Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2019.

13. rujna, 2019. u 9:23:01

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-01/118
Ur. broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 10. rujna 2019. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 5/2019 sjednice općinskog Vijeća održane dana 09. rujna 2019. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Mate Petrić, Milan Škrbić, Marjan Marjanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: Katarina Marčić – opravdano

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Nives Mošić – voditeljica računovodstva Općine Bol (točke 1. i 2. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher, Roni Marinković – predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B) Vijećnik Tonči Buljan je predložio nadopunu Dnevnog reda.

Naime, predložio je raspravu o uvjetima dodjele koncesijskih odobrenja na plaži Zlatni rat.

Predsjednik vijeća Matko Baković je predložio da vijećnik pripremi materijale za vijećnike te da se ova točka stavi na Dnevni red iduće sjednice općinskog vijeća.

Vijećnici su prihvatili stav predsjednika vijeća te je rasprava o uvjetima dodjele koncesijskih odobrenja na plaži Zlatni rat odgođena za iduću sjednicu vijeća.

Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća proračuna općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine.

– Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna – odluka

– Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

– Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna – tablica

2. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2019. godinu.

– Prvi rebalans proračuna 2019. – tablica

– Prvi rebalans proračuna 2019. – obrazloženje

3. Rasprava o prijedlogu odluke o komunalnom redu (prvo čitanje)

4. Rasprava i donošenje odluke o zabrani radova za 2020. godinu.

C) Primanje na znanje zapisnika sa 4/2019 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 4/2019 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je izrazio zadovoljstvo ovogodišnjom turističkom sezonom.

Istaknuo je da će rezultati ove turističke sezone biti bolji od lanjskih ili u najgorem slučaju na prošlogodišnjem nivou.

Načelnik je upozorio da su pojedini koncesionari na plaži Zlatni rat svoje kioske otvorili tek polovinom srpnja. Smatra da je to nedopustivo, te da gosti trebaju imati planiranu uslugu tijekom cijele turističke sezone. Načelnik smatra da takve neuredne koncesionare treba isključiti iz poslovanja sa plaže Zlatni rat.

Načelnik je podsjetio vijećnike da je na Vidovoj gori planirao minimalno uređenje objekta te uvođenje u posjed tvrtke Grabov rat koja bi tamo pružala jednostavne ugostiteljske usluge i održavala sanitarne prostore.

Međutim, do toga nije došlo iz više razloga, a naročito stoga jer je primao prijeteća pisma u kojima mu se prijetilo kaznenim progonom u slučaju ulaganja u taj poslovni prostor.

Načelnik je upoznao nazočne sa dijelom jednog od tih pisama u kojemu se prijeti kaznenim prijavama, u slučaju da počne ulagati u Dom na Vidovoj gori prije rješavanja vlasničko-pravnih odnosa.

Načelnik je podsjetio vijećnike da vlasničko-pravni odnosi vezani uz zgradu Doma na Vidovoj gori nisu riješeni, te da stoga nije bio spreman samostalno preuzeti rizik uređenja Doma i snositi posljedice eventualnog kaznenog progona.

Ivica Šćepanović je rekao da bi on, a vjerojatno i ostali vijećnici bili spremni preuzeti rizik, te da je Dom trebalo urediti i pružiti gostima minimalne ugostiteljske usluge. Istaknuo je da nas veliki broj gostiju proziva zbog lošeg stanja na Vidovoj gori.

Mate Petrić također smatra da Dom na Vidovoj gori treba urediti bez obzira na prijetnje.

Podsjetio je da je općinsko vijeće donijelo odluku da se vrati uloženo prethodnom zakupniku, u zamjenu za vraćanje ključa te da su vijećnici takvu odluku donijeli da bi se prostor uredio i stavio u funkciju.

Načelnik je rekao da je novo uređenje plaže Zlatni rat dobilo brojne pohvale.

Također je i uređenje Trga kod Osnovne škole dobilo visoku ocjenu.

Načelnik je upozorio na pojedine prekršitelje koji ne poštuju prometnu regulaciju na tom trgu, ali je izrazio nadu da će uz intervencije prometnog redara i policije situacija biti dovedena u red.

