Dnevni red:

 

1. Rasprava i donošenje odluke o storniranju dijela zaduženja korisnika pomorskog dobra i javnih površina na području općine Bol za 2020. godinu.

2. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

3. Rasprava i donošenje zaključka o naplati komunalne naknade za 2020. godinu.

4. Rasprava i donošenje zaključka o naplati komunalnog doprinosa za 2020. godinu.

5. Rasprava o stanju financija Općine Bol.

6. Rasprava i donošenje zaključka o pristiglim molbama: grupa građana za ponovnu izgradnju dijela ulice koja spaja ulicu Ivana Gundulića sa ulicom Ivana Mažuranića, grupa građana za otkup zemljišta, grupa Šušur za sponzoriranje filma Bolski turizam u doba korone, Matko Karmelić za gradnju kokošinjca.

 

U materijalima predloženi Dnevni red, na prijedlog Ivice Šćepanovića, je nadopunjen točkom 5. Rasprava o stanju financija Općine Bol, a točka 6. je, na prijedlog Tonča Buljana, nadopunjena raspravom o zamolbi Matka Karmelića.

 

C) Primanje na znanje zapisnika sa 5/2020 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 5/2020 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

 

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da je ova turistička sezona lošija od prošlogodišnje.

Brojke su znatno ispod planiranog, ali i iznad očekivanog.

Načelnik je kazao da su općinske financije stabilne, te da je nužno dobro planiranje i štednja kako bi se uspješno završila ova proračunska godina i otpočela iduća.

Načelnik je rekao da je od 14. rujna otpočela građevinska sezona.

Građevinari su upozoreni, da moraju izvoditi radove pažljivo na način da ne ometaju goste. Puna građevinska sezona će otpočeti, sukladno općinskim odlukama, od 1. listopada.

Načelnik je rekao da je postignut ogroman napredak u implementaciji novog sustava sakupljanja i odvoza komunalnog otpada. Još ima manjih problema, ali oni se rješavaju te se može reći da je novi sustav postigao dobre rezultate.

Načelnik je kazao da će se i nadalje pratiti mjere HZJZ-a vezano uz implementaciju mjera u borbi protiv bolesti COVID 19.

S tim u svezi je istaknuo da se ne planira otvaranje caffe bara u Domu kulture.

Također je kazao da je i program Centra za kulturu znatno reduciran, iako je bilo raznih kulturnih događanja.

Načelnik je kazao da je općina ispunila sve preuzete obveze vezano uz financiranje rada Srednje škole.

Također je kazao da Dječji vrtić normalno funkcionira te da je velika većina prijavljene djece upisana u predstojeću pedagošku godinu.

Načelnik je rekao da se još čeka vještvo novog vatrogasnog vozila.

Načelnik je rekao da su i sami proizvođači priznali da vozilo u potpunosti ne odgovora traženim tehničkim karakteristikama, te su ponudili usklađenje.

Vozilo još nije u potpunosti plaćeno, te će faktura biti umanjena ukoliko se utvrdi smanjena vrijednost vozila zbog lošijih tehničkih karakteristika od ugovorenih.

Načelnik je kazao da će Stožer Civilne zaštite Brača ubuduće, po savjetima liječnika, donositi maksimalno tolerantne odluke kojima će štititi interese svih Bračana i svih lokalnih zajednica.

Načelnik je rekao da je sa radom završio restoran ispod Lože, te da će uskoro biti uklonjeni stolovi i stolice ispred poslovnog prostora, te će se taj prostor osloboditi za lokalno stanovništvo.

Načelnik je najavio razgovor sa predstavnicima autoprijevozničke tvrtke iz Supetra, kako bi se pokušala uvesti ranojutarnja linija iz Bola za Supetar. Naime, prema sadašnjem voznom redu prvi autobus iz Bola u Supetar kreće u 11.00 sati.

 

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale

Ivica Šćepanović je pohvalio Jozu Bošnjaka i Ivana Cvitovića.- djelatnike Grabovog rata za njihov trud u sakupljanju komunalnog otpada. Smatra da oni za svoje natprosječno zalaganje zaslužuju i novčanu nagradu poslodavca.

Ivica Šćepanović je predložio hitnu sanaciju potpornog zida u naselju Blato.

Također je predložio sanaciju oštećenog nogostupa u dužini od oko 50 metara uz Bračku cestu, do kojeg je došlo probijanjem pristupnog puta do građevine na Benačici.

Ivica Šćepanović je istaknuo da bi se ubuduće gradilišta u ljetnom periodu trebala primjereno ograditi i očistiti.

Ivica Šćepanović je pitao da li je Feliks Lukas vratio sredstva TZO-a uplaćena za organizaciju tenis turnira.

Također je pitao kada će umirovljenicima biti uplaćena uskrsnica u iznosu od 200,00 kuna.

Ivica Šćepanović je kazao da ima još puno pitanja vezanih uz važne infrastrukturne projekte i vlasničke sporove (Dom na Vidovoj gori, Bijela kuća, Hotel Park), ali da ih ne želi ni postavljati na današnjoj sjednici vijeća.

Također je zatražio konkretne podatke o broju noćenje u periodu od 1. siječnja do 1. rujna 2020. godine, te usporedbu sa prošlogodišnjim rezultatima, ali procjena je da će biti ostvareno oko 43 % prošlogodišnjih noćenja.

Načelnik je kazao da će Vijeće turističke zajednice raspravljati o financijskom izvješću Feliksa Lukasa vezanim uz rad na organizaciji teniskog turnira na Bolu.

Načelnik je najavio podjelu uskrsnica umirovljenicima, ali je naglasio da još nije iznađen zadovoljavajući model isplate, uzimajući u obzir epidemiološke opasnosti koje prijete starijim sugrađanima.

Načelnik je rekao da još ne raspolaže sa preciznim podacima o broju noćenja ove godine, te da ne može izvršiti usporedbu sa prošlogodišnjim rezultatima. Krajem rujna ćemo imati kompletne rezultate broja turističkih noćenja, te ćemo moći dati završnu procjenu.

Vezano uz sanaciju zida u naselju Blato načelnik je kazao da će se taj zid sigurno sanirati ili u ovoj ili u idućoj godini, u zavisnosti od financijskih mogućnosti općine.

Također je najavio sanaciju nogostupa uz Bračku cestu i zatvaranje improviziranog puta nakon završetka radova na Benačici.

Mate Petrić je kazao da ima grižnju savjesti zbog sudjelovanja u formiranju općinske većine. Istaknuo je da je prevaren i ispričao se građanima jer i sam snosi dio krivnje ili dio objektivne odgovornosti za stanje u općini. Smatra da je stanje u općini loše te da bi netko trebao odgovarati, pri tom ističući da je najveća krivnja u vrhu vlasti, odnosno na vrhu piramide.

Načelnik je pozvao vijećnika Matu Petrića da postavi konkretno pitanje, te da se ostavi općenitih i proizvoljnih tvrdnji.

Katarina Marčić je pitala načelnika smatra li da je pogriješio u organizaciji ovogodišnje Bolske fjere. Istaknula je da pojedini ugostiteljski objekti nisu poštivali epidemiološke mjere te da je to rezultiralo širenjem zaraze korona virusom.

Načelnik je odbacio odgovornost za ponašanje vlasnika ugostiteljskih objekata.

Također je kazao da je bolska fjera realizirana u skladu sa odlukom općinskog vijeća, za koju je glasovala i gospođa Marčić.

Prema izvješću dr. Šerića epidemiologa otoka Brača u Bolu tijekom ljeta nije registriran broj oboljelih od COVID-a, iako je, s obzirom na broj turista u Bolu, virus vjerojatno bio prisutan.

Istaknuo je da je rad ugostiteljskih objekata regulirao HZJZ.

Nakon pojačanog širenja zaraze korona virusom HZJZ je ograničio radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Načelnik je kazao da je sve to izvan i iznad njegove nadležnosti.

Katarina Marčić je pitala da li je općina zatražila mišljenje nadležnih institucija o zakonitosti radova na uređenju glampinga u R3 zoni.

Načelnik je kazao da je predmetni dopis pripremljen, ali još nije dostavljen nadležnim institucijama, ali da će uskoro biti poslan.

Načelnik je ponovno kazao da Kamp Zlatni rat radi već 10-tak godina.

Također je kazao da vlasnici kampa imaju Rješenje za kamp, te da novi zakupac tog prostora sada zamjenjuju prijašnje kućice sa novim glamping jedinicama.

