Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2017

Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2017
28. srpnja, 2017. u 9:27:14

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-01/81

Ur. broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 05. srpnja 2017. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 6/2017 sjednice općinskog Vijeća održane dana 04. srpnja 2017. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Katarina Marčić (druga potpredsjednica vijeća), Ivica Šćepanović, , Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić, Tonči Kukoč Bager.

Izočni:

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen jednoglasno, te glasi:

1. Izvješće mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata Gorana Jekića u mirovanje

2. Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika Tomija Fabijanovića

3. Prisega Tomija Fabijanovića

4. Izbor novog člana Odbora za izbor i imenovanje.

5. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za Statut i Poslovnik.

6. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za prostorni i urbanističko planiranje i uređenje prostora

7. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

8. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za financije i proračun

9. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Bol

10. Rasprava i donošenje odluke o izboru Komisije za dodjelu novčanih potpora uspješnim đacima i studentima

11. Rasprava i donošenje odluke o izboru Vijeća za koncesijska odobrenja

C) Prihvaćanje zapisnika sa 5/2017 sjednice vijeća (konstituirajuće sjednice)

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 5/2017 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 5/2017 sjednice Općinskog vijeća je JEDNOGLASNO usvojen.

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da su radovi na pripremi sezone uspješno dovršeni.

Prema izvješćima TZO-a i ove godine se bilježi rast broja gostiju i broja ostvarenih turističkih noćenja. Naime, prema dostupnim statističkim podacima nastavljaju se povoljni trendovi i za prvih 6 mjeseci ove godine.

Načelnik je rekao da su kod benzinske postaje uklonjeni stupići i postavljene rampe, odnosno da je napravljena nova regulacija prometa. Na taj način je povećana sigurnost prometa jer su se stupići u više navrata nekontrolirano podizali i oštetili vozila koja su prolazila preko njih.

Načelnik je također kazao da su Hrvatske ceste uglavnom završile izgradnju rotora i vidikovca. Za jesen je najavio nastavak radova i to spojnog dijela nogostupa od rotora do hotelskog naselja.

Načelnik je vijećnike upoznao sa problematikom objekta Doma na Vidovoj gori. Najavio je raspisivanje natječaja za zakup tog poslovnog prostora. Za ovu sezonu se samo planira čišćenje platoa Vidove gore. Također je kazao da su u tijeku razgovori sa predstavnikom tvrtke MS Brač turist o rješenju sporova nastalih nakon prošlog natječaja za zakup ovog poslovnog prostora. Načelnik je kazao da će i općinsko vijeće trebati zauzeti stav o cjelokupnoj problematici vezanoj uz zakup poslovnog prostora na Vidovoj gori.

Načelnik je upoznao vijećnike sa novom regulacijom pomorskog prometa u luci. Istaknuo je da se iskrcaj i ukrcaj svih putnika iz izletničkih i putničkih linija obavlja na Velom mostu.

Načelnik je kazao da je u Bol došla temeljna policija. Radi se o 6 policajaca koji će održavati red u mjestu. Također je, za sada, u Bolu nazočna i interventna policija.

Dovršena je studija utjecaja na okoliš za Luku na Račiću, te se time stječu preduvjeti za nastavak realizacije projekta izgradnje luke.

Uređeno je novo dječje igralište na Poljani. Igralište je hladovini u borovoj šumi te je prikladno za igru i u ljetnim mjesecima.

Za taksi službi je označeno 6 novih parkirnih mjesta, 2 na Velom mostu i 4 na ulazu na plažu Zlatni rat.

Načelnik je rekao da se uskoro očekuje dovršetak radova na uređenju kanala oborinskih voda kod plaže Zlatni rat, te da će se radovi nastaviti nakon turističke sezone.

Nabavljen je novi WC te je postavljen na Šetnicu. Međutim, još nisu pronađeni djelatnici koji bi radili u njemu te WC još uvijek nije u funkciji.