Načelnik je izvijestio vijećnike o održanom sastanku sa dužnosnicima iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, državnim tajnikom Josipom Bilaverom i pomoćnikom ministra Sinišom Orlićem te predstavnicima Županijske lučke uprave, Lučke kapetanije i projektanta, koji je održan zbog izgradnje I. i II. faze proširenja bolske luke.

Proširenje luke je od bitnog uvjeta za daljnji razvoj turizma u Bolu. Općina Bol je ispunila svoje obveze, a o izgradnji ubuduće brigu vodi Županijska lučka uprava. Do kraja godine očekuje se građevinska dozvola i natječaj za izvođača. Potrebna sredstva su osigurana, a prva faza je luka na Račiću, a druga faza produženje Velog mosta i manjeg mosta kod benzinske postaje. Načelnik je visoke goste upoznao i sa neredom u akvatoriju bolske luke i oko plaže Zlatni rat, te je zatražio rješavanje nagomilanih problema.

Načelnik je rekao da su dovršeni radovi na uređenju potkrovlja Dječjeg vrtića, te da će uskoro biti pribavljana uporabna dozvola za taj novoizgrađeni dio.

Time će biti stečeni uvjeti za primitak sve djece u vrtić.

Već su zaposlene dvije dodatne tete koje će raditi u planiranoj novoj vrtićkoj skupini.

Načelnik je kazao da je novouvedena katamaranska linija Split-expres opravdala svoje postojanje, te da prijevoznik i za iduću godinu planira isti broj linija. Radi se kvalitetnom proizvodu i dodatnom doprinosu razvoju bolskog turizma.

Načelnik je rekao da je dobio brojne pohvale zbog uređenja garderobe i biljetarnice na autobusnoj postaji.

Načelnik je također kazao da je automatski ulaz na plažu Zlatni rat zaživio, te da normalno funkcionira. Načelnik je najavio i automatizaciju naplate parkiranja.

Načelnik je rekao da su ovog ljeta zaposlena dva zaštitara koja su održavala red na Račiću, te da je stanje reda i mira na toj lokaciji bilo zadovoljavajuće.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Ivica Šćepanović je pitao tko je donio odluku o promjeni imena folklorne skupine Krejonca.

Ivica Šćepanović je rekao da bolski Lučki kapetan ne obavlja adekvatno svoj posao, te je pitao što se može učiniti da ga se makne sa te pozicije.

Ivica Šćepanović je zatražio od načelnika da mu da točan datum početka gradnje groblja.

Ivica Šćepanović je predložio da se do kraja siječnja iduće godine održi tematska sjednica općinskog vijeća na temu realizacije projekta izgradnje kemijsko-biološkog pročistača.

Ivica Šćepanović je zatražio i pojašnjenje odgovora na vijećničko pitanje Mate Petrića vezano uz sudski spor tužitelja Hrvatske dominikanske provincije, protiv tuženika Republike Hrvatske i Općine Bol.

Vezano uz prvi upit načelnik je kazao da mu nije poznato tko je promijenio naziv bolske folklorne skupine. Pretpostavlja da je prva skupina ugašena, te da je formirana nova koja je dobila novi naziv.

Vezano uz upit o Lučkom kapetanu, načelnik je kazao da je državnog tajnika i Županijsku Lučku upravu upoznao sa problemima u bolskom akvatoriju. Predstavnici Županijske lučke uprave su kazali da Lučki kapetan ima dosta obveza te da obavlja i obiman posao u administraciji.

Načelnik je rekao da datum početka gradnje groblja ovisi o datumu ishođenja građevinske dozvole i dužini procedure javne nabave za najpovoljnijeg izvođača, te da će od projektanta zatražiti izradu hodograma aktivnosti kojim će izvijestiti zainteresiranu javnost.

Matko Baković je prihvatio inicijativu Ivice Šćepanovića za održavanje tematske sjednice o realizaciji projekta izgradnje kemijsko-biološkog pročistača.