Načelnik je rekao kako nije protiv povećanja kvalitete smještajnih jedinica i podizanja kvalitete prostora ukoliko su te aktivnosti zakonite.

Katarina Marčić je kazala da načelnik Općine Bol treba štiti općinske interese, a ne pogodovati privatnim investitorima.

Katarina Marčić je pitala po kojoj osnovi Jakov Okmažić potpisuje ugovore u ime Općine Bol.

Svjetlana Baković je kazala da je općinsko vijeće tijekom 2018. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama odluke o kupnji nekretnina. Navedenom odlukom Općina Bol je kupila novoformiranu čest. zem. 2742/2 k.o. Bol od zemljišnoknjižnih vlasnika. Navedena čestica zemlje je je općini potrebna za formiranje planirane cjelovite građevinske čestice za izgradnju novog groblja. Istom odlukom je propisano da će prava i obveze između vlasnika zemljišta, kao prodavatelja i Općine Bol, kao kupca regulirati aneksom ugovora, za čije se sklapanje ovlašćuje zamjenik načelnika Općine Bol gospodin Jakov Okmažić. Načelnik Općine Bol je dana 01. rujna 2020. godine izdao punomoć kojom je ovlastio Jakova Okmažića, da zastupa Općinu Bol u svim radnjama (utvrđivanje cijene, sklapanje ugovora, solemnizaciju ugovora sa klauzulom ovršnosti i dr.) koje provodi Općina Bol u svezi stjecanja zemljišta za izgradnju novog groblja (čest. zem. 2742/2 k.o. Bol).

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je navedena punomoć tehničke naravi, da je smisao svih aktivnosti bio ubrzanje postupka ishođenja građevinske dozvole za izgradnju novog groblja.

I načelnik je kazao da je meritum postupanja bio rješavanje problema i ubrzanje procesa ishođenja potrebne dokumentacije za izgradnju groblja.

Tonči Buljan je izrazio čuđenje što Jakov Okmažić prihvaća izvršavanje općinskih funkcija iako je ranije podnio ostavku na mjesto zamjenika načelnika Općine Bol.

Svjetlana Baković je kazala da je Jakov Okmažić potpisao anekse ugovora kao privatna osoba koja ima punomoć načelnika Općine Bol.

Mate Petrić je rekao da se je novac uložen u kupnju zemljišta za izgradnju Medicinskog centra na ulasku u Bol mogao puno bolje i korisnije potrošiti. Smatra da će se planirana investicija teško realizirati, a sa tim novcem se je mogao urediti šematorij kod Vele crkve.

Mate Petrić je zatražio informacije o otkupu društvenih stanova.

Također je upozorio na neprimjereno stanje ispred Vile Giardino, gdje je dozvoljeno parkiranje 2 automobila u dva reda čime se znatno otežava promet ulicom Novi put.

Načelnik je kazao da je Vila Giardino dobila pravo za korištenje jednog parkirnog mjesta, te da nije istina da su odobrena dva parkirna mjesta. Također je kazao da je i u svijetu uobičajeno da hoteli više kategorije imaju osigurano jedno prihvatno parkirno mjesto.

Načelnik je kazao da je izgradnja Medicinskog centra nužnost. Planira se izgradnja objekta u kojem bi bilo dovoljno prostora za četiri ambulante i dva stana.

Pročelnik je kazao da većina obveznika plaćanja otkupa društvenih stanova uredno podmiruju svoje obveze ili su ih već i podmirili. Samo nekolicina obveznika ne poštuje ugovorne odredbe o otkupu stana. Pročelnik je istaknuo da na njihove adrese redovito idu opomene te su upoznati sa svojim obvezama, a oni koji ne otkupe stan u roku će trpjeti posljedice.

Nataša Paleka Jakšić je također je upozorila na propuste u organizaciji Bolske fjere. Smatra da nisu poštivane epidemiološke mjere.

Načelnik je kazao da je svatko odgovoran za organizaciju u svome prostoru, te da je općina poštivala propisane epidemiološke mjere npr. postavljeni su stajaći stolovi, vršena je stalna dezinfekcija prostora i sl.

Komunalni redar je obišao sve ugostiteljske objekte i svima je dostavio isti dopis kojim je pozvao ugostitelje na poštivanje propisanih mjera HZJZ-a.

Međutim, općina nije nadležna za provođenje inspekcijskog nadzora nad poštivanjem mjera HZJZ-a.

Katarina Marčić je kazala da je općina na Bolsku fjeru dozvolila rad ugostiteljskim objektima do 4.00 sata.

Načelnik je rekao da je radno vrijeme ugostiteljskih objekata reguliralo općinsko vijeće Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti koja je na snazi duži niz godina. Istaknuo je da je odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u nadležnosti općinskog vijeća.

Ivica Šćepanović je upozorio na sramotno stanje ulaznih vrata na bolskoj ambulanti.

Načelnik je kazao da je općina spremna dati dio sredstava za uređenje ambulante, ali ambulanta je u vlasništvu županijskog Doma zdravlja, te općina ne može proizvoljno i bez zamolbe vlasnika ulagati u tuđu imovinu.

Ivica Šćepanović je predložio raspravu o nabavci novog vatrogasnog vozila.

Matko Baković je kazao da će točka o nabavci novog vatrogasnog vozila biti uvrštena na iduću sjednicu općinskog vijeća, odnosno kada bude gotovo vještvo ovlaštenog sudskog procjenitelja.

Tonči Buljan je pitao tko je kriv za propuste u nabavci novog vatrogasnog vozila.

Načelnik je kazao da je bilo propusta u nabavci vozila. Naime, izvjesno je da vozilo nema sve tražene karakteristike. Ipak, vozilo je u funkciji te po potrebi izlazi na intervencije.

Načelnik je također kazao da će se o nabavci vatrogasnog vozila još raspravljati kada bude gotovo vještvo sudskog vještaka.

Nataša Paleka Jakšić je pitala zbog čega djelatnice Dječjeg vrtića nisu koristile godišnji odmor u ljetnom periodu kao i prijašnjih godine.

Predsjednica Upravnog vijeća Svjetlana Baković je kazala da su djelatnici vrtića cijeli godišnji odmor iskoristili u zimskom i proljetnom periodu te da su stoga morali raditi ljeti.

Podsjetila je vijećnike da je Dječji vrtić bio zatvoren dio ožujka, travanj i dio svibnja, te da su djelatnici u tom periodu iskoristili godišnje odmore.

Marjan Marjanović je upozorio na nelegalna sidrenja oko plaže Zlatni rat i drugih bolskih plaža.

Načelnik je kazao da je općina upoznala sve nadležne institucije sa tim problemom, ali da nema nadležnosti na moru.

Mirko Perić je također kazao da službe Grabovog rata evidentiraju prekršitelje.

Međutim, njihova nadležnost se svodi na prijave i upozorenja prekršiteljima.

Marjan Marjanović je kazao da bi se prostornim planom trebali promijeniti uvjeti gradnje, te onemogućiti vezanu gradnju i stvaranje građevinskih mastodonata.

Načelnik je kazao da je novi prostorni plan u završnom stadiju, te da se čeka donošenje županijskog plana kako bi naš plan bio usklađen sa županijskim.

Tonči Buljan je pitao tko je naručitelj izrade web stranice plaže Zlatni rat. Također je pitao koliko je koštala izrada stranice.

Načelnik je kazao da je općina naručila izradu web stranice plaže Zlatni rat, te da će ukupna cijena izrade biti oko 120.000,00 kuna.

Tonči Buljan smatra da je ta cijena previsoka, ali je zatražio da mu se dostavi ponuda i ugovor o izradi web stranice kako bi mogao dati procjenu vrijednosti ugovorenog posla.

 

DNEVNI RED:

POD 1)

U materijalima za vijeće načelnik Općine Bol Tihomir Marinković je vijećnicima dostavio prilog raspravi o storniranju dijela računa za korištenje javnih površina i pomorskog dobra u 2020. godini.

U navedenom materijalu se navode argumenti za i protiv storniranja dio zaduženja za 2020. godine.