Načelnik je upoznao vijećnike sa pozivom Ministarstva mora kojim se predstavnike Općine Bol poziva na sastanak vezan uz dodjelu koncesijskih odobrenja na plaži Zlatni rat.

Načelnik je najavio razgovore sa urednikom portala Boljani info o novoj regulaciji međusobnih obveza, te da će na idućoj sjednici općinskog vijeća predložiti konkretni novi prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Ivica Šćepanović je čestitao svim novoizabranim vijećnicima i poželio uspješan rad u idućem mandatu. Također je čestitao načelniku na osvojenom novom mandatu i poželio mu uspješan rad.

Ivica Šćepanović je pitao u kojoj fazi je realizacija projekta izgradnje stanova POS-a.

Također je zatražio pisano izvješće o gradnji ceste prema groblju na predjelu Sv. Lucija. Zatražio je podatke o utrošenim sredstvima u zadnjih 15 godina, te o projektu puta po kojem je sam put građen. Također je zatražio informacije o realizaciji projekta izgradnje novog groblja.

Ivica Šćepanović je zatražio dostavu zapisnika sa sjednice Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, te je pitao da li je staro Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja dodijelilo sva koncesijska odobrenja za 2017. godinu.

Pročelnik Stipe Karmelić je rekao da je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju stanova POS-a donošenje novih izmjena i dopuna PPU-a općine Bol. Izmjenama i dopunama PPU-a se predviđa izmjena propisa o minimalnoj udaljenosti od međe za zgradu POS-a.

Vezano za izgradnju groblja načelnik je kazao da je u tijeku postupak objedinjenja građevinske čestice. Jedan parcela predstavlja problem, ali rješenje problema se očekuje uskoro. Nakon toga slijedi ishođenje građevinske dozvole, a načelnik očekuje početak gradnje novog groblja na proljeće 2018. godine.

Stipe Karmelić je rekao da je Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja održalo dvije sjednice i to 1. sjednicu 28. 04. 2017. godine, a 2. sjednicu 12. 06. 2017. godine. Na te dvije sjednice su dodijeljena sva koncesijska odobrenja predviđena Godišnjim planom korištenja pomorskog dobra.

Vijećnik Tonči Buljan je zatražio informacije o dodjeli koncesijskog odobrenja za aqua park na plaži Zlatni rat.

Tomi Fabijanović- predsjednik Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja je kazao da je koncesijsko odobrenje izdano tvrtki iz Pule koja je do sada bila uredan korisnik pomorskog dobra. Zaprimljene su 3 molbe, ali je prednost imao dosadašnji uredan korisnik pomorskog dobra. Problem je nastao zbog toga što koncesionar smatra da je predviđena naknada za korištenje pomorskog dobra od 1.200.000,00 kuna previsoka.

Načelnik je kazao da očekuje skore informacije od koncesionara, o tome da li prihvaća uvjete korištenja pomorskog dobra.

Katarina Marčić i Ivica Šćepanović su izrazili zabrinutost za proračun Općine Bol, jer bi se moglo dogoditi da, zbog previsoko određene naknade, općina u konačnici izgubi i sigurnih 700.000,00 kuna.

Tomi Fabijanović je kazao da je visinu naknade za koncesijsko odobrenje za aqua park na plaži Zlatni rat odredilo općinsko vijeće iz prošlog saziva.

Načelnik je kazao da je prošli saziv općinskog vijeća procijenio da naknada od 1.200.000,00 kuna je ekonomski opravdana.

Tonči Buljan je iznio nekoliko primjedbi građana.

Upozorio je da na plaži Benačica nema svlačionice.

Nadalje, rekao je da se u novom naselju na Kupini i dalje obavljaju građevinski radovi.

Također je pitao da li se zaprašivanje protiv komaraca obavlja i u Murvici.

Načelnik je rekao da će pokušati pribaviti svlačionicu za plažu Benačica, ali je izrazio bojazan da li će to biti moguće za ovu sezonu.

