Zapisnik sa 5.sjednice vijeća 2009.

Zapisnik sa 5.sjednice vijeća 2009.
1. srpnja, 2010. u 12:30:10

                        
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Na temelju članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/2001), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  5/2009 sjednice općinskog Vijeća održane dana 10. srpnja 2009. godine, sa početkom u 20.30 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik vijeća), Zvonko Marić ( zamjenik predsjednika vijeća), Branko Mikulić, Merlin Katić, Tomislav Marčić, Matko Baković, Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić,  Srečko Karmelić, Boris Škrbić.
 
Izočni: –

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11  vijećnika.

B) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima je prihvaćen  jednoglasno, te glasi:

1. Rasprava i donošenje odluke o izboru odbora za Statut i Poslovnik,
2. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora,
3. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu,
4. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja,
5. Rasprava i donošenje odluke o javnim priznanjima Općine Bol,
6. Rasprava i donošenje odluke o zaštiti od buke,
7. Prva rasprava o Statutu Općine Bol,
8. Prva rasprava o Poslovniku općinskog vijeća Općine Bol,
9. Donošenje odluke o zastupanju,
10. Donošenje zaključka o profesionalnom obavljanju dužnosti.

C) Zapisnik sa 4/09 sjednice općinskog vijeća je primljen na znanje bez primjedbi.

D) Izvješće načelnika, pitanja, prijedlozi i primjedbe vijećnika:

Načelnik je rekao da je plan pripreme turističke sezone izvršen.
Došlo je do zakašnjenja u realizaciji nekih planova, uglavnom zbog kišnog vremena ili zbog neopravdanog kašnjenja izvođača.
Tako sa manjim zakašnjenjem dovršeno uređenje parka Borak, te je privedeno kraju uređenje obilaznice.
Također je sa manjim zakašnjenjem, zbog kašnjenja izvođača, dovršen popravak metalne ograde iznad plaže Zlatni rat.
Načelnik je također rekao da je izrada UPU-a Općine Bol pri kraju, te da će se javna rasprava održati tijekom ovog ljeta.
Izrada UPU Murvica je isto pri kraju, a javna rasprava će se  održati tijekom ovog ljeta.
Gotov je Projekt vodoopskrbe i odvodnje naselja Murvica, a Općina Bol se prijavila na natječaj  Fonda za regionalni razvoj za dodjelu sredstava za realizaciju ovog projekta.
Pokrenuti su upravni  postupci temeljem kojih će doći do uklanjanja bespravno postavljenih štekata na javnim površinama.
U utorak će biti instaliran bežični Internet.
Uređeno je područje oko hotela Bijela kuća, te su zatvoreni razbijeni prozori i vrata.
U tijeku je uređenje ograde i postavljanje javne rasvjete na sportskom centru Poljana.
Primijećeno je da Put oleandara koriste vlasnici automobila koji nelegalno voze po Šetnici. Stoga je dan nalog da se na početku Puta oleandara postavi čvrsta prepreka da vozila ne mogu doći do Šetnice.
Uskoro će ponovno biti uređena i sanirana cesta do Murvice, te će se na taj način osigurati normalan promet do naselja.
Glede turističke sezone, načelnik je izvijestio vijećnike o posjetu turista Općini Bol do 30. lipnja 2009. godine. Iz raspoloživih podataka proizlazi da je zabilježen nešto slabiji rezultat nego u prošloj godini.  Rezultati u  privatnom smještaju su na istoj razini kao i lani, dok je pad gostiju zabilježen u hotelskom smještaju.
Načelnik je obavijestio vijećnike da je u tijeku natječaj za prijavu kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Bol.