Zbog objektivnih okolnosti nastalih kao posljedica pandemije korona virusa Covid 19, i zbog najave Ministarstva turizma RH iz svibnja 2020. da će ovogodišnja turistička sezona ostvariti maksimalno 25 % turističkog prometa iz prošle godine, vijećnici općine Bol su na dvije posljednje sjednice raspravljali o mogućnosti smanjenja zaduženja prema korisnicima pomorskog dobra i javnih površina. Nakon rasprava su zaključili da će ovogodišnja zaduženja biti prema naknadama iz 2019. godine, ali da će se početkom rujna 2020. godine raspraviti i donijeti zaključak o eventualnom storniranju dijela računa. Prema zakonskim odredbama vijeće općine Bol ne može smanjivati naknade za koncesijska odobrenja, jer je njih 2004. godine odredila Vlada Republike Hrvatske. Vijeće općine Bol može smanjivati naknade za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru i naknade za korištenje javne površine, jer te naknade određuje vijeće općine Bol. Općinska uprava je u tom smislu izdala račune sa obrazloženjem, a nakon nekog vremena i opomene pod prijetnjom prisilne naplate duga. Većina korisnika je platila svoje naknade prema zaduženju, tj. većina je platila naknadu za koncesijsko odobrenje i pola naknade za komunalnu infrastrukturu ili pola naknade za korištenje javne površine. Kada se raspravlja o storniranju dijela računa vijećnici moraju imati na umu etička načela u obnašanju javne dužnosti, te bi se trebali suzdržati od raspravljanja i donošenja odluka koje su izravno povezane sa njegovim privatnim interesom ili privatnim interesom povezane osobe.

ARGUMENTI DA NE TREBA STORNIRATI DIO ZADUŽENJA ZA 2020. GODINU Općina je društvena organizacija koja treba ispunjavati zajedničke interese ljudi na svom području. Zbog toga općina Bol brine o predškolskom odgoju, pomaže osnovnu i srednju školu, gradi i održava komunalnu infrastrukturu, stvara uvjete za razvoj športa, kulture, socijalne skrbi… Sve ove osnovne funkcije općina Bol je zadržala i u 2020. godini bez smanjenja. Općinske naknade za korištenje javnih površina i pomorskog dobra nisu se mijenjale više od 15 godina. Od 2004. do 2020. godine za 100 % se povećao turistički promet na području općine Bol, u tom razdoblju su povećane cijene svih turističkih usluga, a općinske naknade su ostale iste. Naknade za korištenje pomorskog dobra i javnih površina se naplaćuju na godišnjoj razini, bez obzira koliko se mjeseci stvarno koriste. I prošle godine su se na pomorskom dobru pružale neke usluge samo u špici turističke sezone, a naknada je plaćena kao da se usluga pružala cijele godine. Neki štekati ispred ugostiteljskih objekata rade cijelu godinu, a neki samo u špici turističke sezone, ali plaćaju godišnju naknadu po istoj cijeni za m2. Zbog krize izazvane pandemijom korona virusa privatni poduzetnici ostvaruju pravo na pomoć iz državnih i europskih fondova radi očuvanja radnih mjesta (4.000.00 kn za svako radno mjesto na rok od više mjeseci), a općine, gradovi i županije nemaju pravo na ostvarivanje tih naknada. Turistički promet je ove godine, prema procjeni, bio na 60 % prometa iz 2019. godine, što je, prema procjeni, turistički promet općine Bol na razini od prije 10-15 godina. Općinske naknade se nisu povećavale i pratile povećanje turističkog prometa u zadnjih 15 godina, zašto bi se općinske naknade smanjivale jer se smanjio turistički promet jednu godinu. Hoće li se 2021. godine općinske naknade povećati na nivo iz 2019. godine iako, prema procjeni, još nećemo dostići turistički promet iz 2019. ? Ili će naknade koje se nisu povećavale zadnjih 15 godina, sada ostati smanjene još nekoliko godina? Cijena ugostiteljskih usluga, prijevoza brodicama, korištenja parkirališta… se u zadnjih 15 godina redovno povećavala, ali se cijene nisu smanjile u doba korona krize, za razliku od cijene iznajmljivanja apartmana i soba, a mogućnost pomoći privatnim iznajmljivačima sa područja naše općine se nije razmatrala na vijeću općine Bol. Vijećnici moraju brinuti o funkcioniranju općine Bol i svih pratećih institucija i tvrtki. Vijeće općine Bol je na 4/2020 sjednici dana 2. srpnja 2020. godine donijelo odluku o prvom rebalansu proračuna općine Bol. Danas, dva mjeseca nakon odluke je vidljivo da se neće ostvariti planirani prihod iz poreza na promet nekretnina, poreza na prodana alkoholna i bezalkoholna pića i planirani prihod od boravišne pristojbe.

ARGUMENTI DA SE TREBA STORNIRATI DIO ZADUŽENJA ZA 2020. GODINU Vijeće je prije početka turističke sezone zauzelo stav da treba pomoći privatnim poduzetnicima u prevladavanju krize koja se naslućivala. Zahvaljujući takvom stavu velika većina poduzetnika je ušla u poslovni rizik i pružala svoje turističke, ugostiteljske, športske … usluge da malobrojni turisti ne bi bili uskraćeni u uslugama koje očekuju u našoj turističkoj destinaciji. Nekim korisnicima pomorskog dobra zaduženje prema Vladinoj naknadi za koncesijska odobrenja iznosi 80-100% ukupnog računa (terasa ispred ugostiteljskog objekta u šumici na Zlatnom ratu i kod crkvice Sv. Pavla se naplaćuje u iznosu od 600,00 kn /m2 što je 80-100% ukupnog računa), a nekim korisnicima pomorskog dobra prema općinskoj odluci o naknadi za komunalnu infrastrukturu zaduženje iznosi 99% ukupnog računa (aqua parku na Zlatnom ratu se naplaćuje 1.000.000,00 kuna za komunalnu infrastrukturu što je 99% ukupnog računa). U srpnju i kolovozu 2020. potrošnja vode na Bolu je bila na razini 75% prošlogodišnje potrošnje, što je siguran dokaz o manjem broju gostiju i manjoj potrošnji. Prema novinskim natpisima, u Hrvatskoj je ove godine ostvareno oko 50% manje dolazaka gostiju i broja noćenja nego prošle godine, te je turistička privreda posebno ugrožena. Vijeće općine Bol je na 4/2020 sjednici dana 2. srpnja 2020. godine donijelo odluku o prvom rebalansu proračuna općine Bol. Tom prilikom su se predvidjele poteškoće u punjenju proračuna te se donijela odluka o smanjenju prihoda i rashoda za oko 38% (sa 25.710.000,00 kuna na 16.161.500,00 kuna). Planirani prihodi u 2020. od korištenja pomorskog dobra i javnih površina su tom prilikom također smanjeni za oko 40 %. Vijećnici moraju brinuti o poduzetničkoj klimi na Bolu i poticati razvoj poduzetništva i olakšati njihovo poslovanje. Vijeće općine Bol je i zadnjih 15 godina olakšavalo sezonsko poslovanje na području općine Bol, ali ove godine, zbog poznatih okolnosti, treba još više olakšati uvijete sezonskog rada.

Matko Baković se pozvao na načelo jednakosti, odnosno predložio je da popust svim korisnicima javnih površina i pomorskog dobra bude jednak.

Mate Petrić je kazao da je korona pogodila i privatne iznajmljivače, te je pitao da li će i oni dobiti kakav popust.

Tonči Buljan je kazao da postoje najave kojima će i Turističko vijeće smanjiti dio naknada privatnim iznajmljivačima.

Katarina Marčić je je pitala da li su svi poslovni subjekti obuhvaćeni ovim popustima.

Matko Baković je kazao da moramo predvidjeti popust i za koncesionare cestovnog vlaka jer oni ne spadaju pod korisnike javnih površina i pomorskog dobra.

Ivica Šćepanović je upozorio da se račun za korištenje pomorskog dobra sastoji od dva dijela i to od računa za koncesiju koji je odredila RH, i dijela za korištenje komunalne infrastrukture koji je odredila općina. Pitao je koliko je zakonit prijedlog da vijeće umanjuje naknadu koju je propisala vlada RH.

Katarina Marčić je predložila da se računi umanje na traženje zainteresiranih uz predočenje dokaza o padu prihoda od 50 %.

Stipe Karmelić je podsjetio nazočne na sadržaj oglasa za korištenje pomorskog dobra za 2020. godinu u kojem je navedeno da koncesionari moraju prvi obrok platiti u roku od 8 dana od zaprimanja obavijesti i računa za korištenje pomorskog dobra i to naknadu za koncesijsko odobrenje u 100 % tnom iznosu i naknadu za korištenje komunalne infrastrukture u 50 % tnom iznosu, drugi obrok najkasnije do 01. rujna 2020. godine i to 50 % tni iznos naknade za korištenje komunalne infrastrukture.