Načelnik je rekao da općinskom odlukom o zabrani gradnje gradnja se obustavlja od 1. 6 do 1. 10. tekuće godine.

Međutim, sukladno odredbama Zakona o gradnji, to se odnosi samo na sve zemljane radove (iskope, odvoz materijala sa gradilišta), radove na konstrukciji građevine (zidanje nosivih zidova, zidanje pregradnih zidova, betoniranje i izrada krovne konstrukcije), a ne na manje obrtničke radove.

Tonči Kukoč Bager je također upozorio na građevinske radove na uređenju kanala oborinskih voda kod plaže Zlatni rat koji se obavljaju neposrednoj blizini njegovog restorana.

Načelnik je rekao da je već ranije, u usmenom izvješću, za ovaj tjedan najavio završetak tih radova.

Tonči Buljan je zatražio provjeru informacije da DVD Bol nije plaćen za usluge koje je obavljao za WTA turnir, a također da mu nisu uplaćena obećana sredstva od ulaznica za gradnju Vatrogasnog doma.

Načelnik je rekao da će te navode provjeriti te da će vijećnike informirati o tome.

Vijećnica Katarina Marčić je upozorila na problem buke koja se imitira iz ugostiteljskih objekta u centru mjesta (Varadero, Loža, Barka i sl.), te na buku na plaži Zlatni rat (caffe bar Auro). Pita što će se poduzeti da se taj problem riješi.

Pitala je tko je dobio koncesijsko odobrenje za prodaju prženih krumpirića.

Također je pitala da li je direktor TZO-a dao odgovor, odnosno da li se očitovao o možebitnoj zlouporabi službenih stranica TZO-a Općine Bol.

Katarina Marčić je, nadalje, upozorila na zapuštenost dječjeg igrališta kraj Ribarske kućice i platoa Vidove gore.

Vezano uz buku iz ugostiteljskih objekata, načelnik je kazao da će komunalni redar izvršiti izmjeru vrijednosti emitirane buke, te da će o eventualnim prekoračenjima izvijestiti nadležne institucije.

Vezano uz direktora TZO-a načelnik je rekao da je baš danas zaprimljen odgovor direktora, te da još nije upoznat sa sadržajem pisma, ali da će taj odgovor proučiti te dostaviti i općinskim vijećnicima.

Primjedbe vezane za čistoću oko Ribarske kućice će proslijediti nadležnoj službi Grabovog rata.

Vezano uz kiosk za prodaju krumpirića na plaži zlatni rat, Matko Baković je rekao da je koncesijsko odobrenje za tu djelatnost dobila tvrtka Taverna Riva d.o.o., a da kiosk na Zlatnom ratu bespravno koristi osoba bez koncesijskog odobrenja te da odbija napustiti kućicu. Naknada za koncesijsko odobrenje za prodaju krumpirića iznosi 200.000,00 kuna uvećano za najam kućice, ali koncesionar, za sada, nije stupio u posjed kućice te nije započeo obavljati djelatnost.

Ivica Šćepanović predlaže izmjene Statuta i Poslovnika. Smatra da bi bilo bolje da vijećnici najprije obrade i donesu odluke po točkama Dnevnog rada, a potom da načelnik podnosi svoja izvješća i da vijećnici postavljaju vijećnička pitanja. Na taj način bi odluke koje se donose u sklopu redovnog rada vijeća bile kvalitetnije i bolje raspravljene. Također smatra da treba preispitati broj mjesnih odbora na području Općine Bol.

Matko Baković je kazao da na Obilaznici treba na više mjesta postaviti ležeće policajce jer tuda prolaze djeca na putu prema školi.

Katarina Marčić je ukazala na problem zaustavljanja vozila i parkiranja kod Dječjeg vrtića. Naime, davanjem parkirnih mjesta u najam, roditelji djece polaznika vrtića izgubili su prostor za zaustavljanje i parkiranje vozila.