Pitanja, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Vijećnik Zvonko Marić je predložio sazivanje tematske sjednice vijeća na kojoj bi se temeljito razmotrila situacija u komunalnom poduzeću Grabov rat d.o.o. Istaknuo je da odgovornost za stanje u poduzeću mora snositi direktor, a ne niže rangirani djelatnici.
Načelnik Tihomir Marinković je prihvatio ideju sazivanja posebne tematske sjednice na temu Grabov rat. Rekao je da se pripremaju nova kadrovska rješenja, ali je nezgodno što su lokalni izbori na početku turističke sezone, a smjene u poduzeću i kadrovska preslagivanja se ne mogu provoditi u srcu sezone.
Zamjenik načelnika Mate Petrić je rekao da se je i jedna i druga strana u predizbornoj kampanji zalagala za promjene u komunalnom poduzeću Grabov rat d.o.o., te da po njegovom mišljenju u poduzeću treba reducirati radnu snagu, reducirati radne sate i uvesti strožu kontrolu novca.
Vijećnik Tomislav Marčić je predložio žurne smjene u komunalnom poduzeću Grabov rat zbog loših poslovnih rezultata. Zatim je pitao da li tvrtka ima budžet, da li su prihodi i rashodi uravnoteženi, te koji su noviteti u ponudi.
Tomislav Marčić je, nadalje,  rekao da mu nije jasno o  kojim stranama govori zamjenik načelnika Mate Petrić, jer da on ne pripada ni „jednoj“ ni „drugoj“ strani, već je nezavisni vijećnik liste Tomislava Marčića, i da nije u koaliciji ni sa jednom stranom.
Načelnik Tihomir Marinković je obećao dostaviti kompletne informacije o poslovnim rezultatima Grabovog rata u ovoj sezoni na idućoj tematskoj sjednici.
Vijećnik Jakša Marinković-Tomić je rekao da bi na tematskoj sjednici trebali biti i predstavnici Grabovog rata. Nadalje, rekao je da djelatnici Grabovog rata nisu ažurni ni kad je u pitanju čišćenje mjesta. Tako navodi da se danima nije poduzelo ništa kad je došlo do izlijevanja kanalizacije kod plaže Martinica, da se ne čiste ni druge manje plaže, te da je rub  Obilaznice zarastao u travu i korov. Istaknuo je da ni promet u mjestu nije dobro reguliran, da se po Obilaznici, koja je jedina prometnica u mjestu,  masovno protupravno parkiraju automobili.
Načelnik je odgovorio da je nedavno bio na plaži Martinica, te da je ona u korektnom stanju, a problemi koji su postojali su sanirani. Na Obilaznici je u tijeku košnja trave i ona će uskoro biti okončana. Regulacija prometa je u nadležnosti policije. Policija je došla na Bol, ali imaju samo tri službenika koja pokrivaju područje pola otoka Brača. Upoznati su sa problemom protupravnog parkiranja na Obilaznici, te uglavnom, što se tiče prometa,  i ureduju na tržnici i na Obilaznici.
Zamjenik načelnika Mate Petrić je rekao da je čišćenje mjesta u nadležnosti komunalnog poduzeća Grabov rat, te da nije problem u komunalnim djelatnicima, već u rukovodećem kadru koji djelatnike mora stalno usmjeravati. Također je pozvao sve vijećnike da o eventualnim problemima u održavanju komunalnog uređenja obavijeste općinsku upravu, koja će o njima obavijestiti načelnika odnosno komunalno poduzeće.
Vijećnik Branko Mikulić je rekao da se na više mjesta na Bolu izvode građevinski radovi, te je pitao što je poduzeto protiv prekršitelja općinske Odluke o  razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine.
Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da su protiv više prekršitelja Odluke o  razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine podnesene prijave Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, te da je komunalni redar, u skladu sa svojim ovlastima, izdao više prekršajnih naloga protiv prekršitelja.