Općina Bol je čak poslala opomene neplatišama, a rezultat svega toga je da je velika većina koncesionara na pomorskom dobru (njih 48 od 60) platilo svoje obveze sukladno općinskim uputama i to 100 % iznosa koncesije i 50 % komunalne infrastrukture.

Ukoliko se prizna popust od 50 % cjelokupnog računa većina koncesionara će biti u preplati te će općina njima dugovati i morati vraćati preplaćeno.

Matko Baković smatra da svi koncesionari moraju imati jednake uvjete i jednaki popust.

Tomi Fabjanović je predložio da se svima korisnicima javne površine, pomorskog dobra i vlakića, umanji račun na 50 % utvrđenog iznosa. Vezano uz eventualne preplate naknade za pomorsko dobro, predložio je da se preplata ne vraća, već da se uračuna u 2021. godini.

Stipe Karmelić je kazao da vijećnici moraju brinuti o općinskim prihodima, a ne samo o privatnim interesima.

Vijećnici su zatražili kraću pauzu radi usuglašavanja stavova.

Nakon pauze Katarina Marčić je povukla svoj prijedlog da se računi umanje na traženje zainteresiranih uz predočenje dokaza o padu prihoda od 50 %.

Preostao je prijedlog Tomija Fabijanovića da se svima korisnicima javne površine, pomorskog dobra i vlakića, umanji račun na 50 % utvrđenog iznosa. Nadalje, predložio je da se preplata ne vraća, već da se prebije sa računom u 2021. godini.

Nakon provedene rasprave vijećnici su donijeli slijedeću odluku o storniranju dijela zaduženja:

Zbog otežanog poslovanja izazvanog pandemijom korona virusa COVID 19, vijeće općine Bol donosi odluku o storniranju svih ukupnih zaduženja prema korisnicima pomorskog dobra i javnih površina, i koncesije za vlakić na području općine Bol u 2020. godini u iznosu od 50 %.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Bol da provede računovodstvenu proceduru odobrenja smanjenja računa (storno dijela računa) za utvrđeni postotak.

 

Odluka o storniranju dijela zaduženja korisnika pomorskog dobra i javnih površina na području općine Bol za 2020. godinu donesena je sa glasova 9 ZA (1 vijećnik nije glasovao), te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 2

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje odluke izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

Naime, Pravilnikom o unutarnjem redu su predviđena dva nova radna mjesta za potrebe provođenja poslova nove katastarske izmjere.

Za radna mjesta administrativnog referenta i povjerenika predviđaju se slijedeći koeficijenti:

REFERENT – ADMINISTRATIVNI TAJNIK 1,4

REFERENT – POVJERENIK 2,3

 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 3)

Zbog otežanog poslovanja izazvanog pandemijom korona virusa COVID 19, vijeće općine Bol donosi zaključak da se zaduženje komunalne naknade iz 2020. godine može podmiriti najkasnije do 01. listopada 2021. godine bez obračuna kamata .

 

Zaključak o naplati komunalne naknade za 2020. godinu donesen je sa 9 glasova ZA (1 vijećnik nije glasovao), te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 4)

Zbog otežanog poslovanja izazvanog pandemijom korona virusa COVID 19, vijeće općine Bol donosi zaključak da se pravomoćna zaduženja komunalnog doprinosa iz 2020. godine mogu podmiriti najkasnije osam dana nakon prijave početka građenja bez plaćanja kamata.

Ovo produženje roka za produženje roka za plaćanje komunalnog doprinosa se ne odnosi na komunalni doprinos za legalizaciju već izgrađenih zgrada.

 

Zaključak o naplati komunalnog doprinosa za 2020. godinu donesen je sa 9 glasova ZA (1 vijećnik nije glasovao), te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Ivica Šćepanović je pitao koliki je postotak izvršenja proračuna .

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se zadnja 2-3 mjeseca proračun dobro puni te da smo već na oko 80 % od planiranoga proračuna.

Naime, prvim rebalansom smo planirali prihode i rashode u iznosu 16.100.000,00 kuna , a već su ostvareni prihodi od 13.500.000,00 kuna.

Međutim, u prvoj točci dnevnog reda, kada su vijećnici donijeli odluku o davanju popusta u iznosu od 50 % na ukupno zaduženje za korištenje pomorskog dobra i javnih površina, oni planirani prihodi u tim kontima se neće ostvariti te je upitno hoćemo li do kraja godine dobiti 2.600.000,00 kuna.

Veći iznos još možemo očekivati od komunalnog doprinosa ukoliko uskoro započne sezona gradnje novih kuća. Drugi prihodi će biti minimalni.

Kao mjeru štednje Ivica Šćepanović je predložio smanjenje plaća zaposlenika općine i općinskih tvrtki i ustanova za 10 do 15 %.

Matko Baković je kazao da se o ovoj točci Dnevnog reda raspravljati na idućoj sjednici vijeća kada će biti pripremljeni materijali sa detaljnim analizama trenutnog financijskog stanja.

 

POD 6)

– Grupa građana, korisnika puta koji spaja ulicu Ivana Gundulića s ulicama Ivana Mažuranića i Marka Marulića, apeliraju na nadležna općinska tijela da aktivno pridonesu otvaranju puta koji je zagrađen, a koji se koristi zadnjih 25 godina, pri čemu su ostali bez ikakvog izlaza iz same ulice Ivana Gundulića te direktnog pristupa istočnom dijelu Bola. Navode da trpe direktnu štetu kao iznajmljivači i kao građani pogotovo u ljetnim mjesecima, jer je i njima i gostima obilazak prema centru dulji za oko 450 metara.

 

Načelnik je kazao da je Slavko Šimić najavio da će uskoro doći do rješavanja vlasničkog spora na spornom području. Slavko Šimić je obećao da će nakon što bude utvrđen kao vlasnik zemljišta na njemu napraviti javni put.

 

– Vinka Marčić, Neda Tomić, Vicko Radić, Vinja Maksimović su od Općine Bol zatražili otkup zemljišta na predjelu Benačica i to čest. zem. 590/6 k.o. Bol, oznaka zemljišta put-zemljište bez zgrade površine 152 m2.

 

Vijećnici su odbili ovu zamolbu.

Naime, predmetna čestica zemlje u naravi već 40-tak godina predstavlja javni put – ulicu Ivana Gundulića.

Prema Zakonu o cestama sve javne ceste nastale do 2011. godine predstavljaju vlasništvo jedince lokalne samouprave na kojem se nalaze.

 

– Ivica Jakšić Čokrić Puko u ime skupine Šušur Bol je od općinskog vijeća zatražio sponzoriranje igranog cjelovečernjeg filma Bolski turizam u doba korone.

Nakon kraće rasprave, vijećnici su donijeli odluku o sponzoriranju igranog cjelovečernjeg filma Bolski turizam u doba korone sa iznosom od 15.000,00 kuna (8 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN glas, 1 nije glasovao).

 

– Matko Karmelić je od općinskog vijeća zatražio dozvolu za gradnju objekta za uzgoj domaćih životinja na čest. zem. 1550 k.o. Bol na predjelu Krvavac.

Objekt bi bio površine 21 m2, gradio bi se u bloketama te kasnije obložio kamenom.

Istaknuo je da parcelu okružuje šuma i zapušteno područje te da životinje ne bi nikome smetale.

 

Predsjednik vijeća Matko Baković je kazao da općina nije nadležna za odlučivanje o ovoj zamolbi, te se je izuzeo od glasovanja.

Stipe Karmelić je također kazao da općina ne izdaje dozvole za gradnju, te je podsjetio vijećnike da je zabranjena svaka gradnja na poljoprivrednom zemljištu 1000 metara od mora.

 

Vijećnici su prihvatili ovu zamolbu (7 glasova ZA, 1 vijećnik SUZDRŽAN, a 2 vijećnika su se isključila od glasovanja).

 

Sjednica je završila u 20.45 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

                     

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/20-01/76

Ur. broj: 2104/02-20-02/01

Bol, 16. rujna 2020. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 6/2020 sjednice općinskog Vijeća održane dana 15. rujna 2020. godine, sa početkom u 17.00 sati, u prostorijama Doma kulture.