Načelnik je rekao da je upoznat sa tim problem, te da u suradnji sa prometnim redarom iznaći rješenje problema.

DNEVNI RED:

POD 1)

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Škrbić je upoznao nazočne sa izjavom Gorana Jekića koji, kao novoizabrani vijećnik Općinskog vijeća Općine Bol sa liste HDZ-a, stavlja svoj vijećnički mandat u mirovanje iz osobnih razloga.

Zamjenika vijećnika daje HDZ.

POD 2)

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Škrbić je upoznao nazočne sa dopisom OO HDZ-a Općine Bol kojom se određuje zamjena za vijećnika Gorana Jekića, koji je svoj mandat stavio u mirovanje iz osobnih razloga.

OO HDZ-a Općine Bol je za zamjenika u općinsko vijeće Općine Bol odredila Tomija Fabijanovića iz Bola, Uz Poljanu 13.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili ovo imenovanje.

POD 3)

Predsjednik vijeća Matko Baković je vijećniku Tomiju Fabijanoviću pročitao tekst svečane prisege:

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana općinskog vijeća Općine Bol obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, Zakona i Statuta Općine Bol i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Bol, Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske.“

Nakon toga vijećnik je prisegnuo i potpisao svečanu prisegu.

POD 4)

Budući da je Goran Jekić stavio mandat u mirovanje, a na prošloj sjednici je izabran za člana Odbora za izbor i imenovanje, nužno je donijeti odluku o njegovom razrješenju i izboru novog člana Odbora za izbor i imenovanja.

Predsjednik vijeća Matko Baković je u ime vijećničke većine predložio donošenje odluke o razrješenju Gorana Jekića i imenovanje Tomija Fabijanovića za člana Odbora za za izbor i imenovanje.

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje je JEDNOGLASNO usvojen, a stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Sani Bodlović je kazala da Odbor za Statut i Poslovnik, prema članku 37. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15) ima 5 članova iz reda vijećnika Općine Bol. Članove ovog odbora može predložiti bilo koji vijećnik. Članovi odbora za Statut i Poslovnik se biraju kao cjelina.

Vijećnica Sani Bodlović u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložila slijedeće vijećnike za članove odbora za Statut i Poslovnik:

 1. Milan Škrbić – predsjednik
 2. Matko Baković – član
 3. Sani Bodlović – član
 4. Tonči Buljan – član
 5. Tonči Kukoč Bager – član

Prijedlog Odluke o izboru odbora za Statut i Poslovnik Sani Bodlović je usvojen sa 9 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)

Predsjednik odbora za prostorno i urbanističko planiranje je član vijeća, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.

Odbor za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje naselja daje mišljenje o prioritetima za izradu prostornih planova i prioritetnim građevinskim projektima, daje mišljenje o pojedinom prostornom planu, predlaže mjere za opremanje naselja komunalnim potrepštinama i o poboljšanju uvjeta stanovanja.

Vijećnica Sani Bodlović u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložila slijedeće osobe za članove odbora za prostorno i urbanističko planiranje:

 1. Sani Bodlović – predsjednica,
 2. Matko Baković – član
 3. Goran Jekić – član
 4. Nikola Popić – član
 5. Marjan Marjanović – član
 6. Branko Mikulić – član
 7. Nikola Cvitanić – član

Prijedlog Odluke o izboru odbora za prostorno i urbanističko planiranje prihvaćen je sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)

Predsjednik odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu je član vijeća, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.

Odbor prati predlaže mjere za unaprjeđenje općinskog programa zadovoljavanja socijalnih potreba, predlaže osobe za primanje socijalne pomoći, organizira posjet starijim i nemoćnim osobama, organizira redovne preglede žena i djece, organizira tribine i predavanja na temu borbe protiv ovisnosti.