Tomislav Marčić je pitao zbog čega nisu postavljene kabine za presvlačenje na plaži Martinica.
Načelnik je odgovorio da između općine i firme B1 plakati d.o.o. iz Zagreba postoji ugovor o postavljanju svlačionica. Temeljem tog ugovora tvrtka B1 plakati postavlja svlačionice  na kojima se nalaze razne reklamne poruke, a zauzvrat Općini Bol plaća određenu naknadu. Načelnik je rekao da nije upoznat zbog čega firma B1 plakati nije postavila svlačionice ove godine, te da bi se moglo pregovarati sa drugim firmama koje se bave sličnim poslom o postavljanju svlačionica na Martinici.
Vijećnik Matko Baković je primijetio da je dosta  automobila parkirano na opasnim mjestima.
Načelnik je rekao da se o tome treba obavijestiti komunalni redar, a komunalni redar policiju.
Vijećnik Vinko Kraljević je upozorio na opasan promet noću po rivi, a s tim u vezi je pitao za radno vrijeme policije i komunalnog redara.
Načelnik je odgovorio da policija radi unutar okvira koji je moguć, da tri policajca pokrivaju veći dio Brača, a da jedinica prometne mladeži  radi do 21.00 sata. Rješenje ovakvih problema vidi u podizanju svijesti građana.
Branko Mikulić je pitao da li će ove godine invalidi moći ući na Šetnicu.
Načelnik je odgovorio da je rampa popravljena, te da invalid uz pomoć ključeva, koji će biti kod djelatnice na obližnjem kiosku, može ući na Šetnicu.
Srečko Karmelić je konstatirao da web kamere na službenim Internet stranicama Općine Bol nisu uvijek u funkciji.
Načelnik je rekao da će se provjeriti funkcioniranje web kamere, te je najavio premještanje web kamere koja neadekvatno pokriva plažu Zlatni rat sa Bretanide na Elaphusu.
Boris Škrbić je konstatirao da se ispred pojedinih prodavaonica na javnim površinama  sakupljaju ljudi i piju, te na taj način pružaju lošu sliku Bola.
Načelnik je rekao da će se uputiti prijave sanitarnoj i tržnoj inspekciji i da će im se skrenuti pozornost na ovaj problem.
Vijećnik Jakov Okmažić je pitao da li će se uvođenjem bežičnog interneta ugroziti rad postojećih lokalnih Internet caffe-a.
Načelnik je odgovorio da je cijena naplate bežičnog interneta znatno viša, te da je ta usluga većinom namijenjena gostima sa jahti.
Vijećnica Merlin Katić je pitala da li postoji mogućnost da se postavi bankomat na području hotelskog kompleksa Zlatni rat.
Načelnik je odgovorio da je o tome pregovarao sa predstavnicima više banaka, ali da ne postoji interes, da su svi zainteresirani za postavljanje bankomata u centru mjesta.
Tomislav Marčić je predložio sazivanje tematske sjednice koja bi se odnosila na rad Turističke zajednice Općine Bol. Smatra da je sada vrijeme za poduzeti neke mjere za sezonu 2010. godine, jer je za ovu već kasno. Ističe da je Internet stranica TZO-a vrlo loša, loše ažurirana, loše posjećena i sa lošim prijevodom na strane jezike. Također je kazao da smatra da su ovako organizirane Ribarske večeri nepotrebne, te da se ugostitelji žale što su organizirane u petak, kada je u subotu uobičajeni odlazak gostiju kojima zadnju večer nudimo besplatnu zabavu umjesto da im ponudimo mjesto gdje će potrošiti preostale kune.
Načelnik je rekao da se o svakom programu može raspravljati, pa i o programu rada TZO-a Bol i Centra za kulturu Općine Bol.