 

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

 

Izočni: Milan Škrbić  – opravdano.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mirko Perić-direktor KJP Grabov rat, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher, Jadran Bašić – predstavnici medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

 

B) Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili slijedeći Dnevni red:

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o storniranju dijela zaduženja korisnika pomorskog dobra i javnih površina na području općine Bol za 2020. godinu.

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

 

  1. Rasprava i donošenje zaključka o naplati komunalne naknade za 2020. godinu.

 

  1. Rasprava i donošenje zaključka o naplati komunalnog doprinosa za 2020. godinu.

 

  1. Rasprava o stanju financija Općine Bol.

 

  1. Rasprava i donošenje zaključka o pristiglim molbama: grupa građana za ponovnu izgradnju dijela ulice koja spaja ulicu Ivana Gundulića sa ulicom Ivana Mažuranića, grupa građana za otkup zemljišta, grupa Šušur za sponzoriranje filma Bolski turizam u doba korone, Matko Karmelić  za gradnju kokošinjca.

 

U materijalima predloženi Dnevni red, na prijedlog Ivice Šćepanovića,  je nadopunjen točkom 5. Rasprava o stanju financija Općine Bol, a točka 6. je, na prijedlog Tonča Buljana, nadopunjena raspravom o zamolbi Matka Karmelića.

 

C) Primanje na znanje zapisnika sa 5/2020 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 5/2020 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

 

D)    Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da je ova turistička sezona lošija od prošlogodišnje.

Brojke su znatno ispod planiranog, ali i iznad očekivanog.

Načelnik je kazao da su općinske financije stabilne, te da je nužno dobro planiranje i štednja kako bi se uspješno završila ova proračunska godina i otpočela iduća.

Načelnik je rekao da je od 14. rujna otpočela građevinska sezona.

Građevinari su upozoreni, da moraju izvoditi radove pažljivo na način da ne ometaju goste. Puna građevinska sezona će otpočeti, sukladno općinskim odlukama, od 1. listopada.

Načelnik je rekao da je postignut ogroman napredak u implementaciji novog sustava sakupljanja i odvoza komunalnog otpada. Još ima manjih problema, ali oni se rješavaju te se može reći da je novi sustav postigao dobre rezultate.

Načelnik je kazao da će se i nadalje pratiti mjere HZJZ-a vezano uz implementaciju mjera u borbi protiv bolesti COVID 19.

S tim u svezi je istaknuo da se ne planira otvaranje caffe bara u Domu kulture.

Također je kazao da je i program Centra za kulturu znatno reduciran, iako je bilo raznih kulturnih događanja.

Načelnik je kazao da je općina ispunila sve preuzete obveze vezano uz financiranje rada Srednje škole.

Također je kazao da Dječji vrtić normalno funkcionira te da je velika većina prijavljene   djece upisana  u predstojeću pedagošku godinu.

Načelnik je rekao da se još čeka vještvo  novog vatrogasnog vozila.

Načelnik je rekao da su i sami proizvođači priznali da vozilo u potpunosti ne odgovora traženim tehničkim karakteristikama, te su ponudili usklađenje.

Vozilo još nije u potpunosti plaćeno, te će faktura biti umanjena ukoliko se utvrdi smanjena vrijednost vozila zbog lošijih tehničkih karakteristika od ugovorenih.

Načelnik je kazao da će Stožer Civilne zaštite Brača ubuduće, po savjetima liječnika, donositi maksimalno tolerantne odluke kojima  će štititi interese svih Bračana i svih  lokalnih zajednica.

Načelnik je rekao da  je sa radom završio restoran ispod Lože, te da će uskoro biti uklonjeni stolovi i stolice ispred poslovnog prostora, te će se taj prostor osloboditi za lokalno stanovništvo.

Načelnik je najavio razgovor sa predstavnicima autoprijevozničke tvrtke iz Supetra, kako bi se pokušala uvesti ranojutarnja linija iz Bola za Supetar. Naime, prema sadašnjem voznom redu prvi autobus iz Bola u Supetar kreće u 11.00 sati.

 

 

 

 

E)    Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale

Ivica Šćepanović je pohvalio Jozu Bošnjaka i Ivana Cvitovića.- djelatnike Grabovog rata za njihov trud u sakupljanju komunalnog otpada. Smatra da oni za svoje natprosječno zalaganje zaslužuju i novčanu nagradu poslodavca.

Ivica Šćepanović je predložio  hitnu sanaciju potpornog zida u naselju Blato.

Također je predložio sanaciju oštećenog nogostupa u dužini od oko 50 metara uz Bračku cestu, do kojeg je došlo probijanjem pristupnog puta do građevine na Benačici.

Ivica Šćepanovižć je istaknuo da bi se ubuduće gradilišta u ljetnom periodu trebala primjereno ograditi i očistiti.

Ivica Šćepanović je pitao da li je Feliks Lukas vratio sredstva TZO-a uplaćena za organizaciju tenis turnira.

Također je pitao kada će umirovljenicima biti uplaćena uskrsnica u iznosu od 200,00 kuna.

Ivica Šćepanović je kazao da ima još puno pitanja vezanih uz važne infrastrukturne projekte i vlasničke sporove (Dom na Vidovoj gori, Bijela kuća, Hotel Park), ali da ih ne želi ni postavljati na današnjoj sjednici vijeća.

Također je zatražio konkretne podatke o broju noćenje u periodu od 1. siječnja do 1. rujna 2020. godine, te usporedbu sa prošlogodišnjim rezultatima, ali procjena je da će biti ostvareno oko 43 % prošlogodišnjih noćenja.

Načelnik je kazao da će Vijeće turističke zajednice raspravljati o financijskom izvješću Feliksa Lukasa vezanim uz rad na organizaciji teniskog turnira na Bolu.

Načelnik je najavio podjelu uskrsnica umirovljenicima, ali je naglasio da još nije iznađen zadovoljavajući model isplate, uzimajući u obzir epidemiološke opasnosti koje prijete starijim sugrađanima.

Načelnik je rekao da još ne raspolaže sa preciznim podacima o broju noćenja ove godine, te da ne može izvršiti usporedbu sa prošlogodišnjim rezultatima. Krajem rujna ćemo imati kompletne rezultate broja turističkih noćenja, te ćemo moći dati završnu procjenu.

Vezano uz sanaciju zida u naselju Blato načelnik je kazao da će se taj zid sigurno sanirati ili u ovoj ili u idućoj godini, u zavisnosti od financijskih mogućnosti općine.

Također je najavio sanaciju nogostupa uz Bračku cestu i zatvaranje improviziranog puta nakon završetka radova na Benačici.

Mate Petrić je kazao da ima grižnju savjesti zbog sudjelovanja u formiranju općinske većine. Istaknuo je da je prevaren i ispričao se građanima jer i sam snosi dio krivnje ili dio objektivne odgovornosti za stanje u općini. Smatra da je stanje u općini loše te da bi netko trebao odgovarati, pri tom ističući da je najveća krivnja u vrhu vlasti, odnosno na vrhu piramide.

Načelnik je pozvao vijećnika Matu Petrića da postavi konkretno pitanje, te da se ostavi općenitih i proizvoljnih tvrdnji.

Katarina Marčić je pitala načelnika smatra li da je pogriješio u organizaciji ovogodišnje Bolske fjere. Istaknula je da pojedini ugostiteljski objekti nisu poštivali epidemiološke mjere te da je to rezultiralo širenjem zaraze korona virusom.

Načelnik je odbacio odgovornost za ponašanje vlasnika ugostiteljskih objekata.

Također je kazao da je bolska fjera realizirana u skladu sa odlukom općinskog vijeća, za koju je glasovala i gospođa Marčić.

Prema izvješću dr. Šerića epidemiologa otoka Brača u Bolu tijekom ljeta nije registriran broj oboljelih od COVID-a, iako je, s obzirom na broj turista u Bolu, virus vjerojatno  bio prisutan.

Istaknuo je da je rad ugostiteljskih objekata regulirao HZJZ.

Nakon pojačanog širenja zaraze korona virusom HZJZ je ograničio radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Načelnik je kazao da je sve to izvan  i iznad njegove nadležnosti.

Katarina Marčić je pitala da li je općina zatražila mišljenje nadležnih institucija o zakonitosti radova na uređenju glampinga u R3 zoni.

Načelnik je kazao da je predmetni dopis pripremljen, ali još nije dostavljen nadležnim institucijama, ali da će uskoro biti poslan.