Vezano uz sudski spor sa Dominikancima Svjetlana Baković je kazala da je sudski spor pred Općinskim sudom u Supetru, tužitelja Hrvatske dominikanske provincije, protiv tuženika Republike Hrvatske i Općine Bol je započeo 2005. godine tužbom radi utvrđenja ništavosti ugovora, te da je pravomoćno okončan odbijanjem tužbenog zahtjeva Dominikanaca 2016. godine.

Općina Bol je dana 4. listopada 2012. godine zaključila Ugovor o pružanju odvjetničkih usluga sa Odvjetnicima Nikolom, Tomislavom i Jurajem Bartolićem o pružanju kompletne pravne pomoći u navedenom predmetu. Odredbama tog Ugovora je određeno da odvjetnicima pripada cjelokupni ostvareni trošak po dovršetku ovog predmeta.

Dakle, cjelokupni dosuđeni trošak u ovom sudskom sporu (190.000,000 kuna) su, sukladno Ugovoru, naplatiti odvjetnici Općine Bol od Hrvatske dominikanske provincije.

Općina Bol nije snosila nikakve troškove vođenja ovog sudskog spora.

Mate Petrić je kazao da nije bilo potrebe da se punomoć u tom sudskom sporu oduzme općinskom punomoćniku odvjetniku Berigoju Vrsaloviću i da se dodjeli odvjetničkoj kući Bartolić & Bartolić.

Mate Petrić smatra da bi ishod spora bio isti, ali sa manjim sudskim troškovima za Dominikansku provinciju.

Načelnik je kazao da je taj spor trajao predugo, te da su novi punomoćnici u relativno kratkom razdoblju uspješno okončali parnicu.

Vezano uz visinu sudskih troškova načelnik je istaknuo da vrijednost predmeta spora, o kojem ovisi visina sudskih troškova, određuje tužitelj, odnosno u ovom slučaju vrijednost predmeta spora je odredila Hrvatska Dominikanska provincija.

Mate Petrić je ponovno ukazao na neadekvatno uređenje okoliša oko spomenika palim za Domovinu. Smatra da spomenik treba dostojno obilježiti i staviti spomen ploču sa imenima poginulih Boljana iz prethodnih ratova.

Načelnik je kazao da se planira uređenje prostora i postavljanje spomen ploče sa imenima poginulih, te da su dane smjernice autoru spomenika palima za Domovinu.

Marjan Marjanović je pitao hoće li se i ove godine angažirati online logopedi.

Načelnik je rekao da će se logopedi angažirati ako bude zainteresiranih roditelja.

Marjan Marjanović je pitao hoće li Općina Bol sufinancirati nabavku radnih bilježnica učenicima bolske Osnovne škole.

Načelnik je kazao da je zauzet stav da se školski materijal nabavlja na zahtjev samo socijalno ugroženim učenicima.

Marjan Marjanović je upozorio na neke nelogičnosti u novom Cjeniku usluga naplate smeća tvrtke Michieli Tomić. Istaknuo je primjedbe brojnih vikendaša koji moraju plaćati cjelogodišnji paušal u visini od 74,00 kune mjesečno.

Nataša Paleka Jakšić je također upozorila na enormno povećanje cijena usluge odvoza komunalnog otpada te je svoje tvrdnje potkrijepila brojnim konkretnim primjerima iz kojih je vidljivo višestruko povećanje cijene te usluge posebno pravnim osobito vlasnicima kafića i restorana.

Matko Baković je rekao da će pozvati predstavnike tvrtke Michieli Tomić te zatražiti dodatna pojašnjenja važećeg Cjenika.

Nataša Paleka Jakšić je kazala da se primjenjuje novi Cjenik, a da novi sustav odvoza otpada nije uveden.

Ivica Šćepanović je kazao da koncesionar mora opravdati uvođenje paušala za građane koji većinu godine ne žive na Bolu.

Mate Petrić je pitao koliko zaposlenih radi u Dječjem vrtiću „Mali princ“, te da li se poštuju Državni pedagoški standardi.

Predsjednica Upravnog vijeća DV „Mali princ“ Svjetlana Baković je kazala da je u ovoj pedagoškoj godini upisano 111 djece te da se planira formiranje 6 vrtićkih odnosno jasličnih skupina.