Vijećnica Sani Bodlović u ime odbora za izbor i imenovanje je predložila slijedeće osobe za članove odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu:

 1. Marjan Marjanović – predsjednik
 2. Branko Mikulić – član
 3. Neda Kraljević – član
 4. Boris Škrbić – član
 5. Željko Eterović – član
 6. Breza Marinković – član
 7. Ivona Radić – član

Prijedlog Odluke o izboru odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu usvojen je sa 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 8)

Prema Statutu Općine Bol Odbor za financije i proračun ima predsjednika i 4 ( četiri ) člana koje imenuje Općinsko vijeće. Predsjednik Odbora je član vijeća, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.

Odbor za financije i proračun proučava i razmatra, te daje svoje prijedloge i mišljenje vezano uz donošenje: Proračuna, njegovih izmjena i dopuna, Odluke o izvršavanju proračuna, Odluke o privremenom financiranju, izvješća o izvršenju proračuna, Odluke o naknadama za obavljanje dužnosti i naknadama putnih troškova za radna tijela i tijela Općine Bol kao i drugih odluka vezanih uz proračun i financije Općine koje donosi Općinsko vijeće.

Vijećnica Sani Bodlović u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće osobe za članove odbora za financije i proračun:

 1. Mate Petrić – predsjednik
 2. Matko Baković – član
 3. Sani Bodlović – član
 4. Valentina Čadonja Pavlović – član
 5. Natalija Brešković – član

Prijedlog Odluke o izboru odbora za dodjelu financije i proračun koji je iznijela Sani Bodlović je usvojen sa 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 9)

Odbor za dodjelu javnih priznanja provodi postupak za predlaganje i dodjelu javnih priznanja prema posebnom aktu Općine Bol. Utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama.

Odbor ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednik ovog odbora treba biti član vijeća Općine Bol, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.

Vijećnica Sani Bodlović u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložila slijedeće osobe za članove odbora za dodjelu javnih priznanja:

 1. Sani Bodlović – predsjednica
 2. Lubica Kusanović – član
 3. Matko Baković – član
 4. Tihomir Marinković – član
 5. Ada Seferagić – član

Sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV je prihvaćen prijedlog Odluke o izboru odbora za dodjelu javnih priznanja, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 10)

Komisija za dodjelu stipendija je radno tijelo vijeća Općine Bol koje utvrđuje i predlaže kriterije za dodjelu đačkih i studentskih stipendija, te daje prijedloge odluka koje donosi vijeće Općine Bol.

Komisija ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednik ove komisije treba biti član vijeća Općine Bol, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.

Vijećnica Sani Bodlović u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložila slijedeće osobe za članove komisije za dodjelu stipendija:

 1. Sani Bodlović – predsjednica
 2. Ljubica Kusanović – član
 3. Stipe Nevistić – član
 4. Maja Žuljević – član
 5. Nataša Paleka Jakšić – član

Prijedlog Odluke o izboru komisije za dodjelu stipendija koji je iznijela Sani Bodlović je usvojen sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 11)

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja sastoji od pet članova od kojih je jedan član predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo SDŽ, a jedan predstavnik nadležne lučke kapetanije, dok su tri člana predstavnici Općine Bol.

Članovi vijeća između sebe biraju predsjednika vijeća.

Lučka kapetanija je imenovala Vedrana Bezmalinovića za predstavnika u Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Bol.

Upravni odjel za pomorstvo SDŽ je imenovao Franu Radelju za predstavnika u Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Bol.

Vijećnica Sani Bodlović u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložila slijedeće osobe za članove Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja:

 1. Tihomir Marinković
 2. Sani Bodlović
 3. Tomi Fabijanović
 4. Vedran Bezmalinović- predstavnik Lučke Kapetanije
 5. Frane Radelja- predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo SDŽ

Prijedlog Sani Bodlović, iznijet u ime Odbora za izbor i imenovanje je prihvaćen sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, (1 vijećnik nije glasovao), a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 21.25 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content