Načelnik je ponovno kazao da Kamp Zlatni rat radi već 10-tak godina.

Također je kazao da vlasnici kampa imaju Rješenje za kamp, te da novi zakupac tog prostora sada zamjenjuju prijašnje kućice sa novim glamping jedinicama.

Načelnik je rekao kako nije protiv povećanja kvalitete smještajnih jedinica i podizanja kvalitete prostora  ukoliko su te aktivnosti zakonite.

Katarina Marčić je kazala da načelnik Općine Bol  treba štiti općinske interese, a ne pogodovati privatnim investitorima.

Katarina Marčić je pitala po kojoj osnovi Jakov Okmažić potpisuje ugovore u ime Općine Bol.

Svjetlana Baković je kazala da je općinsko vijeće tijekom 2018. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama odluke o kupnji nekretnina. Navedenom odlukom Općina Bol je kupila novoformiranu čest. zem. 2742/2 k.o. Bol od zemljišnoknjižnih vlasnika. Navedena čestica zemlje je je općini potrebna za formiranje planirane cjelovite građevinske čestice za izgradnju novog groblja. Istom odlukom je propisano da će prava i obveze između vlasnika zemljišta, kao prodavatelja i Općine Bol, kao kupca regulirati aneksom ugovora, za čije se sklapanje ovlašćuje zamjenik načelnika Općine Bol gospodin Jakov Okmažić. Načelnik Općine Bol je dana  01. rujna 2020. godine izdao punomoć kojom je ovlastio Jakova Okmažića, da zastupa Općinu Bol u svim radnjama (utvrđivanje cijene, sklapanje ugovora, solemnizaciju ugovora sa klauzulom ovršnosti i dr.) koje provodi Općina Bol u svezi stjecanja zemljišta za izgradnju novog groblja (čest. zem. 2742/2 k.o. Bol).

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je navedena punomoć tehničke naravi, da je smisao svih aktivnosti bio ubrzanje postupka ishođenja građevinske dozvole za izgradnju novog groblja.

I načelnik je kazao da je meritum postupanja bio rješavanje problema i ubrzanje procesa ishođenja potrebne dokumentacije za izgradnju groblja.

Tonči Buljan je izrazio čuđenje što Jakov Okmažić prihvaća izvršavanje općinskih funkcija iako je ranije podnio ostavku na mjesto zamjenika načelnika Općine Bol.

Svjetlana Baković  je kazala da je Jakov Okmažić potpisao anekse ugovora kao privatna osoba koja ima punomoć načelnika Općine Bol.

Mate Petrić je rekao da se je novac uložen u kupnju zemljišta za izgradnju Medicinskog centra na ulasku u Bol mogao puno bolje i korisnije potrošiti. Smatra da će se planirana investicija teško realizirati, a sa tim novcem se je mogao urediti šematorij kod Vele crkve.

Mate Petrić je zatražio informacije o otkupu društvenih stanova.

Također je upozorio na neprimjereno stanje ispred Vile Giardino, gdje je dozvoljeno parkiranje 2 automobila u dva reda čime se znatno otežava promet ulicom Novi put.

Načelnik je kazao da je Vila Giardino dobila pravo za korištenje jednog parkirnog mjesta, te da nije istina da su odobrena dva parkirna mjesta. Također je kazao da je i u svijetu  uobičajeno da hoteli više kategorije imaju osigurano jedno prihvatno parkirno mjesto.

Načelnik je kazao da je izgradnja Medicinskog centra nužnost. Planira se izgradnja objekta u kojem bi bilo dovoljno prostora za četiri ambulante i dva stana.

Pročelnik je kazao da većina obveznika plaćanja otkupa društvenih stanova uredno pomiruju svoje obveze ili su ih već i podmirili. Samo nekolicina obveznika ne poštuje ugovorne odredbe o otkupu stana. Pročelnik je istaknuo da na njihove adrese redoviti idu opomene te su upoznati sa svojim obvezama, a oni koji ne otkupe stan u roku će trpjeti posljedice.

Nataša Paleka Jakšić je također je upozorila na propuste u organizaciji Bolske fjere. Smatra da nisu poštivane epidemiološke mjere.

Načelnik je kazao da je svatko odgovoran za organizaciju u svome prostoru, te da je općina poštivala propisane epidemiološke mjere npr. postavljeni su stajaći stolovi, vršena je stalna dezinfekcija prostora i sl.

Komunalni redar je obišao sve ugostiteljske objekte i svima je dostavio isti dopis kojim je pozvao ugostitelje na poštivanje propisanih mjera HZJZ-a.

Međutim, općina nije nadležna za provođenje inspekcijskog nadzora nad poštivanjem mjera HZJZ-a.

Katarina Marčić je kazala da je općina na Bolsku fjeru dozvolila rad ugostiteljskim objektima do 4.00 sata.

Načelnik je rekao da je radno vrijeme ugostiteljskih objekata reguliralo općinsko vijeće  Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti koja je na snazi duži niz godina. Istaknuo je da je odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u nadležnosti općinskog vijeća.

Ivica Šćepanović je upozorio na sramotno stanje ulaznih vrata na bolskoj ambulanti.

Načelnik je kazao da je općina spreman dati dio sredstava za uređenje ambulante, ali ambulanta je u vlasništvu županijskog Doma zdravlja, te  općina ne može proizvoljno i bez zamolbe vlasnika ulagati u tuđu imovinu.

Ivica Šćepanović je predložio raspravu o nabavci novog vatrogasnog vozila.

Matko Baković je kazao da će točka o nabavci novog vatrogasnog vozila biti uvrštena na iduću sjednicu općinskog vijeća, odnosno kada bude gotovo vještvo ovlaštenog sudskog procjenitelja.

Tonči Buljan je pitao tko je kriv za propuste u nabavci novog vatrogasnog vozila.

Načelnik je kazao da je bilo propusta u nabavci vozila. Naime, izvjesno je da vozilo nema sve tražene karakteristike. Ipak, vozilo je u funkciji te po potrebi izlazi na intervencije.

Načelnik je također kazao da će se  o nabavci vatrogasnog vozila još raspravljati  kada bude gotovo vještvo sudskog vještaka.

Nataša Paleka Jakšić je pitala zbog čega djelatnice Dječjeg vrtića nisu koristile godišnji odmor u ljetnom periodu kao i prijašnjih godine.

Predsjednica Upravnog vijeća Svjetlana Baković je kazala da su djelatnici vrtića cijeli godišnji odmor iskoristili u zimskom i proljetnom periodu te da su stoga morali raditi ljeti.

Podsjetila je vijećnike da je Dječji vrtić bio zatvoren  dio ožujka, travanj i dio svibnja, te da su djelatnici u tom periodu iskoristili godišnje odmore.

Marjan Marjanović je upozorio na nelegalna sidrenja oko plaže Zlatni rat i drugih bolskih plaža.

Načelnik je kazao da je općina upoznala sve nadležne institucije sa tim problemom, ali da nema nadležnosti na moru.

Mirko Perić je također kazao da  službe Grabovog rata evidentiraju prekršitelje.

Međutim, njihova nadležnost se svodi na prijave i upozorenja prekršiteljima.

Marjan Marjanović je kazao da bi se prostornim planom trebali promijeniti uvjeti gradnje, te onemogućiti vezanu gradnju i stvaranje građevinskih mastodonata.

Načelnik je kazao da je novi prostorni plan u završnom stadiju, te da se čeka donošenje županijskog plana kako bi naš plan bio usklađen sa županijskim.

Tonči Buljan je pitao tko je naručitelj izrade web stranice plaže Zlatni rat. Također je pitao koliko je koštala izrada stranice.

Načelnik je kazao da je općina naručila izradu web stranice plaže Zlatni rat, te da će ukupna cijena izrade biti oko 120.000,00 kuna.

Tonči Buljan smatra da je ta cijena previsoka, ali je zatražio da mu se dostavi ponuda i ugovor o izradi web stranice kako bi mogao dati procjenu vrijednosti ugovorenog posla.

 

DNEVNI RED:

POD 1)

U materijalima za vijeće načelnik Općine Bol Tihomir Marinković je vijećnicima dostavio prilog raspravi o storniranju dijela računa za korištenje javnih površina i pomorskog dobra u 2020. godini.

U navedenom materijalu se navode argumenti za i protiv storniranja dio zaduženja za 2020. godine.