U vrtiću je trenutno zaposleno 12 teta, 2 asistenta za djecu sa teškoćama u razvoju, 1 psiholog, 2 čistačice, 1 kuharica i 1 domar, dakle u vrtiću imamo ukupno 19 zaposlenih.

DV „Mali princ“ nastoji maksimalno poštivati Državne pedagoške standarde kako bi se postigli optimalni uvjeti za odgoj i obrazovanje djece.

Milan Škrbić je zatražio od načelnika informacije o uvođenju besplatne WI FI mreže.

Načelnik je kazao da je tvrtka Optima d.d. postavila WI FI mrežu za bežični Internet na Račiću, Luci i na plaži Zlatni rat. Načelnik je rekao da je i pored instaliranja bežičnog interneta na plaži dolazi do zagušenja mreže zbog velikog broja korisnika, te će se pristupiti ugradnji optičkog kabela do šumice na plaži Zlatni rat.

Milan Škrbić je ukazao na potrebu bolje zaštite Piscine na plaži Zlatni rat.

Načelnik je rekao da od konzervatora već tražimo rješenje načina zaštite tog spomenika kulture.

Milan Škrbić je zatražio pisano izvješće o službenim putovanjima ravnateljice Centra za kulturu Ivane Bošković Ivičić.

Matko Baković je rekao da će vijećnik dobiti pisano izvješće o službenim putovanjima ravnateljice Centra za kulturu do iduće sjednice vijeća.

Tonči Buljan je pitao kakvi su planovi Županije, odnosno koji je planirani model korištenja plaže Zlatni rat.

Načelnik je kazao da će uskoro otpočeti pregovori sa SDŽ o načinu korištenja plaže Zlatni rat.

Marjan Marjanović smatra da se nakon dovršetka turističke sezone treba sastati Odbor za hortikulturu, te utvrditi potrebne aktivnosti na uređenju hortikulture.

DNEVNI RED:


POD 1)

Predsjednik Odbora za financije i proračun Mate Petrić je vijećnicima pojasnio izvješće o proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine.

Zakonska je obveza načelnika podnijeti izvješće o proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2019. godinu sadrži:

• Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Bol u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine,

• Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine,

• Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine, Izvještaj o izdacima za udjele u glavnici,

• Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Bol za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine,

• Izvještaj o stanju novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja,

• Prijenos proračunskim korisnicima za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godini.

U prvih šest mjeseci 2019. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 10.698.435,00 kn i rashodi u iznosu od 10.755.853,00 kn. Sa manjkom iz prethodnog razdoblja općina je na dan 30. lipnja 2019. godine u ukupnom manjku od 1.570.270,00 kn.

U raspravi su vijećnici primijetili da je zbog sezonskog poslovanja na području općine prihod od 10.000.000,00 kn za prvo polugodište dobar pokazatelj da općinski proračun na kraju godine može biti oko 25.000.000,00 kn.

Općina je u prvom polugodištu bila likvidna i uredno je podmirivala sve svoje obveze.

Članovi Odbora za financije su na svojoj 2/2019 sjednici su jednoglasno donijeli mišljenje da vijeće općine Bol prihvati predloženo izvješće proračuna općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine.

Ivica Šćepanović je zatražio pojašnjenje manjka u iznosu od 1.570.270,00 kn.

Nives Mošić je kazala da se radi o dugovanju Lučke uprave i Splitsko-dalmatinske županije prema Općini Bol. Navedeno dugovanje se provlači zadnjih par godina, a manjak proračuna se ne povećava.

Načelnik je najavio za idući tjedan razgovore sa predstavnicima Lučke uprave, te je izrazio nadu da će Lučka uprava uskoro podmiriti svoja dugovanja prema Općini Bol.


Vijećnici su sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, donijeli odluku o prihvaćanju izvješća o proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 2)

Nives Mošić je dala uvodno obrazloženje prijedloga odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2019. godinu.