B) DNEVNI RED:

POD 1)

Odbor za Statut i Poslovnik, prema članku 73. Poslovnika ima 5 članova iz reda vijećnika Općine Bol. Članove ovog odbora može predložiti bilo koji vijećnik. Članovi odbora za Statut i Poslovnik se biraju kao cjelina.
Zamjenik predsjednika vijeća Zvonko Marić u ime odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće vijećnike za članove odbora za Statut i Poslovnik:
1. Jakša Marinković-Šimić, predsjednik,
2. Tomislav Marčić,
3. Branko Mikulić,
4. Jakša Marinković-Tomić,
5. Jakov Okmažić

Ovaj prijedlog Odluke o izboru odbora za Statut i Poslovnik je usvojen JEDNOGLASNO, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)
Članove odbora za prostorno i urbanističko planiranje predlaže odbor za izbor i imenovanje, a kontra prijedlog može dati pet članova vijeća. Predsjednik odbora za prostorno i urbanističko planiranje je član vijeća, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća. Broj članova ovog odbora nije određen, a primjeren broj je od minimalno 5  do maksimalno 7 članova.
Odbor je radno tijelo vijeća Općine Bol  koje razmatra pitanje iz svog djelokruga, daje vijeću svoje prijedloge, savjete i mišljenja o pojedinim pitanjima koja su predmet rasprave i odlučivanja na sjednici vijeća.
Odbor za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje naselja daje mišljenje o prioritetima za izradu prostornih planova i prioritetnim građevinskim projektima, daje mišljenje o pojedinom prostornom planu, predlaže mjere za opremanje naselja komunalnim potrepštinama i o poboljšanju uvjeta stanovanja.
Mandat članovima odbora počinje stupanjem na snagu Odluke o izboru, a traje do opoziva ili najduže četiri godine.
Zamjenik predsjednika vijeća Zvonko Marić u ime odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće osobe za  članove odbora za prostorno i urbanističko planiranje:
1. Jakša Marinković Šimić, predsjednik,
2. Zvonko Marić,
3. Matko Baković,
4. Tomislav Marčić,
5. Tihomir Marinković,
6. Jurica Ščepanović,
7. Vinko Kraljević

Ovaj prijedlog Odluke o izboru odbora za prostorno i urbanističko planiranje prihvaćen je JEDNOGLASNO, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka od 18. studenog 2005. godine („Službeni glasnik“ Općine Bol  br. 09/05).

POD 3)
Članove odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu predlaže odbor za izbor i imenovanje, a kontra prijedlog može dati pet članova vijeća. Predsjednik odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu je član vijeća, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća. Broj članova ovog odbora nije određen, a primjeren broj je od minimalno 5  do maksimalno 7 članova.
Odbor je radno tijelo vijeća Općine Bol  koje razmatra pitanje iz svog djelokruga, daje vijeću svoje prijedloge, savjete i mišljenja o pojedinim pitanjima koja su predmet rasprave i odlučivanja na sjednici vijeća.
Odbor prati predlaže mjere za unaprjeđenje općinskog programa zadovoljavanja socijalnih potreba, predlaže osobe za primanje socijalne pomoći, organizira posjet starijim i nemoćnim osobama, organizira redovne preglede žena i djece, organizira tribine i predavanja na temu borbe protiv ovisnosti.
Mandat članovima počinje stupanjem na snagu Odluke o izboru, a  traje do opoziva ili najduže četiri godine.
Zamjenik predsjednika vijeća Zvonko Marić u ime odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće osobe za  članove odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu:
1. Merlin Katić, predsjednica,
2. Marija Botteri Peruzović,
3. Branko Mikulić,
4. Markica Tomić,
5. Neda Kraljević,
6. Jakša Marinković-Tomić,
7. Marijana Marić

Ovaj prijedlog Odluke o izboru odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu usvojen je JEDNOGLASNO, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka od 18. studenog 2005. godine („Službeni glasnik“ Općine Bol  br. 09/05).