Zbog objektivnih okolnosti nastalih kao posljedica pandemije korona virusa Covid 19, i zbog najave Ministarstva turizma RH iz svibnja 2020. da će ovogodišnja turistička sezona ostvariti maksimalno 25 % turističkog prometa iz prošle godine, vijećnici općine Bol su na dvije posljednje sjednice raspravljali o mogućnosti smanjenja zaduženja prema korisnicima pomorskog dobra i javnih površina. Nakon rasprava su zaključili da će ovogodišnja zaduženja biti prema naknadama iz 2019. godine, ali da će se početkom rujna 2020. godine raspraviti i donijeti zaključak o eventualnom storniranju dijela računa. Prema zakonskim odredbama vijeće općine Bol ne može smanjivati naknade za koncesijska odobrenja, jer je njih 2004. godine odredila Vlada Republike Hrvatske. Vijeće općine Bol može smanjivati naknade za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru i naknade za korištenje javne površine, jer te naknade određuje vijeće općine Bol. Općinska uprava je u tom smislu izdala račune sa obrazloženjem, a nakon nekog vremena i opomene pod prijetnjom prisilne naplate duga. Većina korisnika je platila svoje naknade prema zaduženju, tj. većina je platila naknadu za koncesijsko odobrenje i pola naknade za komunalnu infrastrukturu ili pola naknade za korištenje javne površine. Kada se raspravlja o storniranju dijela računa vijećnici moraju imati na umu etička načela u obnašanju javne dužnosti, te bi se trebali suzdržati od raspravljanja i donošenja odluka koje su izravno povezane sa njegovim privatnim interesom ili privatnim interesom povezane osobe.

ARGUMENTI DA NE TREBA STORNIRATI DIO ZADUŽENJA ZA 2020. GODINU Općina je društvena organizacija koja treba ispunjavati zajedničke interese ljudi na svom području. Zbog toga općina Bol brine o predškolskom odgoju, pomaže osnovnu i srednju školu, gradi i održava komunalnu infrastrukturu, stvara uvjete za razvoj športa, kulture, socijalne skrbi… Sve ove osnovne funkcije općina Bol je zadržala i u 2020. godini bez smanjenja. Općinske naknade za korištenje javnih površina i pomorskog dobra nisu se mijenjale više od 15 godina. Od 2004. do 2020. godine za 100 % se povećao turistički promet na području općine Bol, u tom razdoblju su povećane cijene svih turističkih usluga, a općinske naknade su ostale iste. Naknade za korištenje pomorskog dobra i javnih površina se naplaćuju na godišnjoj razini, bez obzira koliko se mjeseci stvarno koriste. I prošle godine su se na pomorskom dobru pružale neke usluge samo u špici turističke sezone, a naknada je plaćena kao da se usluga pružala cijele godine. Neki štekati ispred ugostiteljskih objekata rade cijelu godinu, a neki samo u špici turističke sezone, ali plaćaju godišnju naknadu po istoj cijeni za m2. Zbog krize izazvane pandemijom korona virusa privatni poduzetnici ostvaruju pravo na pomoć iz državnih i europskih fondova radi očuvanja radnih mjesta (4.000.00 kn za svako radno mjesto na rok od više mjeseci), a općine, gradovi i županije nemaju pravo na ostvarivanje tih naknada. Turistički promet je ove godine, prema procjeni, bio na 60 % prometa iz 2019. godine, što je, prema procjeni, turistički promet općine Bol na razini od prije 10-15 godina. Općinske naknade se nisu povećavale i pratile povećanje turističkog prometa u zadnjih 15 godina, zašto bi se općinske naknade smanjivale jer se smanjio turistički promet jednu godinu. Hoće li se 2021. godine općinske naknade povećati na nivo iz 2019. godine iako, prema procjeni, još nećemo dostići turistički promet iz 2019. ? Ili će naknade koje se nisu povećavale zadnjih 15 godina, sada ostati smanjene još nekoliko godina? Cijena ugostiteljskih usluga, prijevoza brodicama, korištenja parkirališta… se u zadnjih 15 godina redovno povećavala, ali se cijene nisu smanjile u doba korona krize, za razliku od cijene iznajmljivanja apartmana i soba, a mogućnost pomoći privatnim iznajmljivačima sa područja naše općine se nije razmatrala na vijeću općine Bol. Vijećnici moraju brinuti o funkcioniranju općine Bol i svih pratećih institucija i tvrtki. Vijeće općine Bol je na 4/2020 sjednici dana 2. srpnja 2020. godine donijelo odluku o prvom rebalansu proračuna općine Bol. Danas, dva mjeseca nakon odluke je vidljivo da se neće ostvariti planirani prihod iz poreza na promet nekretnina, poreza na prodana alkoholna i bezalkoholna pića i planirani prihod od boravišne pristojbe.

ARGUMENTI DA SE TREBA STORNIRATI DIO ZADUŽENJA ZA 2020. GODINU Vijeće je prije početka turističke sezone zauzelo stav da treba pomoći privatnim poduzetnicima u prevladavanju krize koja se naslućivala. Zahvaljujući takvom stavu velika većina poduzetnika je ušla u poslovni rizik i pružala svoje turističke, ugostiteljske, športske … usluge da malobrojni turisti ne bi bili uskraćeni u uslugama koje očekuju u našoj turističkoj destinaciji. Nekim korisnicima pomorskog dobra zaduženje prema Vladinoj naknadi za koncesijska odobrenja iznosi 80-100% ukupnog računa (terasa ispred ugostiteljskog objekta u šumici na Zlatnom ratu i kod crkvice Sv. Pavla se naplaćuje u iznosu od 600,00 kn /m2 što je 80-100% ukupnog računa), a nekim korisnicima pomorskog dobra prema općinskoj odluci o naknadi za komunalnu infrastrukturu zaduženje iznosi 99% ukupnog računa (aqua parku na Zlatnom ratu se naplaćuje 1.000.000,00 kuna za komunalnu infrastrukturu što je 99% ukupnog računa). U srpnju i kolovozu 2020. potrošnja vode na Bolu je bila na razini 75% prošlogodišnje potrošnje, što je siguran dokaz o manjem broju gostiju i manjoj potrošnji. Prema novinskim natpisima, u Hrvatskoj je ove godine ostvareno oko 50% manje dolazaka gostiju i broja noćenja nego prošle godine, te je turistička privreda posebno ugrožena. Vijeće općine Bol je na 4/2020 sjednici dana 2. srpnja 2020. godine donijelo odluku o prvom rebalansu proračuna općine Bol. Tom prilikom su se predvidjele poteškoće u punjenju proračuna te se donijela odluka o smanjenju prihoda i rashoda za oko 38% (sa 25.710.000,00 kuna na 16.161.500,00 kuna). Planirani prihodi u 2020. od korištenja pomorskog dobra i javnih površina su tom prilikom također smanjeni za oko 40 %. Vijećnici moraju brinuti o poduzetničkoj klimi na Bolu i poticati razvoj poduzetništva i olakšati njihovo poslovanje. Vijeće općine Bol je i zadnjih 15 godina olakšavalo sezonsko poslovanje na području općine Bol, ali ove godine, zbog poznatih okolnosti, treba još više olakšati uvijete sezonskog rada.

Matko Baković se pozvao na načelo jednakosti, odnosno predložio je da popust svim korisnicima javnih površina i pomorskog dobra bude jednak.

Mate Petrić je kazao da je korona pogodila i privatne iznajmljivače, te je pitao da li će i oni dobiti kakav popust.

Tonči Buljan je kazao da postoje najave kojima će i Turističko vijeće smanjiti dio naknada privatnim iznajmljivačima.

Katarina Marčić je je pitala da li svi poslovni subjekti obuhvaćeni ovim popustima.

Matko Baković je kazao da moramo predvidjeti popust i za koncesionare cestovnog vlaka jer oni ne spadaju pod korisnike javnih površina i pomorskog dobra.

Ivica Šćepanović je upozorio da se račun za korištenje pomorskog dobra sastoji od dva dijela i to od računa za koncesiju koji je odredila RH, i dijela za korištenje  komunalne infrastrukture koji je odredila općina. Pitao je koliko je zakonit prijedlog da vijeće umanjuje naknadu koju je propisala vlada RH.

Katarina Marčić je predložila da se računi umanje na traženje zainteresiranih uz predočenje dokaza o padu prihoda od 50 %.