Budući je danas poznato da Hoteli Zlatni rat d.d. ove godine neće realizirati investiciju nadogradnju Hotela Borak i investiciju gradnje hotela za smještaj sezonskih radnika, u prvom rebalansu proračuna općine Bol treba smanjiti prihode od komunalnog doprinosa za 5.000.000,00 kn.

Danas je također poznato koja konta se ne mogu realizirati u iznosu kako je planirano, te se smanjuju slijedeći rashodi: otkup zemljišta za zelene površine, gradnja prve faze novog groblja, gradnja nove upravne zgrade, a povećavaju se slijedeći prihodi: porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina, te se konačno prihodi i rashodi smanjuju za 4.375.000,00 kn.

Utvrđuje se da prvim rebalansom proračuna općine Bol za 2019. godinu prihodi i rashodi proračuna se smanjuju za 4.375.000,00 kn pa ostaju uravnoteženi, tj. prihodi proračuna za 2019. iznose 28.287.020,00 kn a rashodi proračuna za 2019. godinu iznose 28.287.020,00 kn.

Članovi odbora za financije su na svojoj 2/2019 sjednici su jednoglasno donijeli mišljenje da vijeće općine Bol prihvati predloženi prijedlog prvog rebalansa proračuna općine Bol za 2019. godinu.

Ivica Šćepanović je pitao da li se i rebalansom proračuna planiraju sredstva za sanaciju zida u naselju Blato. Smatra da je nužna sanacija tog zida, te da zid predstavlja opasnost za okolne zgrade i stanare.

Načelnik je rekao da je sudski vještak za građevinarstvo već obišao zid u naselju Blato, te da će idući tjedan dati prijedlog sanacija toga zida.

Također je kazao da se u proračunu i nakon rebalansa planira iznos od 100.000,00 kuna za sanaciju zida u naselju Blato.

Prvi rebalans proračuna za 2019. godinu vijećnici su prihvatili sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, a isti će biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
 

POD 3)

Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o komunalnom redu.

Donošenje nove Odluke o komunalnom redu je, sukladno odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, obveza jedinica lokalne samouprave.

Predloženom odlukom su naročito propisane odredbe o:

– uređenju naselja,

– načinu uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu općine za gospodarske i druge svrhe,

– uvjetima korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

– održavanju čistoće i čuvanju površina javne namjene,

– uklanjanju snijega i leda,

– uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

– mjerama za provođenje komunalnog reda,

– kaznama za učinjene prekršaje.

Predsjednik vijeća je istaknuo da je danas prvo čitanje prijedloga odluke, a konačno donošenje odluke se planira na idućoj sjednici općinskog vijeća.

Sukladno zakonskim odredbama provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, putem službenih stranica Općine Bola. Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar.

Matko Baković je predložio vijećnicima da do iduće sjednice vijeća detaljno prouče tekst prijedloga odluke te da pisane prijedloge nadopune ili izmjene predložene odluke upute njemu kako bi se o prijedlozima moglo kvalitetnije raspravljati na idućoj sjednici općinskog vijeća.

POD 4)

Predsjednik vijeća Matko Baković je pojasnio vijećnicima da predložena odluka o zabrani izvođenja radova za 2020. godinu određuje vrste građevina, područje, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

Odluka se, sukladno novim zakonskim odredbama, donosi za iduću kalendarsku godinu.

Također je prethodno pribavljeno mišljenje Turističke zajednice općine Bol.

Zabrana izvođenja radova u 2020. godini se ne odnosi na gradnju komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Bol ili tvrtki u vlasništvu Republike Hrvatske i zgrada javne namjene u vlasništvu Općine Bol, Republike Hrvatske ili Splitsko-dalmatinske županije.

Zabrana izvođenja radova u 2020. godini se ne odnosi na građevine odnosno radove za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske i na uklanjanje građevina na temelju rješenja Građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti.

Zabrana izvođenja radova se odnosi na područje cijele Općine Bol.

Zabrana izvođenja radova se odnosi na razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine i svake nedjelje i državnog praznika u toku preostalog razdoblja u godini.


Predložena Odluka o zabrani izvođenja radova za 2020. godinu donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 20.15 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content