POD 4)
Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju zapovjednik stožera je zamjenik načelnika (Mate Petrić). Članovi stožera su načelnik (Tihomir Marinković), predstavnici DVD-a Bol (Nikša Bjelobradić i Ivica Ščepanović), predstavnik policijske postaje (Teo Bogunović), predstavnik Centra zaštite i spašavanja iz Splita (Željko Šeravić). Broj članova stožera nije određen. Ostale članove stožera predlaže odbor za izbor i imenovanje, a kontra prijedlog može dati 5 članova vijeća
Zamjenik predsjednika vijeća Zvonko Marić, vodeći računa o Zakonu o zaštiti i spašavanju, u ime odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće osobe za  članove stožera zaštite i spašavanja:
– Tihomir Marinković, načelnik općine Bol, iz Bola, Uz potok 19, Telefon na poslu: 635-114, kućni broj telefona:635-297, mobitel:098/422-519, član Stožera,
– Mate Petrić, zamjenik načelnika, iz Bola, Ruđera Boškovića 6, kućni broj telefona: 635-223, mobitel: 098/1685352, zapovjednik Stožera,
– Jakša Marinković Šimić, Predsjednik vijeća općine Bol,iz Bola, Rčić 5, Telefon na poslu:635-210, kućni broj telefona:635-878, 635-215, mobitel 098/213 242 član
– Nikša Bjelobradić, zapovjednik vatrogasne postrojbe u općini Bol, iz Bola, Podan glavice 6, Telefon na poslu:635-582, kućni broj telefona: 635-594, mobitel:098/423-059, član
– Teo Bogunović, detektiv-krim.tehničar četvrte policijske postaje Brač, iz Bola, Rudina 12, broj telefona na poslu:309-223 i 309-239, fax:309-244, kućni broj telefona:635-057 i 635-323, mob:091/525 04 27 i 098/193 55 28, član
– Đimi Žuvić, direktor općinskog komunalnog poduzeća „Grabov rat“ d.o.o. Bol, iz Bola, Mirka Vrsalovića 3, Telefon na poslu:635-393, kućni telefon:635-197, mobitel:091/188 59 14, član
– Ivica Ščepanović, predsjednik DVD-a Bol, iz Bola, Gornj obala 6/A, Telefon na poslu:740-158, kućni broj telefona:635-892, mobitel:098/451 627, član,
– dr. Markica Tomić, liječnik opće prakse na Bolu iz Bola, Porat bolskih pomoraca bb, telefon na poslu 635-112, 717-999, kućni telefon 635-115, mobitel:098/423-054, član
– Drago Jerkin, lučki kapetan u Kapetaniji Bol, iz Bola, Blato 26, tel. na poslu 635-903, kućni telefon 635-573, mobitel:098/448-136, član.
– Željko Šeravić, Ante Starčevića 7, Solin, telefon na poslu:353-795, kućni broj telefona: 215-449, fax:260-258, mobitel 091/761 47 67, član

Ovaj prijedlog Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja usvojen je JEDNOGLASNO, a stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja od 20. svibnja 2008. godine („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 4/08)

POD 5)
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je upoznao vijećnike sa načelnikovim prijedlogom  Odluke o javnim priznanjima.
U odnosu na dosada važeću Odluku o javnim priznanjima („Službeni glasnik“ br.8/06 i 5/08) riječi „poglavarstvo“ zamjenjuju se sa riječima „načelnik“, te se na taj način nova Odluka usklađuje za Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Ovom Odlukom ustanovljavaju se javna priznanja Općine Bol, njihov izgled, uvjeti i način njihove dodjele, kao i tijela za provođenje postupka i dodjele priznanja.
Tako se predviđa da načelnik imenuje Komisiju koja će razmotriti zaprimljene prijedloge, te vijeću predložiti izbor dobitnika javnih priznanja.
Konačnu Odluku o izboru dobitnika javnih priznanja donosi vijeće većinom glasova svih vijećnika.
Zamjenik načelnika Mate Petrić je izrazio mišljenje da je predložena Odluka kvalitetna, ali da i komisija i vijeće moraju paziti kod izbora osoba za dodjelu priznanja, tj. da se ne smije dopustiti da dođe do inflacije priznanja, odnosno da javno priznanje mora imati određenu težinu.