Stipe Karmelić je podsjetio nazočne na sadržaj oglasa za korištenje pomorskog dobra za 2020. godinu u kojem je navedeno da  koncesionari moraju prvi obrok platiti u roku od 8 dana od zaprimanja obavijesti i računa za korištenje pomorskog dobra i to naknadu za koncesijsko odobrenje u 100 % tnom iznosu i naknadu za korištenje komunalne infrastrukture u 50 % tnom iznosu,  drugi obrok najkasnije do 01. rujna 2020. godine i to 50 % tni iznos naknade za korištenje komunalne infrastrukture.

Općina Bol je čak poslala opomene neplatišama, a rezultat svega toga je da je velika većina koncesionara na pomorskom dobru (njih 48 od 60) platilo svoje obveze sukladno općinskim uputama i to 100 % iznosa koncesije i 50 % komunalne infrastrukture.

Ukoliko se prizna popust od 50 % cjelokupnog računa većina koncesionara će biti u preplati  te će općina njima dugovati i morati vraćati preplaćeno.

Matko Baković smatra da svi koncesionari moraju imati jednake uvjete i jednaki popust.

Tomi Fabjanović je predložio da se svima korisnicima javne površine, pomorskog dobra i vlakića, umanji račun na 50 % utvrđenog iznosa. Vezano uz eventualne preplate naknade za pomorsko dobro, predložio je da se preplata ne vraća, već da se uračuna  u  2021. godini.

Stipe Karmelić je kazao da vijećnici moraju brinuti o općinskim prihodima, a ne samo o privatnim interesima.

Vijećnici su zatražili kraću pauzu radi usuglašavanja stavova.

Nakon pauze Katarina Marčić je povukla svoj prijedlog  da se računi umanje na traženje zainteresiranih uz predočenje dokaza o padu prihoda od 50 %.

Preostao je prijedlog Tomija Fabijanovića da se svima korisnicima javne površine, pomorskog dobra i vlakića, umanji račun na 50 % utvrđenog iznosa. Nadalje, predložio je da se preplata ne vraća, već da se prebije sa računom u  2021. godini.

Nakon provedene rasprave vijećnici su donijeli slijedeću odluku o storniranju dijela zaduženja:

Zbog otežanog poslovanja izazvanog pandemijom korona virusa COVID 19, vijeće općine Bol donosi odluku o storniranju svih ukupnih zaduženja prema korisnicima pomorskog dobra i javnih površina, i koncesije za vlakić na području općine Bol u 2020. godini u iznosu od 50 %.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Bol da provede računovodstvenu proceduru odobrenja smanjenja računa (storno dijela računa) za utvrđeni postotak.

 

Odluka o storniranju dijela zaduženja korisnika pomorskog dobra i javnih površina na području općine Bol za 2020. godinu donesena je sa glasova 9 ZA (1 vijećnik nije glasovao), te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 2

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje odluke izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

Naime, Pravilnikom o unutarnjem redu su predviđena dva nova radna mjesta za potrebe provođenja poslova nove katarske izmjere.

Za radna mjesta administrativnog referenta i povjerenika predviđaju se slijedeći koeficijenti:

REFERENT – ADMINISTRATIVNI TAJNIK 1,4

REFERENT – POVJERENIK 2,3

 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 3)

Zbog otežanog poslovanja izazvanog pandemijom korona virusa COVID 19, vijeće općine Bol donosi zaključak da se zaduženje komunalne naknade iz 2020. godine može podmiriti najkasnije do 01. listopada 2021. godine bez obračuna kamata .

 

Zaključak o naplati komunalne naknade za 2020. godinu donesen je sa 9 glasova ZA (1 vijećnik nije glasovao), te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

 

 

POD 4)

Zbog otežanog poslovanja izazvanog pandemijom korona virusa COVID 19, vijeće općine Bol donosi zaključak da se pravomoćna zaduženja komunalnog doprinosa iz 2020. godine mogu podmiriti najkasnije osam dana nakon prijave početka građenja bez plaćanja kamata.

Ovo produženje roka za produženje roka za plaćanje komunalnog doprinosa se ne odnosi na komunalni doprinos za legalizaciju već izgrađenih zgrada.

 

Zaključak o naplati komunalnog doprinosa za 2020. godinu donesen je sa 9 glasova ZA (1 vijećnik nije glasovao), te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Ivica Šćepanović je pitao koliki je postotak izvršenja proračuna .

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se zadnja 2-3 mjeseca proračun dobro puni te da smo već na oko 80 % od planiranoga proračuna.

Naime, prvim rebalansom smo planirali prihode i rashode u iznosu 16.100.000,00 kuna , a već su ostvareni prihodi od 13.500.000,00 kuna.

Međutim, u prvoj točci dnevnog reda, kada su vijećnici donijeli odluku o davanju popusta u iznosu od 50 % na ukupno zaduženje za korištenje pomorskog dobra i javnih površina, oni planirani prihodi u tim kontima se neće ostvariti te je upitno hoćemo li do kraja godine dobiti 2.600.000,00 kuna.

Veći iznos još možemo očekivati od komunalnog doprinosa ukoliko uskoro započne sezona gradnje novih kuća. Drugi prihodi će biti minimalni.

Kao mjeru štednje Ivica Šćepanović je predložio smanjenje plaća zaposlenika općine i općinskih tvrtki i ustanova za 10 do 15 %.

Matko Baković je kazao da se o ovoj točci Dnevnog reda raspravljati na idućoj sjednici vijeća kada će biti pripremljeni materijali sa detaljnim analizama trenutnog financijskog stanja.

 

POD 6)

– Grupa građana, korisnika puta koji spaja ulicu Ivana Gundulića s ulicama Ivana Mažuranića i Marka Marulića, apeliraju na nadležna općinska tijela da aktivno pridonesu otvaranju puta koji je zagrađen, a koji se koristi zadnjih 25 godina, pri čemu su ostali bez ikakvog izlaza iz same ulice Ivana Gundulića te direktnog pristupa istočnom dijelu Bola.  Navode da trpe direktnu štetu kao iznajmljivači i kao građani pogotovo u ljetnim mjesecima, jer je i njima i gostima obilazak prema centru dulji za oko 450 metara.

 

Načelnik je kazao da je Slavko Šimić najavio da će uskoro doći do rješavanja vlasničkog spora na spornom području. Slavko Šimić je obećao da će nakon što bude utvrđen kao vlasnik zemljišta na njemu  napraviti javni put.

 

– Vinka Marčić, Neda Tomić, Vicko Radić, Vinja Maksimović su od Općine Bol zatražili otkup zemljišta na predjelu Benačica i to čest. zem. 590/6 k.o. Bol, oznaka zemljišta put-zemljište bez zgrade površine 152 m2.

 

Vijećnici su odbili ovu zamolbu.

Naime, predmetna čestica zemlje u naravi već 40-tak godina predstavlja javni put – ulicu Ivana Gundulića.

Prema Zakonu o cestama sve javne ceste nastale do 2011. godine predstavljaju vlasništvo jedince lokalne samouprave na kojem se nalaze.

 

– Ivica Jakšić Čokrić Puko u ime skupine Šušur Bol je od općinskog vijeća zatražio sponzoriranje igranog cjelovečernjeg filma Bolski turizam u doba korone.

Nakon kraće rasprave, vijećnici su donijeli odluku o sponzoriranju igranog cjelovečernjeg filma Bolski turizam u doba korone sa iznosom od 15.000,00 kuna (8 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN glas, 1 nije glasovao).

 

– Matko Karmelić je od općinskog vijeća zatražio dozvolu za gradnju objekta za uzgoj domaćih životinja na čest. zem. 1550 k.o. Bol na predjelu Krvavac.

Objekt bi bio površine 21 m2, gradio bi se u bloketama te kasnije obložio kamenom.

Istaknuo je da parcelu okružuje šuma i zapušteno područje te da životinje ne bi nikome smetale.

 

Predsjednik vijeća Matko Baković je kazao da općina nije nadležna za odlučivanje o ovoj zamolbi, te se je izuzeo od glasovanja.

Stipe Karmelić je također kazao da općina ne izdaje dozvole za gradnju, te je podsjetio vijećnike da je zabranjena svaka gradnja na poljoprivrednom zemljištu 1000 metara od mora.

 

Vijećnici su prihvatili ovu zamolbu (7 glasova ZA, 1 vijećnik SUZDRŽAN, a 2 vijećnika su se isključila od glasovanja).

 

 

Sjednica je završila u 20.45  sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

 

Predsjednik vijeća:

 

Matko Baković

 

Skip to content