Odluka o priznanjima prihvaćena je JEDNOGLASNO, a stupa na snagu osmog dana od dana  objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)
Načelnik Tihomir Marinković je upoznao vijećnike sa svojim prijedlogom Odluke o zaštiti od buke.
Predloženom Odlukom predviđa se dopuštanje uporabe elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Općine Bol u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u vremenu najranije od 08.00, a najdulje do 24,00 sata.
Nadalje, predviđa se dopuštanje uporabe elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Općine Bol u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza u vremenu najranije od 08.00, a najdulje do 01,00 sat.
Također, predviđa se dopuštanje uporabe elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom, u restoranu „Mali raj“ na čest. zem. 818/3 k.o. Bol, u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza najranije od 08.00, a najdulje do 04.00 sata.
Predloženom Odlukom se predviđa da na Dan Općine Bol u noći sa 5. na 6. kolovoza mogućnost da se, uz prethodnu suglasnost Načelnika Općine Bol, na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Općine Bol održavaju koncerati i uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja  do 03.00 sata.
Također, predviđa se da na Dan Općine Bol u noći sa 5. na 6. kolovoza mogućnost da se, uz prethodnu suglasnost Načelnika Općine Bol, u restoranu „Mali raj“ na čest. zem. 818/3 k.o. Bol održavaju koncerti na otvorenom i uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja  do 05.00 sati.
Vijećnik Jakša Marinković-Tomić je pitao da li je novi Zakon o zaštiti od buke dozvolio uporabu elektroakustičnih uređaja na otvorenom.
Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da je novi Zakon  o zaštiti od buke, za razliku od starog, dozvolio uporabu elektroakustičnih uređaja na otvorenom.
Vijećnik Srećko Karmelić je pitao koje su sankcije za nepoštivanje ove Odluke.
Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da su sankcije prijava komunalnom redaru, policiji, te da načelnik može skratiti radno vrijeme ugostiteljskog objekta koje ne poštuje odredbe ove Odluke za 2 sata.

Tekst Odluke o zaštiti od buke predložen od načelnika prihvaćen je JEDNOGLASNO, a stupa na snagu osmog dana od dana  objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima izložio tekst prijedloga Statuta koji su dobili u materijalima za ovu sjednicu vijeća.
Prijedlog Statuta je usklađen sa odredbama Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi.
Statuom se pobliže uređuju status i ustrojstvo općine Bol, a osobito: status, područje i granice, samoupravni  djelokrug općine Bol, njena obilježja, pečati i dan općine, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela općine: vijeće, načelnik, jedinstveni upravni odjel,financiranje i imovina, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga općine, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje općine Bol sa drugim jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave,  te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza iz područja lokalne samouprave na području općine Bol.

Ovo je bilo prvo čitanje prijedloga Statuta, dok se na idućoj sjednici vijeća očekuje mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik  o prijedlogu, te rasprava i glasovanje vijećnika o istom.

POD 8)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima izložio tekst prijedloga Poslovnika vijeća koji su dobili u materijalima za ovu sjednicu vijeća.
Prijedlog Poslovnika je usklađen sa odredbama Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi.
Poslovnikom se uređuje unutrašnje ustrojstvo i način rada Općinskog Vijeća općine Bol, a osobito se uređuje:  konstituiranje općinskog vijeća, prava i dužnosti članova Općinskog vijeća i način njihova ostvarivanja i zaštite, javnost rada i izuzeci od ovog načela, poslovni red na sjednici i način održavanja reda tijekom sjednice, način glasovanja na sjednicama Općinskog vijeća i pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova vijeća, način rada vijećničkih odbora i komisija, sastavljanje i utvrđivanje zapisnika.

Ovo je bilo prvo čitanje prijedloga Poslovnika, dok se na idućoj sjednici vijeća očekuje mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik  o prijedlogu, te rasprava i glasovanje vijećnika o istom.

POD 9)
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je obrazložio vijećnicima da je Odluka o zastupanju Općine Bol deklaratorne naravi, jer sukladno Zakonu o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi  načelnik općine zastupa općinu.
Odluka o zastupanju prihvaćena je JEDNOGLASNO, a stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 10)
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je obavijestio vijećnike da je načelnik Općine Bol Tihomir Marinković sukladno članku 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Jedinstvenom upravnom odjelu dana 03. lipnja 2009. godine uputio pismenu obavijest u kojoj se očitovao da će dužnost općinskog načelnika Općine Bol obavljati profesionalno.
Dakle,  Zaključak o profesionalnom obavljanju dužnosti je također deklaratorne naravi.

Zaključak o profesionalnom obavljanju dužnosti prihvaćen je JEDNOGLASNO, a stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Sjednica je završila u 22.15   sati 
Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content